Dorpsraad Lieshout wil graag meer aandacht voor waardering vrijwilligers

Veel (maatschappelijke) organisaties worden gerund door vrijwilligers. Ook veel werk in bijv. de zorg wordt verricht door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het in leven houden van een dorp en het behouden van de leefbaarheid. Omdat vrijwilligers vaak in de schaduw en op de achtergrond opereren zijn ze vaak niet zichtbaar. Dorpsraad Lieshout zou graag wat meer aandacht voor waardering van “de vrijwilliger” willen hebben.

Maatschappelijk leven
Heel veel maatschappelijke organisaties drijven op de vrijwilligers. Ze zitten in het bestuur, ze geven training of les, ze ruimen de boel op of ze zetten zich in voor anderen. Op heel veel verschillende manieren maken vrijwilligers zich nuttig in de maatschappij. Sterker nog: het maatschappelijke leven, óók in een dorp als Lieshout, draait voornamelijk op vrijwilligers.

Op voetstuk
De meeste vrijwilligers doen hun werk in de luwte. Op de achtergrond zijn ze de smeerolie waar de (maatschappelijke) organisaties op draaien. En, ondanks dat ze zo belangrijk zijn komen ze nauwelijks op de voorgrond en worden ze niet openlijk gewaardeerd. Dorpsraad Lieshout zou daar graag verandering in willen brengen en de vrijwilligers vaker op een voetstuk plaatsen; het voetstuk dat ze verdienen.

Lintje
Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Binnen de gemeente Laarbeek bestaat naast het “vrijwilligerscompliment” ook de “vrijwilligerspenning”. Deze penning kan aangevraagd worden voor vrijwilligers die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Ook is er, landelijk gezien, natuurlijk ook de Koninklijke onderscheiding in de vorm van “een lintje”. Ook dat is een mooie, waardevolle waardering voor een vrijwilliger.

Vaker aanvragen
Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat deze waarderingen vaker aangevraagd zouden worden. De mogelijkheden om de vrijwilliger te eren zijn er immers: er van gebruik maken zou meer aandacht moeten krijgen en opgepakt dienen te worden. Dorpsraad Lieshout vraagt dan ook graag de aandacht hiervoor. Vrijwilligers zijn immers érg belangrijk voor het dorp én de leefbaarheid en verdienen het héél erg om eens in het zonnetje gezet te worden.

Dorpsraad Lieshout blij met heropstart “Repair Café Laarbeek”

Giel Reijnders en Harrie van den Berg kunnen er niet op wachten: de heropening van “hun” Repair Café. Samen met de acht andere vrijwilligers liggen ze al bijna anderhalf jaar stil. De corona-maatregelen hebben ze tot deze ongewenste break gedwongen. Gezien de ontwikkelingen hopen ze echter het “Repair Café Laarbeek” in het Lieshoutse Dorpshuis vanaf september weer op te kunnen starten.

Behoefte

Het is zeker niet zo dat de vrijwilligers van het Repair Café zich vervelen -de meeste hebben veel hobby’s- maar tóch zouden ze graag weer aan de slag gaan. De gezelligheid, de leuke contacten, de koffie en vooral het blij maken van klanten zouden ze graag weer op willen pakken. Dorpsraad Lieshout is blij met deze voorgenomen heropstart: Repair Café heeft immers een bewezen waarde in het sociale leven in Lieshout. De vele -ook vaste- bezoekers tonen aan dat hiermee in een behoefte voorzien wordt.

Specialismen

Ruim 7 jaar geleden, in 2013, is het “Repair Café Laarbeek” in Lieshout begonnen met zo’n 10 vrijwilligers. Nog steeds is het overgrote deel van de vrijwilligers onderdeel van het Repair Café en staan ze klaar om de meest uiteenlopende reparaties te verrichten. Henk van de Wouw, Henk Duiveman, Piet van der Graaff, Ben Swinkels, Ad Verbakel, Anton Rutten Dilia van der Aa, Hans Tilburgs, Giel Reijnders en Harrie van den Berg hebben allemaal hun eigen vakgebied en specialiteiten. Die vakgebieden lopen overigens nogal uiteen. Zo weet Harrie van den Berg alles van fietsten en Piet van der Graaff weet alles van elektro en is Dilia van der Aa gespecialiseerd in bewerken van stoffen. Voor elk probleem is er dus een kundige oplossing.

Sociale plaats

Een gesprek met Giel Reijnders en Harrie van den Berg is een rollercoaster langs allerlei anekdotes. Want naast repareren is het Café vooral een sociale plaats waar mensen graag samen komen. Voorbeelden van klanten die speciaal iets aanschaffen om het daar te kunnen laten repareren weten de heren voldoende. Het aanbod ter reparatie loopt overigens behoorlijk uiteen. Van fotolijstjes tot stoelen en van stofzuigers, mixers en koffiezetmachines tot poppen en kleding. Helaas kan niet alles gerepareerd worden, maar vaak slagen de monteurs er tóch in om het apparaat weer aan de praat te krijgen. Zo was er een, door een vrouwelijke klant, aangeboden bandrecorder ter reparatie. Op de band stond een stemopname van haar overleden echtgenoot. Na het nodige herstelwerk was het weer mogelijk om zijn stem af te luisteren. Een emotioneel moment, waar de vrijwilligers van het Repair Café het eigenlijk allemaal voor doen: graag maken ze hun klanten gelukkig.

Dorpsraad volgt het Heuvelplan op de voet

Net als vele inwoners van Lieshout hebben we met veel interesse gekeken naar de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Complimenten voor de plannen die er liggen en wat er inde relatief korte tijd voor elkaar is gekomen. Zoals aangegeven volgt de Dorpsraad Lieshout het proces en zal zij een standpunt innemen als duidelijk is wat de inwoners van Lieshout van de plannen vinden. Daarom zijn we ook blij dat er inloopmomenten komen voor de inwoners van Lieshout.

Inloop momenten
Op maandag 14 en woensdag 16 juni zijn er inloopmomenten voor de inwoners van Lieshout bij het Brouwerij Café. Helaas is het gezien de Corona maatregelen niet mogelijk om grote bijeenkomsten te houden. In een gesprek met de gemeente hebben we vastgesteld dat het doel van deze bijeenkomsten voor de gemeente is om te achterhalen wat de inwoners wel en niet weten van de plannen maar ook de op- en aanmerkingen op de plannen inzichtelijk te krijgen. Deze opmerkingen worden dan afgewogen en bekeken of ze verwerkt kunnen worden in de zogenaamde kader stellingen die aan de commissie Ruimtelijk Ordening en later aan de raad worden voorgelegd. Overigens zijn de plannen ook in te zien op de site van de gemeente en is het goed om jezelf vooraf in te lezen.

Beschikbare ruimte
Op dit moment zijn de plaatsen voor de inloopmomenten beperkt. In het gesprek met de gemeente is de toezegging gedaan dat als er behoefte is dat er meer ruimte (ook in de avonden voor de mensen die overdag niet kunnen) gaat komen. Dus mocht je interesse hebben geef dan aan dat je wilt aanmelden.

Vervolg
De opmerkingen die gemaakt worden in de inloopmomenten zullen worden verzameld en besproken met zowel Stichting Plan Lieshout als Rialto. De Dorpsraad Lieshout heeft aangegeven ook bij deze gesprekken te willen aansluiten om zo te borgen dat de input van de gemeenschap goed wordt meegenomen. De gemeente heeft hierin een toezegging gedaan. Zoals aangegeven worden er dan een aantal kaderstellingen gemaakt die aan de commissie en de raad worden voorgelegd. Het zullen vier kaderstellingen zijn namelijk:

  1. Kaderstelling invulling noordflank Heuvel (betreft oude Rabobank met de gronden daarom heen)
  2. Kaderstelling invulling Heuvel (betreft het plein zelf)
  3. Kaderstelling parkeren
  4. Kaderstelling invulling Dorpsstraat 54 (huidige locatie supermarkt)

Er wordt dus nog geen plan voorgelegd aan de politiek maar de kaderstellingen zijn wel richting gevend voor de uitkomsten en geven input voor de verdere uitwerking.

Link naar de plannen:
https://www.laarbeek.nl/nieuws/de-heuvel-lieshout-in-gemeenteraadsvergadering

Link naar maken van een afspraak:
https://www.laarbeek.nl/nieuws/inloopdagen-op-afspraak-over-plannen-de-heuvel

Dorpsraad Lieshout wil klankbordgroep vergroten

Begin 2021 is de Dorpsraad Lieshout gestart met de opbouw van een klankbordgroep. Graag willen ze deze klankbordgroep zo veel mogelijk vergroten. Dorpsraad Lieshout wil immers graag voor de mening van Lieshout staan en daarvoor is contact met de achterban, liefst op zo breed mogelijke basis, noodzakelijk.

Klankbordgroep
Dorpsraad Lieshout wil graag voor de inwoners van Lieshout staan. Om die reden willen ze meer te weten komen over de gedachten en visie van die inwoners. Daarvoor hebben de leden van de Dorpsraad al veel contacten binnen ”het Lieshoutse”. Ook netwerken ze zo veel mogelijk en sluiten ze op veel aandachtsgebieden aan bij initiatieven. Soms zijn er echter vragen die de Dorpsraad specifiek voor wil leggen. Daar willen ze graag een klankbordgroep voor hebben.

Nieuwsbrief
De leden van de klankbordgroep krijgen niet alleen vragen. Zij ontvangen wekelijks de Nieuwbrief van de Dorpsraad Lieshout in hun mailbox. Op die wijze zijn ze steeds als eerste geïnformeerd. De Dorpsraad houdt zich immers op breed terrein bezig met de leefbaarheid van het dorp en wil de inwoners graag laten weten waar ze zoal mee bezig zijn en wat ze hebben bereikt.

Belangrijk
De ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Lieshout is zo’n zaak die ze bereikt hebben. Hiermee wordt inzicht ontwikkeld in de toekomstige woonwensen voor Lieshout. Vragen stellen aan de klankbordgroep over hun visie op dit item is dan ook een belangrijk instrument. Daarom is aan hen de bijbehorende enquête als eerste voorgelegd, zodat de visie-ontwikkelaars de juiste input krijgen. Kortom, een klankbordgroep is erg belangrijk voor de Dorpsraad.

Wordt lid
Wilt u ook lid worden van de klankbordgroep ? Dat kan heel eenvoudig door u aan te melden via de site van de Dorpsraad Lieshout: Klankbordgroep .
Daar zit een “aanmeldknop” waar u enkele gegevens in kunt vullen waarna u automatisch lid wordt van de klankbordgroep.

Help de Dorpsraad mee en meld u aan !

Dorpsraad Lieshout óók aan de slag in huiskamerwerkgroep

Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL), LEV Laarbeek en bibliotheek De Lage Beemden zijn de kartrekkers van een project waarmee in de Dorpshuizen huiskamers zullen worden ingericht. Zij hebben hiervoor de samenwerking met andere partijen als KBO en Franciscushof opgezocht en werkgroepen samengesteld die de invulling van deze huiskamers verder gaan samenstellen: uiteraard participeert de Dorpsraad Lieshout in de Lieshoutse werkgroep om zo de verbinding te leggen tussen de Lieshoutenaren aan de ene zijde en de invulling van de huiskamer aan de andere zijde.

Eigen huiskamer
Ieder dorp heeft zijn eigen gemeenschapshuis in de gemeente Laarbeek. Ieder dorp krijgt dan ook zijn eigen huiskamer in dat gemeenschapshuis; dat hebben de kartrekkers van het project besloten. Om die reden hebben ze lokaal betrokkenen bij elkaar getrommeld om lokaal de invulling van de huiskamers te bepalen. De Lieshoutse werkgroep die daaruit ontstaan is heeft zichzelf weer gesplitst in drie delen. Omdat de huiskamer voor alle leeftijdsgroepen bestemd moet zijn hebben zij er voor gekozen om een deel zich te laten focussen op de jeugd, een deel op de ouderen en een deel op de middenleeftijden. Deze leeftijdsgroepen hebben immers allemaal andere behoeften en willen graag hun éigen dingen terug zien in de huiskamer.

Dorpsraad Lieshout op jongerendeel
Samen met Dorpsondersteuner en jongerenwerker Bart Heldens en de &RG Teens-voorzitter richt Frank van Elderen, die namens de Dorpsraad Lieshout in de werkgroep, zit op het jongerendeel. Franciscus-hof en KBO richten zich weer op de ouderen en de stichting Dorpshuizen en de Bibliotheek richten zicht op de middengroep. Zo ontstaan werkgroepen die de juiste achterban vertegenwoordigen en hierdoor de juiste keuzes gaan maken voor de leeftijdscategorie waar zij voor staan. Omdat stichting Doen een bedrag van € 20.000,= beschikbaar heeft gesteld voor het inrichten van de verschillende huiskamers lijkt er zo voldoende basis te zijn voor de passende realisatie.

Voortgang
Inmiddels hebben de werkgroepen al enkele bijeenkomsten gehad en beginnen de plannen vaste vorm te krijgen. “Het wordt een informatiepunt en een gezellige ruimte in één” zegt initiatiefnemer Joost van Wijk van SDL “met een huiselijke sfeer”. Dat de plannen al vaste vorm beginnen te krijgen moet ook wel, omdat het streven is de huiskamers ingericht op te leveren vóór het eind van dit jaar.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout blij met burgerinitiatief “Plan Lieshout”

Dorpsraad Lieshout is blij dat een groep burgers het initiatief heeft genomen om alternatieven te bekijken voor het centrumplan voor Lieshout. Burgerinitiatieven wil zij graag ondersteunen: dat doet de Dorpsraad Lieshout steeds waar het mogelijk een verbetering voor Lieshout kan opleveren. Echter, de keuze welk plan nu het beste is voor de revitalisatie van de Heuvel is uiteindelijk volledig aan de politiek.

Revitalisatie hard nodig
Al jaren is iedereen het er over eens dat er iets moet gebeuren op “de Heuvel”, het centrale driehoekige plein in het hart van Lieshout. Helaas wordt het plein al vele jaren geteisterd door leegstand en biedt het vaak een troosteloze aanblik. Om die reden heeft de politiek lang gewacht op zakelijke en burgerinitiatieven om “iets van het plein” te maken. Toen die er niet kwamen heeft de gemeente uiteindelijk zelf het heft in handen genomen en ontwikkelaar Rialto in de hand genomen. Deze ontwikkelaar heeft nu een eerste plan ontwikkeld en gepresenteerd.

Plan Lieshout
“Plan Lieshout” heeft daarop het initiatief genomen om namens een groep bewoners een alternatief plan te ontwikkelen, met een duidelijk achterliggende visie. Een mooi initiatief, waardoor de revitalisatie van het plein ook van andere kanten bekeken gaat worden. Ook de gemeente is blij met het initiatief en heeft Plan Lieshout de kans gegeven om de alternatieven op een rij te zetten. Zij hebben “Plan Lieshout” daarvoor o.a. met de projectontwikkelaar in contact gebracht.  En, zoals te lezen is op de site van “Plan Lieshout” zijn ze samen met Rialto aan het kijken om de ideeën te bundelen en met een breder gedragen plan te komen. Overigens willen ze, naast dit breder gedragen plan, nóg een alternatief plan ontwikkelen.

Politiek beslist
Dorpsraad Lieshout wil in deze graag de procedure volgen en “Plan Lieshout” ondersteunen zodat hun plan(nen) bij het juiste loket terecht kan komen. Belangrijk is dat “Plan Lieshout” voor het maken van de plannen de mening van de inwoners bundelt en verwerkt in de plannen: dat doen ze volop met een transparante wijze van werken. De laatste stem is echter aan de (politieke) gemeenteraad. Maar, een goed geïnformeerde gemeenteraad kan de beste besluiten nemen als ze van alle kanten geïnformeerd zijn en kennis hebben kunnen nemen van alle visies. Dorpsraad Lieshout gaat er van uit dat de mening van Lieshout, samengevat in de verschillende plannen van “Plan Lieshout”, bij die beslissing voldoende mee zal worden genomen.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt ook duurzaamheid bij ELI

De commissie leefbaarheidsinitiatieven van de Dorpsraad Lieshout heeft ELI flink vooruit geholpen. Met een stevige donatie heeft ze bijgedragen aan de realisatie van led-verlichting voor de speel- en trainingsvelden van de Lieshoutse voetbalclub. Dorpsraad Lieshout is blij wat te kunnen bijdragen aan de hieraan verbonden duurzaamheid én verbeterde sportbeleving voor de vele Lieshoutse voetballers.

 Gezamenlijk project
“Het project om over te stappen naar LED-verlichting is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verenigingen” vertelt Paul Donkers, secretaris en vicevoorzitter van ELI. “We hebben gezamenlijk met ASV’33, Mariahout en Flamigo’s opgetrokken om zo tot de beste oplossing te komen” legt hij uit.

Een stap naar meer duurzaamheid
Mede door de bijdragen van sponsoren, waaronder Dorpsraad Lieshout kon de mooie stap naar een duurzamer bestaan gemaakt worden. De led-verlichting verbruikt immers maar een fractie van de stroom die de conventionele verlichting voorheen verbruikte, waardoor de stroomrekening de komende jaren fors lager uit zal gaan vallen. “Aangezien de overstap naar LED-verlichting een grote, directe investering vergt is ELI de sponsoren (en dus ook de Dorpsraad Lieshout) zeer dankbaar voor de stevige donatie” vult Paul aan.

Project afgerond
Overigens is dat niet de enige verbetering: ook is de lichtkwaliteit en lichtopbrengst fors beter en hoger, waardoor het voetballen in de donkere avonduren véél prettiger is geworden. “Is geworden” wel te verstaan want deze week is de verlichting aan de allerlaatste lichtmast vervangen, waardoor het project afgerond is: een mooi moment om bij die oplevering de bijdrage van de commissie Leefbaarheidsinitiatieven formeel aan ELI te overhandigen.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout heeft óók aandacht voor het jongerenwerk

“Jongerenwerk” mag dan wel niet aangewezen zijn als “permanent aandachtsgebied” door de Dorpsraad Lieshout: toch heeft de Dorpsraad aandacht voor wat er op dat gebied gebeurt. Sterker nog: Dorpsraad-lid Bart Heldens is naast Dorpsondersteuner van Lieshout ook nog eens jongerenwerker voor heel Laarbeek. Door deze dubbelrol is de relatie tussen de Dorpsraad en het jongerenwerk snel gelegd.

 Veel aandacht
Jongerenwerk staat niet als permanent aandachtveld op de focus van de Dorpsraad Lieshout. Een bewuste keuze omdat er vanuit verschillende andere invalshoeken al veel aandacht is voor deze leeftijdsgroep. Door de dubbelrol van Bart Heldens kan de Dorpsraad Lieshout echter tóch prima, enigszins aan de zijlijn, volgen wat er op het gebied van jongerenwerk gebeurt en ondersteunen, daar waar dat nodig is.

Jongerenwerk
Het jongerenwerk is een laagdrempelige voorziening bestemd voor alle Laarbeekse jongeren in de leeftijd van 9 t/m 23 jaar.  In die voorziening staan talentontwikkeling, participatie, voorlichting én preventie centraal. Met die focus worden de jongeren begeleid om zo uiteindelijk een juiste plek in de maatschappij te vinden. Om contact te leggen met de jongeren gaan de jongerenwerkers ook écht fysiek de wijken en de straten in om in contact te komen met de jeugd. Hierdoor kunnen ze zelf ondervinden waar behoeftes liggen en hoe ze de jongeren kunnen bijstaan in hun ontwikkeling.

Eigen plek
Het jongerenwerk in Lieshout gaat de komende tijd samen met o.a. de &RG-Teens onderzoeken hoe ze de jongeren weer een eigen plek kunnen geven in het ontmoetingscentrum/Dorpshuis. Een eigen plek geeft immers een ‘extra thuis” voor de jongeren én een mogelijkheid om jongerenwerk en jongeren makkelijker met elkaar in contact te laten komen.

Ideeën ?15
Jongerenwerker Bart Heldens zou graag van de Lieshoutse jeugd ideeën willen ontvangen hoe de jeugd deze ontmoetingsplek ziet. Heb jij daar ideeën voor of heb je vragen en/of opmerkingen voor Bart ? neem dan contact met hem op via 06-40763470 of bart.heldens@levgroep.nl. Ook via het adres jongerenwerklaarbeek@levgroep.nl kun je Bart makkelijk vinden en suggesties delen.

Dorpsraad Lieshout volgt stappen in Heuvelplan

Inmiddels zijn er door de diverse partijen weer stappen gezet voor het “Heuvelplan”. Dorpsraad Lieshout volgt hier nauwgezet de situatie om zo een bijdrage te leveren aan een goede en faire procedure met een juiste hoeveelheid inspraak voor iedereen. Om die reden is weer voortgangsinformatie opgehaald bij de verschillende partijen.

Stappen
De gemeente Laarbeek heeft als stap in de realisatie van het plan het pand op adres Heuvel 7 aangekocht. Dit pand speelt een belangrijke rol in het plan. Rialto vastgoed heeft een voorlopige koopovereenkomst gesloten met de huidige eigenaar van de “oude” Rabobank. Naast de verwerving van de benodigde grondposities is men ook druk bezig om de uitstraling van het plan in de juiste “looks” te krijgen. Hiervoor zijn er zogenaamde “atelier-sessies” met o.a. de Heemkundekring en de Bond Heemschut zodat uitstraling en massa nader afgestemd kan worden. Doel is immers dat het plan gaat passen in de architectuur van de kern van Lieshout én dat alle kundige meningen hierin meegenomen zijn. Dorpsraad Lieshout is erg bij met deze sessies: op deze wijze worden immers de kundige meningen direct betrokken. Daarnaast is het natuurlijk ook begrijpelijk dat niet iedere mening ingepast kan worden: een aanvaardbaar compromis is dan ook een prima streven.

Parkeren bij de kerk
Dorpsraad Lieshout heeft óók contact opgenomen met de parochie over de mogelijke realisatie van parkeerplaatsen bij de kerk. De parochie heeft aangegeven hieraan mee te willen werken als dat voor de kern van Lieshout van belang is. Mocht dit worden gerealiseerd dan zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo wil met niet dat er hiervoor bomen worden gekapt, wil men dat er sprake is van “natuurlijke parkeerplaatsen” (dus geen asfalt) en dat er een opgang komt naast de huidige opgang, zodat de oude poort niet beschadigd wordt. De parkeerplekken zijn voor de kerk zelf niet noodzakelijk liet de parochie ons weten.

Laatste woord
Dat de gemeente inmiddels ook een overeenkomst met de provinciale ontwikkelingsmaatschappij “Ruimte voor Ruimte” heeft gesloten is al langer bekend en uitgebreid gepubliceerd. Wat minder bekend is, is dat het geld wat hierdoor vrijkomt niet per sé voor het centrum-ontwikkelingsplan ingezet hoeft te gaan worden. Besteding aan dat Heuvelplan is één van de mogelijkheden: er zijn méér mogelijkheden: daarom zal de gemeenteraad hier uiteindelijk het laatste woord over hebben.
Dorpsraad Lieshout is blij met de zorgvuldige stappen die gezet worden in dit precaire proces: het gaat immers om “het hart van het dorp” en dus wordt er veel gevonden van de plannen. Het is dan ook goed dat hier goed naar elkaar geluisterd wordt en het plan, met mee-weging van alle meningen, vakkundig in elkaar gezet wordt.

Dorpsraad Lieshout adviseert over laadpalen

Zowel provincies als gemeenten zijn op dit moment volop bezig om een plaatsingsplan op te stellen voor laadpalen. Omdat deze laadpalen in de openbare ruimte komen te staan is een zorgvuldige keuze van groot belang; om die reden is er goed overleg geweest met de Dorpsraden en heeft de dorpsraad vragen kunnen stellen, correcties kunnen doen en enkele aanvullingen aangeleverd. Hiermee heeft de commissie Verkeer van de Dorpsraad Lieshout weer een steentje bijgedragen aan het ultieme doel: “het optimaliseren van de leefbaarheid in Lieshout, als onderdeel van de gemeente Laarbeek”.

Conceptplan beoordeeld
Alle dorpsraden in de gemeente Laarbeek zijn door de gemeente benaderd om mee te denken over het plaatsen van laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s. Op dit moment staan er enkele van deze oplaadpunten, maar samen met energieleverancier Vattenfall wil de overheid meer van deze voorzieningen op een gestructureerde wijze gaan plaatsen. Voor dat doel heeft de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout een conceptplan voor Lieshout aangereikt gekregen. De werkgroep heeft daarop nadere informatie verzameld (bijv. over oplaadpunten voor fietsen) en zich verdiept in het onderwerp.

Meer laadpalen nodig
Uiteindelijk hebben ze de locaties voor de laadpalen ook fysiek beoordeeld om er een goed beeld van te krijgen. Hier zijn enkele correcties uit voortgekomen op het conceptplan. Ook heeft de commissie geadviseerd het aantal laadpalen uit te breiden van de nu geplande 7 naar 9 stuks, zodat strategische plaatsen bijv. als bij de Sprankel en het Dorpshuis goed voorzien zijn. Ook het (in aanbouw zijnde) nieuwbouwplan Nieuwenhof-Noord is meegewogen. Op deze wijze heeft de Dorpsraad haar zegje kunnen doen.

Vooraf beoordeeld
Uiteindelijk beslist de gemeente samen met Vattenfall over de uiteindelijk uitvoering middels enkele verkeersbesluiten, waarin dit plaatsingsplan is opgenomen. Door deze wijze van werken heeft de Lieshoutse vertegenwoordiging echter vóóraf haar zegje kunnen zodat de lokale wensen nú al meegenomen kunnen worden. Uiteindelijk vergemakkelijkt dat de uiteindelijke realisatie; vooraf is immers alles netjes afgestemd.