Dorpsraad Lieshout attendeert op actie Oranjefonds

Met de actie “Reuring in de buurt” wil het Oranjefonds de mensen weer wat dichter bij elkaar brengen. Na de lockdowns, de gesloten buurthuizen en de 1,5 meter afstand wil het fonds bijdragen om bewoners weer te activeren en samen te laten komen. Tussen 1 juni en 15 september kan dan ook een aanvraag ingediend worden voor een financiële ondersteuning voor een event om die buurtbewoners weer wat dichter bij elkaar te brengen: een heel mooi gebaar, vindt de Dorpsraad Lieshout en zij wil de inwoners van Lieshout dan ook graag attenderen op deze mogelijkheid.

Reuring in de buurt
Lev-netwerker, jongerenwerker en gast-lid van de Dorpsraad Lieshout Bart Heldens kent de samenleving in Lieshout door-en-door. Ook hij ziet de gevolgen van de lockdowns, gesloten gemeenschapshuizen en beperkingen van bezoekmogelijkheden, waardoor “elkaar ontmoeten” niet meer vanzelfsprekend is. De gezelligheid in buurten en in het dorp is verdwenen en de onderlinge contacten tussen buurtbewoners en buurtorganisaties zijn enigszins verwaterd. Samen zaken organiseren was immers lange tijd niet mogelijk. Hoogste tijd, vindt Bart dus ook, om elkaar weer op te zoeken en weer wat “reuring in de buurt” te organiseren.

Oranjefonds
Het Oranjefonds wil dit kalenderjaar écht een boost geven aan het (opnieuw) kennismaken in de buurt. Events die hiervoor bedoeld zijn kunnen tussen 1 juni en 15 september dan ook (financiële) ondersteuning vragen bij het Oranjefonds. Uiteraard verbindt het fonds er enkele voorwaarden en criteria aan die terug te vinden zijn op de site van het Oranjefonds (via www.oranjefonds.nl en dan via “geld aanvragen” naar “reuring in de buurt”). Via die site kan dus ook een concrete aanvraag ingediend worden, waarbij vragen gesteld weer kunnen worden via reuring@oranjefonds.nl Als verder ondersteuning organiseert het Oranjefonds ook enkele kennisdagen met workshops over “wat wel werkt en niet” bij het stimuleren van onderling contact en de inzet van sociale media om een event zichtbaar te maken.

Hulp nodig ?
Dorpsraad Lieshout staat voor het verder optimaliseren van de leefbaarheid in Lieshout. Omdat events, die in het kader van “reuring in de buurt” georganiseerd kunnen worden, zeker bijdragen aan deze leefbaarheid wil ze deze actie graag onder de aandacht brengen. Zij roept dan ook op om plannen voor events te delen met het Oranjefonds om te zien of deze financieel ondersteunt kunnen worden. het fonds is immers beschikbaar en goed gevuld: maak er gebruik van ! Indien u hierbij hulp nodig heeft kunt u ook altijd contact opnemen met de Dorpsraad via www.dorpsraad-lieshout.nl: zij helpen u graag op weg

 

Dorpsraad Lieshout vraagt hulp om openbaar gebied netjes te houden

Iedereen in Lieshout heeft wel eens te doen met “openbare werken”. Iedereen heeft wel eens een losliggende tegel geconstateerd of is wel eens verrast door de afsluiting van een route. Dorpsraad Lieshout wil er graag op wijzen dat de gemeente Laarbeek hier prima communicatieroutes voor heeft aangelegd, zodat de inwoners van Lieshout opmerkingen over alle zaken die het openbaar gebied betreffen op de juiste plaats neer kan leggen.

Openbaar gebied
“Openbare werken” is een heel breed begrip waar iedereen mee te maken heeft. Iedere inwoner die uit zijn huis stapt maakt immers gebruik van de openbare weg en de ruimte die rondom zijn/haar huis is gecreëerd. Die ruimte moet ook bijgehouden worden. Dat bijhouden is een expliciete taak die bij de gemeente ligt. Zo maaien ze regelmatig het gras in openbare gebieden en snoeien ze openbaar groen. Ook verzorgen ze afzettingen waar nodig (denk aan de weekmarkt) en onderhouden ze het openbaar gebied.

Route aangelegd
Waar wat moet worden onderhouden houdt de gemeente nauwgezet bij. Toch zijn ze niet van alle benodigde onderhoud op de hoogte: ze kunnen immers niet overal de ogen op houden. De gemeente heeft dan ook routes aangelegd waar inwoners zaken kunnen melden die de openbare ruimte betreffen. Ligt er een stoeptegel los bij u in de straat ? Is er een tak van een boom langs de openbare weg gewaaid ? Is er straatverlichting defect ? Is de straat verzakt of ergert u zich regelmatig aan ongewenst zwerfvuil ? Meld deze zaken dan bij de gemeente, zodat zij actie kunnen nemen om het op te lossen.

Oproep om te melden als nodig
Dorpsraad Lieshout ziet graag een netjes en schoon dorp waar het fijn is om te leven. De openbare ruimte -de ruimte die we gezamenlijk gebruiken- speelt dan ook een belangrijke rol in het welbevinden van de inwoners. Een fijn, schoon en net dorp draagt absoluut bij aan de leefbaarheid in het dorp. Dorpsraad Lieshout roept de inwoners dan ook op om zaken die het openbare gebied betreffen steevast door te geven aan de gemeente. Dat kan eenvoudig via www.laarbeek.nl.

Op die wijze is de gemeente maximaal geïnformeerd en kan ze makkelijker de benodigde acties nemen. Wilt u hulp bij het aankaarten van dit soort opmerkingen ? Neem dan contact op via info@dorpsraad-lieshout.nl of kijk op www.dorpsraad-lieshout.nl en de Dorpsraad helpt u graag naar het juiste loket.

Dorpsraad Lieshout duikt in het verleden

Middels een fietstocht heeft de Dorpsraad Lieshout zich verdiept in het verleden van het dorp en de omgeving. Dorpsraad Lieshout wil immers graag de leefbaarheid verbeteren en dus bezig zijn met de toekomst van het dorp. Daarbij is het echter essentieel om het verleden goed te kennen: “er is immers geen toekomst zonder verleden”.

Heemkundige fietstocht
Op een mooie lenteavond is het er dan toch van gekomen. De Dorpsraad was immers al langer van plan een heemkundige tocht door het dorp te maken, maar kreeg deze almaar niet gepland. Begin juni is het er dan tóch van gekomen. Tijdens de tocht heeft Hennie Bevers-van den Baar de complete Dorpsraad meegenomen langs de meest essentiële gebouwen, wegen en plaatsen in het dorp (en daar buiten) en steeds het verleden toegelicht.

Gebouwen met historie
De tocht was overigens niet beperkt tot de kern van Lieshout, waar natuurlijk stilgestaan werd bij het leegstaande Rabobank gebouw, waar vroeger Café Coppens heeft gestaan. Ook het gebouw er tegenover is een bekende: het huidige Bavaria Brouwerij Café was tot 1993 Hotel Brox. Ook werd stilgestaan bij de Poort van Binderen die door wat gokwerk verkregen is en werd natuurlijk het oudste huis van Lieshout bekeken en (door de bewoner) toegelicht. In het buitengebied blijkt echter een nog ouder huis te staan: in buurtschap “’t Ginderdoor” staat een boerderij waarvan het achterste deel uit de 14de eeuw stamt: behoorlijk ouder dus, dan “het Kasteeltje” in de kern.

Leuke historie
Hennie Bevers wist de aandacht van Dorpsraad met allerlei data en weetjes goed vast te houden. Met leuke anekdotes over overnachtende soldaten in de Bavaria Brouwerij en mooie verhalen over de diverse cafés die er vroeger waren. Natuurlijk was er ook aandacht voor de voormalige herberg “de Reizende Man” die stond op de plaats waar nu de fa. Martens zit, aan de oude Napoleonbaan (die nu uit komt op de Heieindseweg).

Ook interesse in het verleden ?
Tijdens de ronde werd natuurlijk ook de huisvestiging van de heemkundekring (aan de Dorpsstraat) aangedaan. Daar werden aan de hand van mooie oude foto’s volop verhalen uit het verleden verteld. Heeft u ook interesse in het verleden van het dorp Lieshout en haar omgeving ? Neem dan contact op met de heemkundige vereniging “’t Hof van Liessent”. Lieshout heeft immers een mooi en lang verleden dat de leden van deze vereniging graag, ook met u, willen delen.

Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht voor “buurtkastje”

Ook Lieshout heeft nu een eigen “buurtkastje”. In dat kastje kunnen levensmiddelen en andere levensbehoeften gezet worden voor anderen die het nodig hebben. Zonder verplichtingen, zomaar; voor elkaar. Omdat deze actie de leefbaarheid voor mensen die het nodig hebben verbetert heeft de Dorpsraad dit initiatief (financieel) ondersteund en wil de Dorpsraad medebewoners graag attenderen op dit sociale initiatief dat prima past in de “gemeenschapskracht” waar de Dorpsraad graag voor wil verbinden.

Twee doelen
Het principe van “buurtkastje” is een fenomeen dat overgewaaid is vanuit Amerika; “geef wat je kunt missen en neem wat je nodig hebt”. Dit kan nu met zo’n buurtkastje dat op 2 juni geplaatst is bij Dorpstraat 50 in Lieshout. Het initiatief is genomen vanuit een tweeledig doel. Als eerste om mensen die in armoede leven een klein steuntje in de rug te geven en een klein beetje bij te dragen aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. Ook Lieshout kent immers nog behoorlijk wat (verborgen) armoede. Vanuit de “gemeenschapskracht” gedacht leven we immers samen en daarbij hoort het ook om voor elkaar te zorgen; “Als iedereen op hun eigen manier dit doet hebben we een échte samenleving” weten initiatiefnemers Nathalie en Rob Ansems te melden. “Samenleven is delen en geven en niet alleen binnen één huis of gezin” vervolgen ze. “De wereld wordt een stuk mooier als we de scheidingslijn van onze muren af en toe even vergeten”. Aan de andere kant draagt het op deze wijze delen bij aan het voorkomen van voedselverspilling. Het is alom bekend dat er veel-te-veel voedsel wordt weggegooid.

Anoniem
Het “buurtkastje” is helemaal anoniem. Er worden geen vragen gesteld als iemand iets uit het kastje haalt, je hoeft niks te laten zien. De organisatie gaat hierbij uit van het goede van de mens maar heeft wél behoefte aan vulling van het kastje. Wie -niet bederfelijke- boodschappen kan missen kan ze zelf (ook anoniem) in het kastje zetten of afgeven bij de organisatie, op Dorpsstraat 50. Alle voedselproducten, niet bederfelijk en met uitzondering van alcohol, zijn welkom. Daarnaast zijn ook zaken welkom als verzorgingsproducten, shampoo, menstruatieproducten en zeep.  Op de zijkant van het kastje staan aanvullend gegevens van mogelijkheden waar mensen zich naar zouden kunnen richten als ze hulp of ondersteuning zouden willen. Op die wijze wordt degene die het behoeft verder op weg geholpen.

Dorpsraad Lieshout bezorgd over toekomst Franciscushof

Al enige tijd staat het Franciscushof er “eenzaam en verlaten” bij. Langzaam loopt de Lieshoutse woonzorglocatie leeg en wordt er geen keuze gemaakt voor de toekomst. Dorpsraad Lieshout is dan ook bezorgd over de voortgang en het uitblijven van initiatieven. Zij zien graag dat er concrete plannen komen om dit gebouw een goede, passende, nieuwe bestemming te geven.

Mooie ligging
Het Lieshoutse Franciscushof is een opvallend gebouw. Niet zozeer wat betreft architectuur maar wél qua ligging. Het ligt immers naast het centraal gelegen kerkgebouw en dus in het hart van het dorp. Om die reden is het belangrijk dat de herontwikkeling van dit gebouw gaat passen in de gehele visie. Enige tijd geleden is immers besloten om deze woonzorglocatie langzaamaan leeg te laten lopen, zodat het gebouw her-bestemd kan worden. In het Franciscushof werd zorg geboden aan dementerende senioren en senioren met een (lichte) lichamelijke beperking.

Veel aan de hand
In Lieshout is heel wat aan de hand. Het bestuur van de parochie Zalige Pater Eustachius en de gemeente Laarbeek zijn een “Kerkenvisie” gestart om de mogelijke toekomst van kerkgebouwen in de gemeente in kaart te brengen: omdat het Lieshoutse kerkgebouw pal naast het Franciscushof ligt lijkt het voor de hand liggend dat beide plannen op elkaar aansluiten. Ook is er actie genomen om plannen te maken om de nabijgelegen Heuvel te revitaliseren en zijn er plannen om de (enige) supermarkt in het dorp te verplaatsen: ook dat raakt enigszins.

Geen voortgang
Helaas is er -tot op heden- weinig voortgang waarneembaar in de plannenmakerij rondom dit gebouw. Een afstudeeropdracht die in opdracht van de Zorgboog was ingezet om hier wat meer voortgang in te krijgen is niet afgerond, waardoor er geen concrete plannen liggen. Dorpsraad Lieshout is dan ook bezorgd omdat leegstaande gebouwen niet bepaald bijdragen aan een verbetering van het leefklimaat. Ze willen dan ook graag concrete actie zien en hopen dat er snel plannen komen om deze fraai gelegen locatie weer optimaal te benutten en te betrekken bij het dorp.

Dorpsraad in initiatiefgroep voor ambachtelijk Lieshout

Als vrijwilliger voor het Centra Management Laarbeek heeft Karin Huijgens een aantal partijen bijeengebracht die “leefbaarheid” op hun agenda hebben staan. Dorpsraad Lieshout past daar natuurlijk naadloos in. Samen met die partijen heeft zij de werkgroep “Eén Lieshout” gevormd en waarmee ze nadrukkelijk eigenwaarde willen toevoegen aan de kern Lieshout.  Die eigenwaarde hebben ze gevonden in “het ambacht”.

 Doorpakken
Karin Huijgens weet van doorpakken. Als eerste actie heeft ze een paar belangrijke partijen samengebracht om aan Lieshout te werken. Frank van Elderen uit de Dorpsraad Lieshout is aangesloten. Ook Erik Caelen en Twan van Bommel uit Plan Lieshout zijn aangesloten en ook Peter Verstappen van LIMO is ingestapt. Samen zijn ze aan de slag gegaan om de kern Lieshout meer eigenwaarde te geven. Sinds de samenvoeging van de gemeente Lieshout (en Mariahout) met Beek en Donk en Aarle-Rixtel in de gemeente Laarbeek is de eigenwaarde van de kern Lieshout immers op de achtergrond geraakt.

Ontwikkelingen benutten
Graag wil de initiatiefgroep de impulsen die er in het dorp zijn omzetten naar “economische waarde” en “verbeterde leefbaarheid”. In het dorp is immers van alles actueel: diverse nieuwbouwlocaties zorgen voor een instroom van buiten-dorpse mensen. Daarnaast zijn er plannen voor het verplaatsen van de horeca, het mogelijk herbestemmen van de kerk, het her-ontwikkelen/revitaliseren van de Heuvel en verplaatsen van de supermarkt. Volop impulsen die de komende jaren het dorp gaan veranderen. Eén Lieshout wil dat deze veranderingen zijn gericht op en zullen leiden tot meer leefbaarheid en economische voorspoed.

Lieshout als merk
De initiatiefgroep heeft Lieshout daarom goed beschouwd en is tot de conclusie gekomen dat de huidige welvaart is ontstaan vanuit de ambachten in het dorp. Ambachten variërend van hoefsmederij tot bierbrouwerij en van molenaar tot meubelmaker. Al deze ambachten zijn nog steeds terug te vinden in het dorp en vormen de basis om Lieshout als merk neer te gaan zetten.

Met deze boodschap heeft de initiatiefgroep de lokale ondernemersvereniging LIMO gemotiveerd om mee te werken aan het wegzetten en uitdragen van deze ambachten. Vijf lokale ondernemers hebben zich al aangemeld om hun ambacht verder te ontwikkelen en neer te zetten. Samen gaan zij hun krachten bundelen en middels de werkgroep “Eén Lieshout” werken aan deze oplossing.

Eigen logo
Als eerste teken van deze gezamenlijke bundeling heeft de groep een eigen logo ontwikkeld. In dat logo komt het karakter van het dorp én de daarbij behorende ambachten duidelijk naar voren. De twee molens zitten er natuurlijk in en ook het typerende gebouw van meubelmaker Merkelbach. Dorpsraad Lieshout is blij met dit nieuwe initiatief en ondersteunt volop; ook zij hebben de optimalisatie van de leefbaarheid immers hoog in het vaandel staan.

Dorpsraad Lieshout attendeert op inloopmarkt

In Lieshout wonen ook mensen met een kleine beurs. Mensen die maar nauwelijks rond kunnen komen en iedere uitgave zorgvuldig moeten overwegen. Voor deze mensen organiseert de dorpsondersteuning op 8 juni a.s. een inloopmarkt onder de titel “Kun jij nog rond komen ?”. Tijdens deze markt zijn er verschillende instanties en organisaties aanwezig die kunnen helpen als er wat minder te besteden is. Een behulpzaam sociaal initiatief waar de Dorpsraad Lieshout graag op attendeert.

Kun jij nog rondkomen ?
Minder te besteden hebben is iets van alle tijden. Ook anno 2022 zijn er nog (veel) te veel medemensen die ‘ieder dubbeltje moeten omdraaien” omdat ze rond moeten komen van een minimaal inkomen en soms zelf niet eens een inkomen hebben. In Nederland wordt (gelukkig) veel aandacht gegeven aan deze minder koopkrachtige medeburgers. Vanuit de rijksoverheid wordt er ondersteund met verschillende subsidies en steunpaketten. Er zijn dan ook diverse ondersteuningen en subsidies aan te vragen; meer dan wellicht bekend is. Ook lokaal bestaan deze mogelijkheden. De inloopmarkt kan je verder wegwijs maken in welke alternatieven er zijn.

Ondersteuning
Niet alleen overheden ondersteunen de minder bedeelden. Ook vanuit vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties worden “mensen met een kleine beurs” geholpen. Dat hoeft niet altijd met geldelijke ondersteuning te zijn, maar kan ook met psychische, fysieke of materialistische ondersteuning (denk aan de sociale supermarkt of voedselbank). Gewoon hulp van een medemens voor mensen die het moeilijk hebben. Ook deze vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zullen paraat staan tijdens de inloopmarkt en in een persoonlijk gesprek kunnen aangeven wat zij voor jou kunnen betekenen.

Kom gerust informeren
Ondersteuning in wat voor vorm dan ook is belangrijk voor de saamhorigheid en dus de leefbaarheid in Lieshout. Om die reden roept Dorpsraad Lieshout dan ook iedereen met een kleine beurs op om naar de inloopmarkt te komen op woensdag 8 juni a.s. in het Dorpshuis in Lieshout. Tussen 19:00 en 21:00 uur zijn alle mogelijke organisaties en hulpinstaties aanwezig in de mooi, sfeervolle, nieuwe huiskamer in het Dorpshuis. Schroom niet om te komen: wellicht kan belangrijke informatie heel wat verlichting geven ! En, als je dan toch komt profiteer dan ook meteen: iedere bezoeker aan de inloopmarkt ontvangt een mooie goodie-bag met een verrassende inhoud.

Tot 8 juni a.s. !

Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht voor Laarbeekse kerkenvisie

In 2022 wordt er een visie ontwikkeld op “de kerken in Laarbeek”. In Laarbeek staan immers zes kerkgebouwen: in iedere kern minimaal één en soms wel meer. Vanwege de ontwikkelingen wordt voor deze gebouwen nu een visie ontwikkeld voor de toekomst. Om die visie te toetsen en de mening van de inwoners mee te nemen worden nu bewonersavonden georganiseerd. Dorpsraad Lieshout wil deze graag onder de aandacht brengen, zodat inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om hun visie te delen: op 21 juni a.s. zal de bewonersavond in Lieshout worden gehouden.

Kerkenvisie
Het bestuur van de Parochie Zalige pater Eustachius en de gemeente Laarbeek zijn samen aan het werk gegaan om nog dit jaar een “kerkenvisie” op te zetten. Deze visie moet dus aan het einde van het jaar klaar zijn. Om deze visie op te stellen is een extern bureau ingehuurd die een concreet plan van aanpak heeft gemaakt. Dat bureau is dus een visie aan het opstellen voor de toekomst van de kerken: zij maken daarvoor een “paspoort met toekomstvisie”. In dat “paspoort” komen niet alleen de gebruikelijke kenmerken van het gebouw te staan (maten, ouderdom, bruikbaarheid, etc.) maar óók de meningen en ideeën van betrokken inwoners

Aanleiding en aanpak
In Laarbeek staan zes kerken die (vaak) niet meer vol zitten en behoorlijk kostbaar zijn om te onderhouden. Om die reden vindt de gemeente het noodzakelijk om naar de toekomst van deze gebouwen te kijken. Inmiddels heeft één van de zes Laarbeekse kerkgebouwen al een andere bestemming gekregen: voor de andere vijf kerken zal dus nu een visie ontwikkeld worden. Om die visie te ontwikkelen worden meningen bij experts opgehaald die eerder dit soort gebouwen hebben beoordeeld en wordt er een klankbordgroep samengesteld. Daarnaast wil de werkgroep nadrukkelijk ook de meningen van gebruikers, belangengroepen en inwoners meenemen.

Bewonersavond
De meningen van gebruikers en inwoners zullen opgehaald worden tijdens bewonersavonden en op 21 juni 2022 is Lieshout aan de beurt. Om 19:30 uur zal deze bewonersavond gehouden worden in het Dorpshuis. Dorpsraad Lieshout wil dit graag onder de aandacht brengen en roept iedere geïnteresseerde op om daar te naar toe te komen en ideeën en meningen te geven over de Lieshoutse kerk. Nú kan er immers meegedacht worden en nú kan er een mening gegeven worden. Maak daar gebruik van zodat de uiteindelijke visie op de kerk en het kerkgebouw naadloos gaat aansluiten bij de mening van de inwoners van Lieshout.

Dorpsraad Lieshout roept op voor meer Lieshoutse initiatieven voor “Laarbeek 25 jaar”

Dorpsraad Lieshout ziet graag meer Lieshoutse initiatieven komen om Laarbeek 25 jaar te vieren. In het eerste kwartaal waren slechts enkele evenementen/activiteiten in dit kader in Lieshout, terwijl de andere kernen duidelijk actiever lijken. Omdat de gemeentelijke “pot ter ondersteuning van dit soort activiteiten (die onlangs zelfs vergroot is)” toegekend wordt op volgorde van aanvraag roept de Dorpsraad Lieshoutse verenigingen en Lieshoutenaren op alsnog initiatieven te nemen.

Laarbeek 25 jaar
De gemeente Laarbeek bestaat dit jaar exact 25 jaar. Om dat te vieren heeft de gemeente inwoners, verenigingen, stichtingen e.d.  opgeroepen activiteiten te organiseren in het kader van dat 25-jarig-bestaan. Sterker nog: de gemeente heeft ook “een pot geld” ter beschikking gesteld voor de initiatiefnemers om zo ook financieel te ondersteunen. Sterker nog: de gemeente heeft onlangs besloten het budget voor deze ondersteuning met € 20.000,= te verhogen om zo aan nog meer initiatiefnemers de kans te geven een activiteit in dit kader te organiseren. Een mooi gebaar van de gemeente wat een goede aansporing lijkt te zijn om alsnog een evenement of activiteit op te pakken.

Leefbaarheid versterken
Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat een behoorlijk deel van dit gemeenschapsgeld in Lieshout ingezet gaat worden. Activiteiten en evenementen, zoals activiteiten in het kader van 25 jaar Laarbeek, dragen immers nadrukkelijk bij aan het versterken van de leefbaarheid. Om die reden wil de Dorpsraad graag aandacht voor de mogelijkheden die geboden worden, nu zelfs met nog meer budget, en hoopt dat meer verenigingen, stichtingen en burgers initiatieven zullen nemen om “25 jaar Laarbeek” met een leuke activiteit te vieren in Lieshout.

Hulp nodig ?
Heeft u vragen over de mogelijke organisatie van een activiteit of evenement in dit kader ? Kijk dan op de site van de gemeente Laarbeek (via www.laarbeek.nl) daar staat duidelijk aangegeven hoe de subsidieregeling voor activiteiten in elkaar zit en welke voorwaarden er zijn. Ook Dorpsraad Lieshout kan u helpen bij het aanvragen. Wilt u hulp ? Neem dan contact op via info@dorpsraad-lieshout.nl. Zij helpen u graag verder !

Dorpsraad Lieshout ondersteunt ook kleine initiatieven

Niet alleen grote, zichtbare en opvallende initiatieven worden ondersteund door Dorpsraad Lieshout. Ook kleinere initiatieven worden vooruit geholpen; zeker als ze een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp. Zo wil de Dorpsraad graag de “Ontmoetingsgroep” verder vooruit helpen en is onlangs een initiatief voor ondersteuning van Oekraïne vooruit geholpen. Zowel dichtbij als ver weg brengen deze initiatieven mensen bijeen en dus verdienen ze ondersteuning.

 Ontmoetingsgroep
De “ontmoetingsgroep” is zo’n kleinschalig initiatief dat prima wat extra aandacht kan gebruiken. Deze groep bestaat uit alleenstaanden in de leeftijd tussen ca. 60 en 75 jaar, die woonachtig zijn in Lieshout en omgeving. Zo zijn er leden uit Beek en Donk, Breugel, Son, Stiphout en natuurlijk ook Lieshout. De ontmoetingsgroep organiseert (zoveel als mogelijk) ieder weekend een activiteit. Deze kan uiteenlopen van wandelen tot midgetgolf en van sjoelen tot een theater- of museumbezoek. Eens per maand wordt er ook een diner georganiseerd en wekelijks een kaartmiddag. Kortom, de groep heeft een brede scope en biedt voor iedereen wat wils. Door samen te organiseren en deel te nemen aan een activiteit leren de leden elkaar beter kennen en wordt er wat plezier toegevoegd aan het leven. Voor een kleine contributie wordt er heel wat geboden. Nieuwgierig geworden ? Kijk dan gerust op de mooie site van “de Ontmoetingsgroep” via www.omgbrabant.nl en leg contact met Francien van de Moosdijk, die voorzitter van de groep is.

Oekraïne actie
Ook de actie vanuit Amnesty International voor Oekraïne is zo’n klein initiatief wat aandacht verdiend. Initiatiefneemster Annie Jongerius zet zich in voor een “schrijfactie” waarmee Rusland wordt opgeroepen om het geweld in Oekraïne te stoppen. Zij wil graag dorpsgenoten bewegen hier een bijdrage aan te leveren. Dat kan heel eenvoudig door een voorbeeldbrief te nemen, in te vullen en te deponeren in de doos. Op die wijze kan bijgedragen worden aan een gezamenlijke oproep om het geweld te stoppen. Inmiddels zijn verzamelboxen geplaatst bij de Jumbo in Lieshout, in de kerk en in het Dorpshuis. Dorpsraad Lieshout helpt dit soort initiatieven graag met raad, en in dit geval ook met daad.

Dorpsraad helpt
Heeft u ook een initiatief om mensen dichter bij elkaar te brengen of om iets te verbeteren in het leefklimaat in Lieshout en omgeving ? Twijfel dan niet en neem contact op met Dorpsraad Lieshout: zij helpen u graag op weg, kunnen u de weg wijzen en kunnen u wellicht ondersteunen. Schroom niet en laat van u horen via een bericht naar info@dorpsraad-lieshout.nl. Oók kleine initiatieven verdienen aandacht: zéker als ze bijdragen aan het optimaliseren van leefbaarheid in Lieshout.