Home

Welkom op de site van de Dorpsraad Lieshout

De Dorpsraad Lieshout heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Lieshout. De Dorpsraad levert de bouwstenen voor het gemeente beleid. Gelijktijdig is de Dorpsraad communicatie kanaal voor inwoners van Lieshout naar de gemeente toe en omgekeerd. De Dorpsraad vertegenwoordigt de belangen van Lieshout bij de gemeente en is er voor alle Lieshoutenaren.

De Dorpsraad signaleert en inventariseert knelpunten en wensen die leven in Lieshout. Ideeën en oplossingen maakt de Dorpsraad kenbaar bij de gemeente. Het doel is inwoners van Lieshout bij ontwikkeling van plannen te betrekken. Het gaat erom dat de wensen en behoeften van de bewoners tot hun recht komen in de beleidsplannen van de gemeente. De Dorpsraad is adviseur van de gemeente en heeft de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld ten aanzien van huisvesting, openbare werken, zorg, welzijn, sport, voorzieningen en (verkeers)veiligheid.

Mocht u nadere vragen hebben over of voor de Dorpsraad Lieshout dan kunt u ons via het contactformulier bereiken.