Dorpsraad Lieshout wil goede aansluiting op snelfietsroute

Nu de intentieverklaringen getekend zijn voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Tilburg-Eindhoven en Laarbeek wil Lieshout graag goede, passende aansluitingen op dat fietspad. Omdat de route in Lieshout langs het Wilhelminakanaal komt te lopen lijkt het goed mogelijk om goede aansluitingen te realiseren op dat fietspad. Dorpsraad Lieshout spant zich nu in om deze aansluitingen ook werkelijk te realiseren.

Intentieovereenkomst
Op 9 maart jl,. hebben de gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek, Oirschot, Oirschot, Best, Eindhoven, Son en Breugel, Nuenen én Laarbeek samen met de gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Brabant een intentieovereenkomst getekend voor de aanleg van een snelfietsroute tussen deze gemeenten. In vaktaal heet deze route de “snelfietsroute Wilhelminakanaal F58”. De voorkeursroute voor dit fietspad is al grotendeels bepaald en zal bijna geheel naast het Wilhelminakanaal lopen. Het gekozen tracé sluit aan de Tilburgse zijde weer aan op een andere snelfietsroute, waardoor zo de langste fietsroute van Nederland ontstaat.
Meer info op: https://sjees.nl/snelfietsroutes

Goede aansluitingen nodig
Omdat de snelfietsroute dus ook door Lieshout komt wil de Dorpsraad graag waken voor passende, goede aansluitingen. Dit fietspad, met als uitgangspunt dat er zo min mogelijk obstakels in zitten, biedt immers veel mogelijkheden aan de inwoners en verbetert daarmee de leefbaarheid. De snelfietsroute is niet alleen prima bruikbaar voor woon-werkverkeer per fiets maar ook prettig voor scholieren en natuurlijk voor vrijetijd-fietsers, daarnaast zal dit het sluipverkeer verminderen. De aanleg kenmerkt zich door een route die aangelegd is om “comfortabel én veilig te kunnen fietsen” en “is geschikt voor iedere fietser”.

Aandachtsgebied
Verkeer en verkeersveiligheid is een permanent aandachtsgebied voor de Dorpsraad Lieshout. Op dit gebied gebeurt immers zo veel dat alle ontwikkelingen hier permanent gevolgd moeten worden. Omdat verkeer en vooral de veiligheid in het verkeer van belang is voor alle inwoners is hier dus veel aandacht voor. Vanuit de Dorpsraad hebben Huub de Wit en Kees Heldens dit in hun portefeuille. De snelfietsroute, en vooral de wijze waarop Lieshout op die snelfietsroute wordt aangesloten heeft hun volle aandacht: in april komen de deelnemende gemeenten weer bij elkaar, voor ambtelijk overleg. Wilt u hier meer over weten of heeft u vragen ? neem dan contact op met de Dorpsraad via info@dorpsraad-lieshout.nl of kijk op www.dorpsraad-lieshout.nl.