Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht voor “vulling buurtkastje”

 Het initiatief voor een “buurtkastje” is behoorlijk succesvol. Uit het kastje, dat in de Dorpsstraat bij huisnummer 50 staat, worden volop levensmiddelen meegenomen. Zo veel zelfs, dat de initiatiefnemers behoefte hebben aan “meer vulling”.  Heeft u levensmiddelen (of andere levensbehoeften) over ? Zet ze dan in het kastje zodat anderen ermee geholpen kunnen worden.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt dit kleinschalige initiatief graag en wil dan ook een oproep plaatsen voor méér “vulling voor het buurtkastje”.

 Buurtkastje

“Neem wat u nodig hebt en geef wat je kunt missen” staat er op het briefje dat op het deurtje van het kastje is geplakt. “Zonder verplichtingen, zomaar, voor elkaar” geeft ook meteen het doel aan van het buurtkastje dat inmiddels alweer ruim een jaar in gebruik is. Het neerzetten van zo’n buurtkastje heeft een tweeledig doel. Eerste doel is om mensen die in armoede leven een klein steuntje in de rug te geven en een klein beetje bij te dragen aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. Ook Lieshout kent immers nog behoorlijk wat (verborgen) armoede.  Aan de andere kant -het tweede doel- draagt het op deze wijze delen van wat je kunt missen bij aan het voorkomen van voedselverspilling. Veel voedsel wordt immers weggegooid omdat iemand het “over” heeft, terwijl het best een nieuw leven zou kunnen krijgen.

Samen leven

Initiatiefnemers Nathalie en Rob hebben vorig jaar de daad bij het woord gevoegd en zo’n buurtkastje in hun voortuin geplaatst. Graag willen zij zo een bijdrage leveren aan het letterlijk samen-leven. “Als iedereen op hun eigen manier dit doet hebben we een échte samenleving” weten te melden. “Samen leven is voor ons dan ook delen en geven en niet alleen binnen één huis of gezin” vervolgen ze. “De wereld wordt een stuk mooier als we de scheidingslijn van onze muren af en toe even vergeten”. Dorpsraad Lieshout vond dit zo’n mooi initiatief dat zij (een deel) van de kosten voor het kastje op zich hebben genomen.

Vulling nodig !

Het buurtkastje is helemaal anoniem. Er worden geen vragen gesteld als iemand iets uit het kastje haalt, je hoeft niks te laten zien of uit te leggen. Dat geldt óók voor degene die iets kunnen missen: donaties zijn ook anoniem en uiteraard zéér welkom. Inmiddels blijkt immers dat het “buurtkastje” zeker in een behoefte voorziet. Dus is er óók behoefte aan vulling van het kastje. Wie -niet bederfelijke- boodschappen kan missen kan ze zelf in het kastje zetten of afgeven bij de organisatie, op Dorpsstraat 50. Alle voedselproducten, niet bederfelijk en met uitzondering van alcohol, zijn welkom. Daarnaast zijn ook zaken als verzorgingsproducten, shampoo en zeep welkom

Dorpsraad Lieshout groot voorstander voor kermis op Heuvel

Dorpsraad Lieshout wil graag dat de Heuvel dé toekomstige vaste plaats wordt voor de Lieshoutse kermis. De Dorpsraad heeft de nieuwe locatie van de kermis onlangs geëvalueerd en is zeer positief. Ook de klankbordgroep van de Dorpsraad spreekt zich -via een korte en snelle enquête- unaniem uit vóór een opstelling van de kermis op de Lieshoutse Heuvel.

 

Nieuwe locatie

Dit jaar is de Lieshoutse Kermis voor het eerst in lange tijd gehouden op een nieuwe locatie. Voorheen stond de kermis steeds op het Floreffeplein. Dit jaar is de kermis verhuisd naar de Heuvel. Dat bleek een “gouden zet”. De kermis was dit jaar érg goed bezocht en de combinatie van de vorm van het plein, de aanwezigheid van horeca en de opstelling van de attracties maakten het centrale dorpsplein tot een knus, overzichtelijk en toch levendig geheel. Een opstelling die prima past bij “de gewenste concentratie van vertier” op dat centrale plein.

 

Unaniem voor de Heuvel

Ook de klankbordgroep van de Dorpsraad spreekt zich unaniem uit vóór de Heuvel. Hoewel de enquête onder de groep bewoners zeker niet representatief is geeft deze snelle en korte enquête tóch een heel goed beeld van wat men van deze nieuwe locatie vindt. De klankbordgroep heeft -naast een zeer positieve mening over de locatie-  diverse suggesties om nóg meer verbeteringen aan te brengen. Zo miste menigeen de “botsauto’s”, die door een misverstand blijkbaar dit jaar niet geplaatst konden worden. Ook zou men graag wat attracties voor de wat oudere jeugd zien. Daarnaast zou de opstelling wat “knusser” kunnen zijn en is er een pleidooi om voor één muziekbron te gaan. Met betrekking tot de omleidingsroutes vindt men dat de Kuiperstraat eigenlijk niet geschikt is om het verkeer te verwerken. Een negatief gevolg dat door de verkeerswerkgroep van de Dorpsraad opgepakt kan worden.

 

Klankbordgroep

De klankbordgroep heeft zich hiermee unaniem uitgesproken vóór de nieuwe locatie. Een mening die de Dorpsraad graag volgt en dus ook adviseert om de Heuvel serieus te gaan beschouwen als dé nieuwe kermislocatie. Wilt u ook uw mening geven over dit soort zaken ? Meld u dan aan bij de klankbordgroep van de Dorpsraad Lieshout. Als lid van die klankbordgroep ontvangt u steeds als eerste de wekelijkse nieuwbrief van de Dorpsraad en kunt u dus makkelijk reageren op actuele kwesties in het dorp. Daarnaast kunt u regelmatig uw mening geven over zaken als de locatie van de kermis en dus de dorpsraad actief adviseren. Wordt ook lid van de klankbordgroep en meld u aan. Dat kan eenvoudig via www.dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad Lieshout ondersteunt bevrijdingsherdenking

18 september 1944 is Lieshout “officieus” bevrijd van de Duitse bezetting. Officies omdat die datum genoemd wordt in een brief van Burgemeester Mostermans en er daarna zeker nog schermutselingen waren. “Officieus”, maar wél een heel belangrijk moment in de Lieshoutse geschiedenis. Ook dit jaar zal dit belangrijke moment herdacht worden met een stemmige bijeenkomst. Op vrijdagmiddag 22 september (vanaf 13:30 uur) is er een herdenking in het Prinsenhof in Lieshout waar gepast stilgestaan zal worden bij deze memorabele datum.

  Bevrijding

Ondanks dat het al bijna 80 jaar geleden is, is de bevrijding van Lieshout uiterst actueel. Op dit moment zien we immers overal in de wereld brandhaarden en zelfs een oorlog, die redelijk nabij is. Om die reden is het stilstaan bij de bevrijding -en de vrijheid die wij daardoor hebben- erg belangrijk. Een werkgroep bestaande uit Louis Doomernik, Ton van den Baar, Miryam van de Biggelaar en Cees Dingemans heeft samen met Mies van Berlo dan ook een passende herdenking in elkaar gezet. Vrijheid is immers minder vanzelfsprekend dan het lijkt.

Vrijheidsvuur

De initiatiefgroep heeft deze keer gekozen om een link te leggen naar het vrijheidsvuur dat op 19 september ontstoken wordt in Mariahout. Dat vuur komt op 22 september naar Lieshout en zal middels twee fakkels door de kinderen van groep 6 en 7 van de Sprankel naar het Prinsenhof worden gebracht. Daar zal de plechtigheid plaatsvinden. Na een welkomstwoord zal de vuurschaal aangestoken worden. Ook zullen er verhalen/gedichten worden voorgedragen door de kinderen en zullen er bloemen worden gelegd. Tenslotte wordt de Taptoe geblazen gevolgd door “2 minuten stilte”. Uiteraard zijn alle Lieshoutenaren van harte welkom en zullen belangrijke groeperingen als de Laarbeekse Bond van Veteranen, de oud-voorzitter van de vereniging van Airbornevrienden, het St. Servatiusgilde en de Heemkundekring acte-de-présence geven.

Banden versterken

De herdenking is op een schooldag gepland vlakbij de oorspronkelijke datum: zo kan de jeugd ook aansluiten en betrokken worden, zodat “het herdenken” ook voor de toekomst geborgd blijft. De werkgroep wil immers graag dat er ook in de toekomst bij dit soort belangrijke momenten stil gestaan wordt. Er is immers geen toekomst zonder verleden. En, door stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen uit het verleden wordt nóg meer duidelijk dat deze grote invloed hebben op de toekomst. Even hier -gepast- bij stil staan zorgt voor de benodigde bezinning en brengt de mensen weer bij elkaar. Een initiatief dat prima past in het versterken van de sociale banden in het dorp Lieshout en dus ondersteuning verdient; óók van de Dorpsraad, die dit jaar de kosten voor de vlaggenmast en vlag heeft gedragen, samen met de Heemkundekring.

Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht voor de “Ontdek Laarbeek” app

De “Ontdek Laarbeek” app -die enige tijd geleden gelanceerd is door de gemeente Laarbeek- zou best wat meer aandacht kunnen gebruiken. Althans, dat vinden de leden van de Dorpsraad Lieshout die zéér positief verrast zijn door de app die zeer informatief is, makkelijk werkt en voor iedereen die de mooie kanten van de Laarbeekse dorpen wil zien een prima wegwijzer is. Of het nu gaat om fietsen of wandelen, om historie, kunst of natuur: alle aanwijzingen zijn eenvoudig en duidelijk terug te vinden.

Toerisme

De app “Ontdek Laarbeek” is oorspronkelijk bedoeld om het toerisme in Laarbeek wat handvatten te bieden om de specifieke plekken in de gemeente te kunnen vinden. Hiervoor kunnen zij zich laten leiden door voorbeeldroutes: zo staat er een (fiets)route in om “Historisch Lieshout” te kunnen bekijken en kan een “rondje Mariahout” gefietst worden. Ook zit er een “Van Gogh route” in en bestaat er een “bruggen- en kanalenroute”. Uiteraard zit ook het “rondje Laarbeek” in de app en is een kinderfietsroute. Kortom: alleen de fietsroutes bieden al een scala aan mogelijkheden om de Laarbeekse dorpen én omliggende natuur eens van een andere kant te bekijken. Overigens: naast de vele fietsroutes zijn er ook legio wandelroutes.

Oók voor inwoners

Dorpsraad Lieshout wil graag deze app óók onder de aandacht brengen van de inwoners. Ook zij kunnen immers gebruik maken van de routes waardoor ze hun eigen woonplaats ook eens van een andere kant zien. Zo is er voor ouders met kinderen een speeltuinroute, die de ouders -en de kinderen-  eens buiten de gebaande paden brengt en wellicht veel plezier brengt in een -tot nu toe- onbekende speeltuin. Ook kan via de app achtergrond bij kunstwerken worden gevonden waardoor de kunstwerken, waar je wellicht dagelijks voorbij komt, tóch wat meer gaan leven. Ook de routes door het omliggende groen kunnen inwoners op nog onbekende plaatsen brengen, waardoor ze hun leefomgeving beter leren kennen en waarderen.

Ontdek Laarbeek

Dorpsraad Lieshout vindt dan ook dat de app er dus niet alleen voor toeristen is, maar óók voor de inwoners. Om die reden vraagt ze aandacht voor deze app en wil ze het downloaden én gebruiken van de app graag promoten. In en rond het dorp Lieshout is immers zo veel te zien dat middels de app prima onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast bezit “het Laarbeekse gebied” nog veel “verborgen schatten” die op deze manier de benodigde aandacht krijgen. Download de app dus (beschikbaar voor Android en Apple) en wandel of fiets zelf ook eens een keer een mooie route: je zult versteld zijn van de zaken die je aan treft !

Dorpsraad Lieshout dankt vrijwilligers

Met een gezellige bijeenkomst in de Lieshoutse huiskamer – in het Dorpshuis – heeft de Dorpsraad Lieshout de vrijwilligers bedankt voor hun inzet in het Lieshoutse. Dorpsraad Lieshout vindt de vrijwilligers immers uiterst belangrijk. Na een lastige periode – tijdens corona  – waarin het moeilijk was om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten heeft de Dorpsraad hiermee de draad weer opgepakt en alle vrijwilligers uitgenodigd voor een “zomerborrel”: kort voor de zomervakantie is immers een mooi moment ze de meer-dan-verdiende aandacht te geven !

Vrijwilligers bedankt !

Niet alle vrijwilligers die iets doen in de projecten en werkgroepen die de Dorpsraad aanstuurt, kwamen op de avond. Vrijwilligers blijven blijkbaar liever in de luwte en lijken niet zo nodig op de voorgrond geplaatst te willen worden. Jammer, want de vrijwilligers die wél waren gekomen werden op een – terecht en verdiend – voetstuk gezet. Voorzitter Frank van Elderen van de Dorpsraad sprak ze dan ook met lovende woorden toe dankte ze hartelijk voor hun inzet.

Dorpsraad verbindt

Dorpsraad Lieshout is zo georganiseerd dat het bestuur niet concreet in uitvoeringsprojecten zit: zij ondersteunen deze projecten met raad-en-daad of zorgen voor de kaders. Voor sommige projecten worden dan ook de financiën verzorgd, voor andere wordt weer voor bezetting gezorgd, worden verbindingen gelegd of wordt met andere daden ondersteund. Naast deze projectondersteuningen zitten Dorpsraadleden ook in commissies die weer de verbinding maken tussen bijvoorbeeld gemeente en burgers. Zo zijn er commissies voor verkeersveiligheid, leefbaarheidsinitiatieven en wonen en is er een werkgroep voor het buitengebied. Uiteraard participeren de bestuursleden volop in de werkgroepen en commissies om zo met inhoudelijke kennis te kunnen helpen.

Werkgroepen

Uitvoeringsprojecten die de Dorpsraad ondersteunt (en waar bestuursleden in zitten) zijn er in veel vormen. Zo is er een werkgroep die het speelpark Nieuwenhof nieuw leven heeft in geblazen en is er een werkgroep die welkomstpakketten voor nieuwe inwoners verzorgd. Ook de gezamenlijke collecte wordt ondersteund net als het Repair café. Ook is er een sneeuwploeg die op winterse dagen aan het werk gaat om de belangrijkste voetpaden vrij te maken. Kortom; veel vrijwilligers zijn op een breed vlak in werkgroepen van de Dorpsraad actief. Overigens, steeds met als doel om de leefbaarheid in het dorp Lieshout verder te optimaliseren; nobel werk, dus, waarvoor de Dorpsraad de vrijwilligers graag wil bedanken en in het zonnetje zetten.

Wilt u ook als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de leefbaarheid ? Neem dan contact op met de dorpsraad

Dorpsraad Lieshout ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven

Wilt u een leefbaarheidsinitiatief organiseren ? Wil u ook iets ondernemen om de inwoners van Lieshout “dichter bij elkaar” te brengen ? In elk dorp, óók in Lieshout, is volop behoefte aan meer en nieuwe sociale activiteiten. Om die reden ondersteunt de Dorpsraad Lieshout met raad én daad dit soort initiatieven. Oók willen zij hier ook graag een financiële ondersteuning voor vrij maken.

Financiële ondersteuning

Dorpsraad Lieshout krijgt, net als alle Dorpsraden in Laarbeek een mooi, jaarlijks bedrag dat zij mogen inzetten ter ondersteuning van leefbaarheids-initiatieven in het dorp. Vanwege de corona-crisis is er de laatste jaren helaas minder terecht gekomen van dit soort initiatieven. Inmiddels ligt die periode (ver) achter ons wil de Dorpsraad graag weer volop van dit soort initiatieven zien, in het dorp. Dorpsraad Lieshout wil iedereen er dan ook op attenderen dat zij kunnen ondersteunen. Niet alleen fysiek, niet alleen met mooie woorden, maar ook met financiële ondersteuning.

Voorwaarden

Uiteraard stelt de raad wel wat voorwaarden aan deze ondersteuning. Zo moeten het bijvoorbeeld nieuwe initiatieven zijn en geen terugkerend evenement. Ook moet het initiatief de sociale samenhang in het dorp ondersteunen en gericht zijn op een groep inwoners of bepaalde doelgroep. En -uiteraard- mag het initiatief geen bezwaren veroorzaken voor de omgeving en -bij voorkeur- breed gedragen worden. Ook mag het geen commerciële activiteit zijn en moet het vrijwillig opgezet zijn. Kortom, het moet enige toegevoegde waarde hebben voor (de leefbaarheid) in het dorp.

Veel mogelijkheden

Onlangs heeft de Dorpsraad Lieshout nog evenementen als het 50-jarig bestaan van de Laarbeekse veteranen ondersteund, net als dat zij aan de vervanging van de biljardlakens in het Dorpshuis hebben bijgedragen. Ook de wieler-jeugd-vijfdaagse kon rekenen op ondersteuning net als het Starz-festival. Kortom, veel initiatieven komen in aanmerking voor ondersteuning. Heeft u of uw vereniging ook een mooi initiatief ? Neem dan contact op met Dorpsraad Lieshout: zij ondersteunen u graag !

Kijk maar eens op Leefbaarheidsinitiatieven

Dorpsraad Lieshout blij met splitsing centrumplan

“Als je iets wil bereiken moet je er aan beginnen”. Met dit “Om-denk-motto” is enthousiast gereageerd binnen de Dorpsraad op het uiteen halen van de (overigens wél 100% samenhangende plannen) voor Lieshout. Door het splitsen kan er immers éindelijk begonnen worden met de herontwikkeling van de Heuvel. Een plan dat nu al (te) lange tijd opgehouden wordt door allerlei samenhangende plannen, die óók belangrijk zijn, maar geen verdere vertraging meer zouden moeten veroorzaken.

Splitsen

Al jaren wil Lieshout, de gemeente Laarbeek, de Dorpsraad, Plan Lieshout én natuurlijk de inwoners van Lieshout een “oplossing voor het centrum”. De al-jaren-leegstaande Rabobank en naastliggende “grindbak” zouden immers op een andere wijze ingevuld kunnen en moeten worden. Met dat streven is iedereen het roerend eens. Hóe de invulling plaats moet vinden veroorzaakt echter nogal wat verschillen van inzicht, waardoor inmiddels niet alleen meer gesproken wordt over een centrumplan, maar ook over invulling van het kerkplein, de parkeerruimte achter “Morees” en natuurlijk de verplaatsing van de supermarkt. Omdat er -via verschillende besluiten- inmiddels gekozen is om de supermarkt zeker niet meer in te plannen op de Heuvel, kunnen de plannen nu prima gesplitst worden.

En nu: beginnen !

Voordeel van die splitsing is dat er eindelijk aan de gang gegaan kan worden met het uitwerken van het plan voor die “noordflank” van de Heuvel. Dit deel van het totaalplan kan immers volledig “op zichzelf” ontwikkeld én gerealiseerd worden. Het is onafhankelijk van de verplaatsing van de supermarkt en hoeft dus ook niet opgehouden te worden door die andere deelplannen. Omdat er nu weer een nieuwe optie bijgekomen is voor het verplaatsen van de Jumbo-supermarkt (Dorpsstraat 1 en 3 zou een mogelijkheid bieden) zou het nader onderzoeken van deze mogelijkheid immers weer vertraging van de andere deelplannen kunnen opleveren. De gemeente Laarbeek heeft dan ook in een update laten weten de dat de deelplannen voortaan los van elkaar aan de raad voorgelegd zullen worden. En, omdat er al een besluit genomen is over de Heuvel kan nu écht gestart worden met het uitwerken van de plannen. Eindelijk kan er nu écht begonnen worden: alleen dan kunnen we immers het doel bereiken: een mooi gerevitaliseerde noordkant van de Heuvel.

Dorpsraad Lieshout attendeert op presentatie centrumplannen

De ontwikkelingen voor “het centrum van Lieshout” houden de gemoederen in het dorp al lange tijd bezig. Om die reden is Dorpsraad Lieshout blij met de gemeente-initiatieven om zoveel mogelijk de plannen te delen. Dorpsraad Lieshout wil dan ook graag alle (betrokken) burgers attenderen op de komende inloopmomenten in het Dorpshuis in Lieshout. Daar zullen de plannen getoond worden, kunnen vragen gesteld worden en kan geventileerd worden hoe over de plannen wordt gedacht.

Plannen tonen
“Het meenemen van de burgers bij de ontwikkeling van het centrum van Lieshout” wordt door de gemeente vorm gegeven door de organisatie van een inloopmoment. Op vrijdag 12  en maandag 15 mei houdt de gemeente inloop-momenten in het Dorpshuis in Lieshout om de verder uitgewerkte plannen te presenteren. Het ontwerp is vanaf 11 mei ook te zien via www.laarbeek.nl/lieshout en de gemeente zal op bovengenoemde momenten aanwezig zijn in het Dorpshuis om de plannen te presenteren, vragen te beantwoorden en te horen hoe er over de plannen gedacht wordt,

Lange aanloop
Het opzetten van plannen voor het Lieshoutse centrum gaan inmiddels alweer enige jaren terug. Nadat het -prominent aanwezige- Rabobank kantoor leeg is komen staan en het naastgelegen pand is vervangen door een grindparkeerplaats is geoordeeld dat dit deel van de Heuvel grondig vernieuwd zou moeten worden. Omdat er jarenlang geen enkel (burger)initiatief van de grond is gekomen heeft de gemeente Laarbeek zelf de regie in handen genomen en een projectontwikkelaar ingeschakeld. Deze projectontwikkelaar kwam met een voorstel om de Jumbo-supermarkt te verplaatsen naar de Heuvel. Omdat vele Lieshoutenaren dat niet meteen zagen zitten is alsnog een burgerinitiatief opgericht (“Plan Lieshout”) om een alternatief plan te ontwikkelen. “Plan Lieshout” heeft daarop de tijd én de middelen gekregen van de gemeente en heeft een alternatief plan ontwikkeld. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad een compromis gekozen tussen de verschillende plannen, onder andere mét een verplaatste supermarkt, maar weer níet naar de Heuvel.

Maak gebruik !
Omdat de plannen steeds concreter worden wil de gemeente de huidige status graag delen. Dat doen ze in het Dorpshuis in Lieshout op de volgende dagen:

Vrijdag 12 mei 2023 tussen 10:00 uur en 14:00 uur.
Maandag 15 mei 2023 tussen 17:00 en 20:30 uur.

Dorpsraad Lieshout wil graag aandacht voor deze plannen: nu is immers het moment om nog invloed uit te oefenen én zijn er mogelijkheden om de mening te laten horen. Om die reden roept ze dan ook iedereen op daarvan gebruik te maken.

Dorpsraad Lieshout feliciteert jubilerend Repair Café

Op 17 mei 2023 is het exact 10 jaar geleden dat er voor de allereerste keer een “Repair Café” in Lieshout gehouden werd. Onder de naam “Repair Café Laarbeek” gingen de Lieshoutse vrijwilligers -op initiatief van Kees Dekker en Annemarie de Groot-  van start. Als werkgroep van de Dorpsraad is het Repair Café inmiddels uitgegroeid tot een waar instituut waar de inwoners al 10 jaar terecht kunnen met hun defecte apparaten. Dorpsraad Lieshout feliciteert de vrijwilligers dan ook van harte !

 Repair Café
“Het Repair Café redt al tien jaar apparaten van de afvalberg. Is je laptop, fiets, broek of lamp kapot ? Dan kun je meteen een nieuwe kopen maar je kunt ook naar het Repair Café gaan. Daar zitten vrijwilligers die weten hoe je een apparaat of kledingstuk dat kapot is, kunt repareren. Zo hoef het  minder snel weg te gooien en dat is weer goed voor het milieu”. Met dit duidelijke statement is de stichting Repair Café jaren geleden begonnen met het inspireren van lokale vrijwilligers om in hun dorp of stad óók een Repair Café te beginnen. “Veel kapotte voorwerpen blijken overigens relatief eenvoudig te repareren” stelt de stichting “mensen hebben helaas maar weinig reparatiekennis waardoor repareren hen niet lukt. Mensen weten niet eens dat simpele handelingen zoals schoonmaken, ontkalken of smeren problemen voorkomt én oplost”.

10 jaar in Lieshout
In Lieshout proberen de vrijwilligers al 10 jaar invulling te geven aan deze uitgangspunten. Onder coördinatie van Giel Reijnders werken de vrijwilligers iedere derde woensdag van de maand in het Dorpshuis in Lieshout. De negen vrijwilligers zitten dan klaar om de kapotte spullen te beoordelen en in veel gevallen ook meteen te repareren. Met uitzondering van de corona-periode is de afgelopen 10 jaar dan ook heel wat gerepareerd. Overigens komen de vrijwilligers en hun klanten niet alleen bij elkaar om te repareren. Een praatje hoort er ook bij en samen repareren schept een band.

Naaister gezocht
Dorpsraad Lieshout ondersteunt het Repair Café ook al 10 jaar omdat het nadrukkelijk bijdraagt aan het samenbrengen van inwoners en daarmee vergroten van de sociale cohesie. Overigens kan het Repair Café nog steeds een extra vrijwilliger gebruiken: een naaister. Wil jij ook gezellig anderen helpen met de reparatie van kapotte kleding of textiel ? Neem dan contact op met Giel Reijnders via 06-58842046 of giel.r@live.nl of leg contact met de Dorpsraad via info@dorpsraad-lieshout.nl: zij helpen u graag verder.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt “LK Randjebutsen 2023”

Op 7 mei 2023 zal rondom de Heuvel in Lieshout een wel héél speciaal evenement gehouden worden. Alles rondom die Heuvel zal dan in het teken staan van het spelletje “randje butsen”. Meer dan 40 (!) teams zullen daar gaan strijden in om de eer én de titel “Laarbeeks Kampioen 2023”.  De initiatiefnemers hebben met deze organisatie wéér iets toegevoegd aan de -toch al drukbezette- evenementenkalender van Lieshout. “Een nieuw initiatief dat volop ondersteuning mag krijgen” vindt de Dorpsraad “komt allen kijken !”.

Nieuw initiatief
Dorpsraad Lieshout staat voor het versterken van de leefbaarheid in en rond het dorp Lieshout. Evenementen zijn daarvoor uitstekende instrumenten. Een evenement brengt immers (veel) mensen op de been en zorgt voor gezellig samenzijn en meer sociale contacten. Dorpsraad Lieshout helpt dan ook graag evenementen op gang door ze een eerste steuntje in de rug te geven, zodat ze daarna zelfstandig door kunnen. Om die reden ondersteunt de Dorpsraad -met raad en daad- het nieuwe initiatief om een Laarbeeks Kampioenschap te gaan organiseren in het straatspelletje “randje butsen”.

Randje butsen
“Randje butsen” (ook bekend als “kantje butsen”) heeft iedereen die wel eens buiten gespeeld heeft wel gedaan. Het kan ook haast overal, zolang de straat maar een stoeprand heeft. Buiten een bal is er verder weinig extra’s nodig om samen dit eenvoudige, maar welke leuke, spelletje te doen. De organisatie (“Bier en Broers”) heeft het spelletje een serieus tintje gegeven door er een échte wedstrijd van te maken en zelfs een 5-pagina’s tellende uitleg voor te schrijven, compleet met instructies en spelregels. Ook hebben de organisatoren oplossingen gevonden voor als er geen stoepranden zijn: dan plaatsen ze “gewoon” een verplaatsbare stoeprand.

Laarbeeks Kampioenschap
De organisatoren hebben het “Laarbeeks Kampioenschap” dan ook groots en serieus opgepakt en vooral via de sociale media gepromoot. En, … dat is niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels hebben zich immers al ruim 40 (!) teams ingeschreven die op 7 mei voor de prijzen zullen gaan strijden. Plaats van handeling zijn de straatkanten rondom de Lieshoutse Heuvel waar rond 13:00 uur de eerste bal geworpen zal worden. Rond 18:00 uur verwachten de organisatoren de prijzen uit te kunnen reiken aan de winnaars. Voor de “kleintjes” wordt ook gezorgd: er staat een springkussen en er ligt een voetbalveldje. Dorpsraad Lieshout is blij met dit nieuwe initiatief en helpt het graag op gang en roept iedereen op om te komen kijken: het belooft immers (alweer) een gezellig evenement te worden in de kern van Lieshout.