Dorpsraad Lieshout roept op voor meer Lieshoutse initiatieven voor “Laarbeek 25 jaar”

Dorpsraad Lieshout ziet graag meer Lieshoutse initiatieven komen om Laarbeek 25 jaar te vieren. In het eerste kwartaal waren slechts enkele evenementen/activiteiten in dit kader in Lieshout, terwijl de andere kernen duidelijk actiever lijken. Omdat de gemeentelijke “pot ter ondersteuning van dit soort activiteiten (die onlangs zelfs vergroot is)” toegekend wordt op volgorde van aanvraag roept de Dorpsraad Lieshoutse verenigingen en Lieshoutenaren op alsnog initiatieven te nemen.

Laarbeek 25 jaar
De gemeente Laarbeek bestaat dit jaar exact 25 jaar. Om dat te vieren heeft de gemeente inwoners, verenigingen, stichtingen e.d.  opgeroepen activiteiten te organiseren in het kader van dat 25-jarig-bestaan. Sterker nog: de gemeente heeft ook “een pot geld” ter beschikking gesteld voor de initiatiefnemers om zo ook financieel te ondersteunen. Sterker nog: de gemeente heeft onlangs besloten het budget voor deze ondersteuning met € 20.000,= te verhogen om zo aan nog meer initiatiefnemers de kans te geven een activiteit in dit kader te organiseren. Een mooi gebaar van de gemeente wat een goede aansporing lijkt te zijn om alsnog een evenement of activiteit op te pakken.

Leefbaarheid versterken
Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat een behoorlijk deel van dit gemeenschapsgeld in Lieshout ingezet gaat worden. Activiteiten en evenementen, zoals activiteiten in het kader van 25 jaar Laarbeek, dragen immers nadrukkelijk bij aan het versterken van de leefbaarheid. Om die reden wil de Dorpsraad graag aandacht voor de mogelijkheden die geboden worden, nu zelfs met nog meer budget, en hoopt dat meer verenigingen, stichtingen en burgers initiatieven zullen nemen om “25 jaar Laarbeek” met een leuke activiteit te vieren in Lieshout.

Hulp nodig ?
Heeft u vragen over de mogelijke organisatie van een activiteit of evenement in dit kader ? Kijk dan op de site van de gemeente Laarbeek (via www.laarbeek.nl) daar staat duidelijk aangegeven hoe de subsidieregeling voor activiteiten in elkaar zit en welke voorwaarden er zijn. Ook Dorpsraad Lieshout kan u helpen bij het aanvragen. Wilt u hulp ? Neem dan contact op via info@dorpsraad-lieshout.nl. Zij helpen u graag verder !