Dorpsraad Lieshout zoekt secretaris

Dorpsraad Lieshout is op zoek naar een secretaris. Vanwege de vele plannen die de raad wil oppakken wil ze de bezetting van het eigen team verder uitbreiden. Om die reden is de Dorpsraad Lieshout op zoek naar een vrijwilliger die de functie van secretaris op zich wil nemen. Heb jij interesse om op deze wijze een bijdrage te gaan leveren aan de optimalisering van de leefbaarheid van Lieshout ? Meld je dan aan via info@dorpsraad-lieshout.nl

Bezetting

Dorpsraad Lieshout bestaat uit een groep fanatieke vrijwilligers die graag bij willen dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in en rond Lieshout. Voor dat doel hebben de leden diverse aandachtsgebieden benoemd en per aandachtsgebied een “jaarplan” gemaakt. Met dat jaarplan onder de arm gaan de leden aan de slag. Omdat de Dorpsraad zoveel plannen en doelstellingen heeft uitgezet is de huidige secretaris óók belast met de realisatie van de plannen op het gebied van “wonen”. En, vooral op dát domein heeft de Dorpsraad veel ambities. Om die waar te kunnen maken wil Dorpsraad Lieshout de secretariële taken graag elders onder brengen. Hierdoor kan de huidige secretaris alle aandacht richten op de realisatie van haar jaarplannen op het gebied van “wonen”.

Juiste kwaliteiten

De nieuwe secretaris is dus een uitbreiding van de Dorpsraad, zodat de taken over meer schouders gespreid kunnen worden. Het spreekt voor zich dat de nieuwe secretaris ook de kwaliteiten moet hebben die bij deze functie horen: nauwgezet, goed in schriftelijke en mondelinge communicatie en goed organiserend. Aangezien Dorpsraad Lieshout werkt voor Lieshout zou het prettig zijn als de nieuwe secretaris ook woonachtig is in Lieshout.

Interesse ?

Heb je interesse om je als secretaris aan te sluiten bij Dorpsraad Lieshout en zo een maatschappelijke bijdrage te leveren in deze kern ? Neem dan contact op met de Dorpsraad via  een mail naar info@dorpsraad-lieshout.nl. 

Tastbaar jaarplan werkgroep verkeer

De werkgroep Verkeer en Verkeerveiligheid van de Dorpsraad Lieshout heeft haar jaarplan wel héél duidelijk gemaakt. Middels één duidelijk beeld zijn alle prioriteiten voor 2021 aangemerkt. Die variëren van snelheid-remmende maatregelen tot het herzien van het gebruik van fietspaden en van het ontmoedigen van doorgaand verkeer door de dorpskern tot het verbeteren van oversteekplaatsen. Voor alle verkeersdeelnemers zijn focuspunten opgenomen.

Landkaart
Met een heel duidelijke landkaart heeft de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid de wensen voor 2021 wel héél tastbaar gemaakt. Op de kaart zijn alle prioriteiten voor het komend jaar aangegeven. De werkgroep heeft deze verzameld vanuit hun achterban en gecheckt op haalbaarheid. Daarna hebben ze de verschillende punten gewogen en gekozen welke komend jaar aangeslingerd zouden moeten worden.

Verschillende verkeersdeelnemers
De punten variëren nogal. Ten aanzien van auto’s vallen vooral de gewenste ontmoediging van doorgaand verkeer door de dorpskern op. Naast ontmoedigen vinden de leden ook dat er snelheid-remmende maatregelen nodig zijn op de belangrijkste wegen. Voor fietsers hebben ze gekozen om de indeling van de fietspaden rondom de “Bavaria-rotonde” te herzien zodat minder overgestoken hoeft te worden en, uiteraard, is er aandacht voor de fietsers-oversteekplaats bij de Bosrand. Ook voetgangers komen aan bod is de plannen. Zo is het ontbrekende voetpad van het dorp naar de bushalte bij Deense hoek een doorn in het oog.

Focus
Door de prioriteiten te benoemen en op deze wijze tastbaar te maken hoopt de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid de juiste focus te kunnen houden en zo de belangrijkste knelpunten aan de orde te kunnen brengen: één beeld zegt immers meer dan 1.000 woorden.

Dorpsraad Lieshout dankt vrijwilligers

Dorpsraad Lieshout heeft de goede gewoonte om alle vrijwilligers aan het einde van het jaar persoonlijk voor hun inzet te bedanken. Vanwege de corona-maatregelen is dat dit jaar, helaas, niet mogelijk. Net als veel activiteiten in het corona-jaar 2020 is ook deze bijeenkomst fysiek niet mogelijk. Tóch wil Dorpsraad Lieshout de vrijwilligers héél hartelijk danken voor hun inzet; ondanks alle beperkingen hebben zij tóch weer volop bijgedragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in Lieshout: véél dank daarvoor !

 Kerstborrel
Waar Dorpsraad Lieshout, normaal een gezellige Kerstborrel organiseert moet dit jaar volstaan worden met “schriftelijke communicatie”. De Kerstborrel van Dorpsraad Lieshout was steeds het perfecte moment om, samen met de vele vrijwilligers, terug te kijken naar wat bereikt is in het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de uitdagingen. Vooruit te kijken naar waar komend jaar de schouders onder gezet kunnen worden. Helaas is dat dit jaar allemaal niet mogelijk en moet het op een andere manier.

Veel vrijwilligers
Dorpsraad Lieshout kent veel vrijwilligers die ze wil bedanken. Zo zijn er de vrijwilligers van de werkgroep “Verkeer & Verkeersveiligheid”. De vrijwilligers van het Repair Café, van de collectieve collecte, van de sneeuwploeg, van de werkgroep “Leefbaarheidsinitiatieven” en dit jaar ook de vrijwilligers die de ontwikkeling van de speeltuin Nieuwenhof-Noord hebben opgepakt. Ook de Adviesraad Sociaal Domein mag bedankt worden voor hun verrichte werk.  Al deze groepen hebben met hun werk immers volop bijgedragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in Lieshout.

Dank !
Helaas heeft er ook veel stilgelegen in het afgelopen corona-jaar en is niet alles van de grond gekomen wat gepland was. Dat wil echter niet zeggen dat er geen stappen vooruit gezet zijn: die zijn er gelukkig volop geweest. Natuurlijk vooral dankzij de inzet van al deze vrijwilligers die het écht verdienen om in het zonnetje te staan. Namens de hele Lieshoutse gemeenschap: héél hartelijk bedankt !

Waarom heeft Lieshout een grotere supermarkt nodig ?

Dorpsraad Lieshout wil zich graag bezig houden met “het proces” en “het verbinden van de partijen”. Dat doen ze door vragen die er in het dorp leven te adresseren en in dit geval van de juiste achtergrond informatie te voorzien. Een veelgehoorde vraag met betrekking tot het “Heuvelplan” is “waarom moeten we een grotere supermarkt hebben in Lieshout?”. Om dat inzichtelijk te krijgen is Dorpsraad Lieshout op onderzoek uit gegaan en in gesprek getreden met de eigenaar van de huidige supermarkt, Albert van de Bogaard.

Uitgangpunten
Er worden nogal wat verhalen verteld in Lieshout over de grootte van de supermarkt. Daarom is het onderzoek gestart met wat cijfers die afkomstig zijn van de gemeente Laarbeek. De huidige locatie heeft een bruto oppervlakte van 1.250 m2 waarvan 940 m2 winkel oppervlakte is. Op de (mogelijke) nieuwe locatie in het heuvelplan is er sprake van een pand van 1.600 m2 bestemd voor de verplaatste supermarkt, waarvan 1.150 m2 winkeloppervlakte. Het geplande pand is dus zo’n 350 m2 groter, waarvan 210 m2 winkeloppervlakte. Dat wil zeggen: 22 tot 28% groter ten opzichte van het huidige pand.

Motivatie van de ondernemer
“Waarom is deze ruimte nodig ? En, wat is er mis met de huidige locatie ?” vroegen we aan de huidige eigenaar van de supermarkt in Lieshout. “Op de huidige locatie kan niet verder worden uitgebreid omdat dit dan ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen en daar is nu al een tekort aan” laat Albert weten. “Op de huidige locatie groeit de Jumbo uit zijn jasje” vervolgd hij. “Er zijn nu te smalle gangen en de totale schapruimte is te klein voor het assortiment dat we willen aanbieden”. “Hierdoor moeten er keuzes gemaakt worden in het mogelijke assortiment of is de aanwezige voorraad van een enkel product in de winkel laag: het ontbreekt gewoon aan ruimte” vult hij aan. “Gevolg is dat er hierdoor vaker en meer moet worden bijgevuld, waardoor de gangen extra vol staan met vakkenvullers en producten”. En, zo sluit hij af “er is nu écht te weinig ruimte voor lokale producten of ander aanvullend assortiment (bijv. biologisch) wat we willen aanbieden: de klant verlangt ook een groter assortiment”.

Omzetontwikkeling
Door de komst van de Jumbo locatie in Beek en Donk leek het er op dat de locatie in Lieshout ontlast zou worden waardoor er weer wat “ruimte” komt. Hoewel de locatie in Beek en Donk erg goed loopt is er nog steeds een groei te zien in Lieshout. Deels komt dit door Corona waardoor er meer gekocht wordt in de supermarkten. Albert geeft desgevraagd aan dat “het moeilijk is te bepalen wat de cijfers zouden zijn zonder Corona”. Op basis van de verwachtingscijfers van de Rabobank wordt op langere termijn een omzetgroei verwacht van 2% in de supermarktbranche. Hierbij komt de concurrentie voornamelijk van “online”. Dit segment is nu 6% van de totale foodmarkt en lijkt te groeien. Deze “online” ontwikkeling heeft gevolgen voor  fysieke winkels. Welke ? De verwachting van de Rabobank is dat vooral de winkels op de minder goede locaties er last van krijgen. Daarnaast wordt aangegeven dat er duidelijke trends te zien zijn naar meer gemak (kant-en-klaar maaltijden en take-away food), lokale en biologische producten. Wat dat betreft lijkt meer assortiment in een grotere winkel te passen in de trend.

Parkeren
Op parkeergebied is het volgende opgediept. Er is, volgens de overheid, een parkeernorm van “6.8 parkeerplaats per 100 m2 vloeroppervlakte”. Hierbij wordt uitgegaan van de totale vloeroppervlakte. Voor de huidige locatie zou dat betekenen dat er 85 parkeerplekken nodig zijn, in werkelijkheid zijn er nu 54. De cijfers laten derhalve zien dat er nu een duidelijk parkeertekort is. Voor de nieuwe locatie staan er, zonder de parkeerplekken voor de appartementen, 95 parkeerplekken ingetekend: dat zou iets onder deze norm zijn.

Niet gemiddeld
Is er dan een grotere supermarkt nodig in Lieshout ? Het antwoord is aan de inwoners van Lieshout. Dorpsraad Lieshout wil met deze gegevens, via hoor- en wederhoor, aangeven waarom de behoefte leeft bij de ondernemer en de Lieshoutenaren voorzien van feiten door middel van cijfers van onafhankelijke partijen. En, natuurlijk is Lieshout niet het “gemiddelde van Nederland’ en zijn de cijfers dit wel. Is er net als in gemiddeld Nederland behoefte aan kant-en-klaar maaltijden of lokale producten ? Dat kan iedereen zich zelf afvragen. Tenslotte is de huidige vestiging in Lieshout volgens ondernemer Albert van den Bogaard ook niet bepaald gemiddeld “de omzet per m2 vloeroppervlak is beduidend hoger dan gemiddeld”.

Verbinden
Dorpsraad Lieshout hoopt door de informatie een basis te kunnen leggen voor een goede discussie met de juiste feiten en gegevens, zodat alle partijen over dezelfde uitgangspunten beschikken. Op die wijze hoopt zij een bijdrage te leveren aan een “goed proces” en de “partijen te verbinden”. De ondernemer voegt daar nog aan toe dat niet hij, maar de gemeente Laarbeek samen met de ontwikkelaar en de Jumbo-organisatie de supermarkt ontwikkelen en de ondernemer zelf de keuze heeft om zijn pand te verruilen voor het nieuwe pand. Maar, als hij dat niet doet de Jumbo-organisatie een andere ondernemer de locatie gunt; de ondernemer zelf heeft derhalve weinig keuze. De keuzes worden hier gemaakt door de ontwikkelaar, de gemeente Laarbeek en de centrale Jumbo-organisatie.

Henny Bevers stopt met Dorpsraad Lieshout

Henny Bevers stopt met Dorpsraad Lieshout

Na ruim 10 jaar stapt Henny Bevers-van den Baar uit de Dorpsraad Lieshout. “De Dorpsraad staat er nu prima voor. Is goed bezet en volop actief” zegt ze “ik ben er niet meer nodig”.  Om die reden heeft Henny besloten een punt te zetten achter haar indrukwekkende carrière in de Dorpsraad. Zij was immers bij de oprichting van de Dorpsraad in 2010 en wilde er zeker nu van zijn dat de Dorpsraad een goed vervolg krijgt. Dat lijkt nu goed geregeld: om die reden vindt ze het wel welletjes.

 Veel bereikt
Hoe anders was de situatie nog geen twee jaar geleden. De Dorpsraad Lieshout was op sterven na dood. Een kleine negen jaar na oprichting stopte het ene na de andere raadslid en leek er geen toekomst voor dit, toch wel belangrijke, orgaan te zijn. Henny Bevers bleef in die crisisperiode aan, om samen met Roland Maas zitting te nemen in de “nieuwe Dorpsraad” en er zo zorg voor te dragen dat alles wat er inmiddels geregeld was mooi en netjes werd overgedragen. Want bereikt was er heel wat door de “oude Dorpsraad”. De Buurtbus was leven in geblazen en stond inmiddels op eigen benen. Ook het Repaircafé hoorde bij die categorie en draaide naar behoren. Ook waren er behoorlijke resultaten geboekt op het gebied van leefbaarheid, verkeer, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Die mooie erfen17is moest alleen nog even overgezet worden naar de “nieuwe Dorpsraad”.

Vasthoudend
Henny Bevers heeft zich daar flink voor ingezet. Ze is immers een vasthoudend type die zich graag voor de gemeenschap inzet. Dat doet ze niet alleen via de Dorpsraad, maar ook bijvoorbeeld via de Heemkundekring. Ook daar is ze al vanaf de oprichting, in 1982, een drijvende kracht die zich inzet om de geschiedenis van Lieshout in kaart te brengen. Hier heeft ze ook, via een jarenlang onderzoek, haar hele familie én die van haar man Arnold, in kaart gebracht. En jawel hoor: ook hier kan een familieband aangetoond worden die teruggaat tot het jaar 800 !

Lieshout
Henny kan er uren over verhalen. Lieshout en de Lieshoutenaren liggen immers aan haar hart. Het schilderij (geschilderd door oom Morris van den Baar) in haar woonkamer vertelt daar alles over: ieder gebouw, iedere persoon en ieder element op het schilderij representeren “iets” uit het Lieshoutse. Van de vlag van de lokale “schut”, tot Hotel Brox en van de Binderse poort tot de kenmerkende kiosk. Alles is op het schilderij en representeert Henny Bevers: Lieshout is alles haar leven. Vreemd genoeg ontbreekt het bekende café De Koekoek op het schilderij. Dat heeft Henny, natuurlijk met haar Arnold, inmiddels al meer dan goed gemaakt door onlangs nog uitgebreid haar 60 jarig jubileumbezoek aan dit café, uieraard ter plekke, te vieren.

Klein beetje afscheid
Dorpsraad Lieshout verliest door het stoppen van Henny Bevers een zéér markante Lieshoutse. Weg is ze echter allerminst. Ze staat nog steeds klaar om leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen, te helpen waar het nodig is en ondersteunend bezig te zijn voor het Lieshoutse. Om die reden in de Dorpsraad blij dat ze maar “een klein beetje” afscheid hoeven te nemen van Henny.

Dorpsraad Lieshout blij met nieuwe dorpsondersteuner

Bart Heldens is sinds 1 september de nieuwe dorpsondersteuner voor Lieshout. In zijn wittebroodsweken is hij meteen aangeschoven bij de Dorpsraad Lieshout om zo de samenwerking meteen op te starten. Dorpsraad Lieshout is op haar beurt blij met de invulling van deze vacante functie. Vanuit sociaal oogpunt is het immers een érg belangrijke functie, die bijdraagt aan het leefbaar houden van het dorp.

 Jongerenwerk
Bart is geen onbekende in het Lieshoutse. Sinds 1 mei was hij immers al jongerenwerker binnen de gemeente Laarbeek. En, omdat er wat meer middelen beschikbaar zijn voor het jongerenwerk is het team verruimd naar vier personen: Jaccy van den Enden, Bram Hartogs, Maartje Keizers en dus Bart Heldens. Vanwege deze verruiming is er nu ook ruimte vrijgekomen in het contract van Bart om als dorpsondersteuner in Lieshout aan de slag te gaan. Een functie die sinds enige tijd vacant was.

Sociaal werk
Als dorpsondersteuner is Bart dé sociaal werker voor Lieshout. “Heb je een vraag of kun je zelf geen oplossing vinden ?” meldt Bart “neem dan contact met me op en samen met jou ga ik op zoek naar hulp”. “Bij voorkeur overigens in de kring van mensen die dicht bij je staan” vult hij aan om duidelijk te maken hoe zijn aanpak is. Bart heeft voor deze functie de goede kennis van alle mogelijke hulptrajecten die er bestaan en beschikt daarnaast over veel mensenkennis: iets dat hij bij deze ondersteuning prima in kan zetten.

Leefbaarheid verbeteren
Dorpsraad Lieshout heeft de nieuwe dorpsondersteuner meteen in haar armen gesloten en hem direct laten aansluiten bij de lopende overleggen en activiteiten. “Zorg en welzijn” zijn immers belangrijke, permanente aandachtgebieden van de Dorpsraad. Om die reden is een nauwe aansluiting heel belangrijk en kan de Dorpsraad haar rol spelen in het verbinden van de burgers en de dorpsondersteuner. Allemaal met het uiteindelijke doel voor ogen om de leefbaarheid van het dorp Lieshout (in de gemeente Laarbeek) verder te optimaliseren.

Contact
Mocht je behoefte hebben aan contact met Bart Heldens neem dan contact met hem op via (tel.) 06-40763470 of (e-mail) bart.heldens@levgroep.nl. Houdt er wel rekening mee dat Bart werkdagen heeft van maandag t/m donderdag. Mocht je fysiek met hem af willen spreken dan is hij (nu) op afspraak beschikbaar in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 27 in Beek en Donk en na corona is hij daar iedere dinsdagochtend beschikbaar.

Voor meer informatie kijk ook eens op  www.dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad Lieshout poetst eigen logo op

Met frisse nieuwe kleuren en “een strakker ontwerp” heeft Dorpsraad Lieshout haar logo opgefrist. De vorm van het logo is wel intact gelaten, maar veel details zijn veranderd en “bij de tijd gebracht”. Het vernieuwde logo is onderdeel van de strategie van Dorpsraad Lieshout om meer aanwezig te zijn, zichtbaarder te zijn, meer te communiceren en zo bekender te worden in Lieshout én in Laarbeek.

Intrinsieke waarde
Dat een goed logo vaak diepere lagen heeft is algemeen bekend en van groot belang omdat het logo “hetgeen het vertegenwoordigt” intrinsiek in zich moet hebben. Om die reden is Dorpsraad Lieshout niet over een nacht ijs gegaan bij de door-ontwikkeling van haar eigen logo, waarbij het bestaande logo als uitgangspunt heeft gefunctioneerd. De vorm van het logo was immers prima en sloot aan bij waar de Dorpsraad voor staat: Lieshout.

Vorm
De vorm van de achtergrond in het logo is de vorm van het grondgebied van de oude gemeente Lieshout; hiermee wordt onderstreept dat de Dorpsraad er specifiek is voor Lieshout. En, dat ze er zijn voor álle Lieshoutenaren blijkt uit de gelaagdheid waarmee de achtergrondvorm drie keer is weergegeven. Dorpsraad Lieshout is er zichtbaar voor alle lagen van de Lieshoutse bevolking. Hiermee is de vorm en gelaagdheid van het logo verklaard.

Kleuren
De kleuren die in het logo gebruikt worden zijn vernieuwd, maar wel oud. Zij verwijzen terug naar het verleden én naar Lieshout. Kobaltblauw was immers de basiskleur waarop de vlag van de oude gemeente Lieshout was gebouwd. Die kobaltblauwe kleur is nu weer teruggekomen in het logo, samen met twee afgeleide, verzwakte kobaltblauw-kleuren. Ook het rood van de letters heeft zo’n oorsprong. Dat rood (“vermiljoenrood”) is de kleur die gebruikt is om de tong en de tanden te kleuren van de draak die op de vlag van de gemeente Lieshout stond afgebeeld. Die draak was daar weer opgekomen omdat de Hoge Raad van Adel adviseerde attributen van St. Servaas op te nemen: dat werden een drakenkop en een sleutel.

Verbindend
De tekst “Dorpsraad Lieshout” staat in het logo vóór de vormen van het dorp Lieshout: de Dorpsraad wil er ook voor alle inwoners van Lieshout zijn, vandaar er “voor”. Ook verbind de tekst het geheel met elkaar: dat staat weer voor het verbindende karakter dat Dorpsraad Lieshout wil hebben. Zij willen nadrukkelijk verbindend bezig zijn om zo de leefbaarheid van de kern Lieshout (in de gemeente Laarbeek) optimaliseren. Dorpsraad Lieshout heeft volop verklaringen voor de opfrisbeurt van het eigen logo en het geheel zit nu vol met verwijzingen: kortom een duidelijk en goed passend logo. Zie ook www.dorpsraad-lieshout.nl

Jaarplan Dorpsraad Lieshout: óók voor verkeersveiligheid

In de jaarplannen heeft de Dorpsraad Lieshout ook flink ruimte gemaakt voor “Verkeer en Verkeersveiligheid”. Nadrukkelijk wil zij dat breder trekken dan auto’s, vrachtauto’s en fietsers. Vanwege het brede karakter en grote belang is de Lieshoutse Dorpsraad met (officieel) twee leden vertegenwoordigd in de werkgroep die zich met dit onderwerp bezig houdt. Huub de Wit is hierin de kartrekker en hij wordt bijgestaan door Kees Heldens. Samen met Dorus de Groot, Bas van Sinten en vaak ook Henny Bevers gaan zij voor “een (verkeers)veilig Lieshout”.

 Breed
Verkeer en verkeersveiligheid gaat veel verder dan sluipverkeer en te hard rijdende auto’s. Denk aan fietspaden die ontoegankelijk (dreigen te) worden door wortelgroei of losliggende tegels die gevaarlijke situaties veroorzaken. Overal is de (verkeers)veiligheid in het geding. Omdat dit zo breed is heeft de werkgroep in haar jaarplan besloten nadrukkelijke prioriteiten te stellen en deze te koppelen aan tijdsplanningen. Op die wijze kunnen ze gericht de belangrijkste zaken “helemaal” aanpakken, zonder zich te laten verleiden om alles wat er maar voor valt “half” aan te pakken.

Complex
“Verkeer en Verkeersveiligheid” is erg tastbaar. Het is een makkelijk onderwerp waar iedereen een mening over heeft en iedereen een oplossing voor weet. De praktijk is echter weerbarstiger. Het is lastig zaken duidelijk en concreet te krijgen. Daarnaast zijn er vaak diverse overheden bij betrokken (denk aan de Kruising bij Deense hoek, waar zowel de provincie Noord-Brabant als de gemeente Laarbeek bij betrokken is) en de aanpak van probleemsituaties is vaak kostbaar. Tenslotte staat Lieshout niet op zich en is het onderdeel van de verkeersstructuur van de gemeente Laarbeek en de provincie Noord-Brabant. Kortom; er zijn veel krachten die een rol spelen bij oplossen van verkeersproblematieken.

Keuzes maken
De werkgroep wil zich ook niet te veel laten leiden door alleen de belangrijkste knelpunten. Zij wil ook de kleinere issues aan de orde laten komen. Het stellen van concrete prioriteiten is derhalve noodzakelijk, want alleen dan kan de werkgroep van de Dorpsraad Lieshout de juiste issues naar de verantwoordelijke overheden begeleiden en neerleggen bij het juiste loket. Want uitgangspunt is en blijft dat de Dorpsraad er niet is om meldingen te noteren; daar is het loket van de gemeente Laarbeek voor. Maar, indien er begeleiding nodig is of de juiste route onduidelijk is wil de Dorpsraad natuurlijk graag in ondersteunen. De gemeente is immers degene die de aanpak verzint, maakt en inplant, dus daar moet de melding terecht komen.

Stem voor de laatste kans om fiets-initiatief Dorpsraad Lieshout te helpen

Laatste kans ! Tot uiterlijk 23 november kan er nog gestemd worden op het plan om de fiets-situatie bij de Deense Hoek enigszins te verbeteren. Dorpsraad Lieshout wil hiervoor een bijdrage uit een ANWB fonds verwerven, om zo de situatie te verbeteren. Maar, die bijdrage moet gewonnen worden en dat kan alleen als er voldoende stemmen worden uitgebracht op dit initiatief. Help daarom ook mee aan een veiliger Lieshout en stem op het initiatief via www.anwb.nl/stem !

 Laatste kans
Dorpsraad Lieshout heeft een creatieve manier omarmd om budget te verkrijgen voor een kleine , maar o-zo belangrijke, verbetering van de verkeersveiligheid. Omdat dit budget gebonden is aan een prijsvraag heeft de Dorpsraad een goed doordacht plan ingediend bij de ANWB. Dat plan is beoordeeld en na die beoordeling officieel genomineerd. Als laatste stap moet het plan nu nog een van de winnaars van de provincie worden. Hoe ? Daar heeft de ANWB een stemperiode voor aangelegd: van 26 oktober tot 23 november kan iedereen met een email-adres stemmen op een van de genomineerde projecten. Gezien de aankomende sluiting van de stemtermijn is het dus de laatste kans om dit project met uw stem te ondersteunen. Help ook mee en op dit project. Stemmen kan heel eenvoudig via www.anwb.nl/stem

Verwarring wegnemen
Om welke verkeersverbetering gaat het ook al weer ? Het betreft de onduidelijke en daardoor onveilige fietsroute over de Deense hoek. Hier is volop fiets-verwarring doordat hier enkele fietsroutes door elkaar lopen. Het doorgaande fietsverkeer langs het Wilhelminakanaal kruist hier met het lokale fietsverkeer vanuit de Bosrand van en naar het dorp. Fietsers moeten nu soms wel drie keer de weg over steken om via de zichtbare fietspaden de route af te leggen. De werkgroep Verkeersveiligheid pleit daarom voor een opvallende rode fiets-accentstrook op de rijbaan, zodat duidelijk wordt dat fietsen op de rijbaan toegestaan is en er niet, tot twee keer toe, gevaarlijk overgestoken hoeft te worden.

Rode fietsstroken
Op de brug over het Wilhelminakanaal zijn eerder al dit rode fiets-accentstroken aangebracht. Op de aansluitende rijweg zijn deze vanwege ontoereikend budget (nog) niet aangebracht. Dorpsraad Lieshout wil daar nu graag, via deze creatieve route, een oplossing voor vinden. Met het budget dat gewonnen kan worden, kunnen deze rode fiets-accentstroken immers alsnog aangebracht worden.

Help ook mee en stem op dit initiatief via www.anwb.nl/stem

Dorpsraad Lieshout gaat visie op “wonen” ontwikkelen

 

Uit de jaarplannen van Dorpsraad Lieshout blijkt dat de Dorpsraad een verbindende rol wil gaan spelen op het gebied van wonen. Conform de plannen willen ze de situatie goed in beeld gaan brengen en relaties opbouwen met de diverse betrokken partijen. Ook wil ze de behoeftes in kaart gaan brengen, zodat vraag en aanbod optimaal bij elkaar gebracht kunnen worden en de woonprojecten goed aansluiten bij de woonbehoefte.

Aandachtsveld
Dorpsraad Lieshout wil komend jaar meer aandacht gaan geven aan het aandachtveld “wonen”. Om dat te kunnen doen heeft ze een jaarplan gemaakt voor dat aandachtsgebied, zodat ze gericht te werk kan gaan. Omdat het domein “wonen” voor de Dorpsraad Lieshout nog onontgonnen terrein is staat het komend jaar vooral in het teken van oriënteren, contacten leggen en informatie verzamelen.

Werkgroep “wonen”
Oriënteren zal vooral plaatsvinden door het in kaart brengen van betrokkenen. Naast aanbieders (o.a. woningbouwvereniging woCom) en overheden (o.a. Gemeente Laarbeek) zijn er ook doelgroepen (jongeren, alleenstaanden, ouderen, gezinnen) en andere betrokkenen. Dorpsraad Lieshout gaat in het komende jaar contacten leggen met al deze betrokkenen met als doel een werkgroep te vormen, die geleid wordt door een lid van de Dorpsraad, die zich bezig gaat houden met het verbinden van al deze betrokkenen.

Oriënteren
Uiteraard zal in het komende oriënterende jaar ook gekeken worden naar de aanpak van andere (Laarbeekse) kernen op het gebied van “wonen”. Collega-dorpsraden zijn soms al (veel) verder met het maken van een visie op wonen en het verbinden van de betrokkenen. Zo heeft Aarle-Rixtel onlangs nog haar visie uitgebreid in de publiciteit gebracht en heeft Beek en Donk een visie ontwikkeld. Verder kan via de Vereniging Kleine Kernen ook informatie opgehaald worden.

Contacten leggen
Contacten zullen vooral gelegd worden met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn als woCom en de gemeente Laarbeek maar ook met indirect betrokkenen als KBO en Heemkundekring. In de doelstellingen voor het komend jaar is, naast oriëntatie, de vorming van de werkgroep “wonen” het meest tastbare doel. En, omdat het plan “Baverdestraat” actueel gaat worden (in de periode april tot oktober zijn hiervoor aanvullende flora en fauna onderzoeken gedaan) wil de Dorpsraad Lieshout dit voor het dorp belangrijke plan gebruiken om haar verbindende rol te gaan spelen.

Ook benieuwd naar waar de Dorpsraad Lieshout mee bezig is ?

Kijk gerust op www.dorpsraad-lieshout.nl