Dorpsraad Lieshout feliciteert gedecoreerden en wil graag meer “lintjes” in Lieshout

Vrijwilliger is draaipunt

Veel maatschappelijke organisaties drijven op de “onbetaalde krachten”. Ze zitten in het bestuur, ze geven training of les, ze ruimen de boel op of ze zetten zich in voor anderen. Op heel veel verschillende manieren maken vrijwilligers zich nuttig in de maatschappij. Sterker nog: het maatschappelijke leven -óók in een dorp als Lieshout- draait voornamelijk op “deze sterkhouders”.  De meeste krachten doen hun werk in de luwte. Op de achtergrond zijn ze vaak de smeerolie waar de (maatschappelijke) organisaties op draaien. Ondanks dat ze zo belangrijk zijn komen ze nauwelijks op de voorgrond en worden ze niet echt openlijk gewaardeerd. Dorpsraad Lieshout zou daar graag verandering in willen brengen en degene die zich belangeloos inspannen vaker op een voetstuk plaatsen; het voetstuk dat ze verdienen.

Lintje

Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Binnen de gemeente Laarbeek bestaat naast het “vrijwilligerscompliment” ook de “vrijwilligerspenning”. Deze penning kan aangevraagd worden voor degene die het verdienen. Ook is er, landelijk gezien, natuurlijk de “Koninklijke onderscheiding” in de vorm van “een lintje”. Ook dat is een mooie, zéér waardevolle waardering voor een vrijwilliger die zich maatschappelijk inzet.

Start nu met aanvragen !

Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat deze waarderingen -met name het Koninklijke lintje- vaker aangevraagd zouden worden. De mogelijkheden om de vrijwilliger te eren zijn er immers: er van gebruik maken zou meer aandacht moeten krijgen en concreet opgepakt dienen te worden. Iedereen kent immers wel iemand die zo’n waardering écht zou verdienen. Dorpsraad Lieshout vraagt dan ook graag de aandacht hiervoor. In praktijk is het overigens heel wat werk om een vrijwilliger aan te dragen voor bijv. een lintje: begin er dus op tijd mee ! Wie pakt de handschoen op en zorgt dat degene die het verdient binnenkort eens op het -welverdiende- voetstuk wordt geplaatst ? Meld u bij de gemeente Laarbeek en zij helpen u graag verder.

 

Dorpsraad Lieshout attendeert op presentatie centrumplannen

De ontwikkelingen voor “het centrum van Lieshout” houden de gemoederen in het dorp al lange tijd bezig. Om die reden is Dorpsraad Lieshout blij met de gemeente-initiatieven om zoveel mogelijk de plannen te delen. Dorpsraad Lieshout wil dan ook graag alle (betrokken) burgers attenderen op de komende inloopmomenten in het Dorpshuis in Lieshout. Daar zullen de plannen getoond worden, kunnen vragen gesteld worden en kan geventileerd worden hoe over de plannen wordt gedacht.

Plannen tonen
“Het meenemen van de burgers bij de ontwikkeling van het centrum van Lieshout” wordt door de gemeente vorm gegeven door de organisatie van een inloopmoment. Op vrijdag 12  en maandag 15 mei houdt de gemeente inloop-momenten in het Dorpshuis in Lieshout om de verder uitgewerkte plannen te presenteren. Het ontwerp is vanaf 11 mei ook te zien via www.laarbeek.nl/lieshout en de gemeente zal op bovengenoemde momenten aanwezig zijn in het Dorpshuis om de plannen te presenteren, vragen te beantwoorden en te horen hoe er over de plannen gedacht wordt,

Lange aanloop
Het opzetten van plannen voor het Lieshoutse centrum gaan inmiddels alweer enige jaren terug. Nadat het -prominent aanwezige- Rabobank kantoor leeg is komen staan en het naastgelegen pand is vervangen door een grindparkeerplaats is geoordeeld dat dit deel van de Heuvel grondig vernieuwd zou moeten worden. Omdat er jarenlang geen enkel (burger)initiatief van de grond is gekomen heeft de gemeente Laarbeek zelf de regie in handen genomen en een projectontwikkelaar ingeschakeld. Deze projectontwikkelaar kwam met een voorstel om de Jumbo-supermarkt te verplaatsen naar de Heuvel. Omdat vele Lieshoutenaren dat niet meteen zagen zitten is alsnog een burgerinitiatief opgericht (“Plan Lieshout”) om een alternatief plan te ontwikkelen. “Plan Lieshout” heeft daarop de tijd én de middelen gekregen van de gemeente en heeft een alternatief plan ontwikkeld. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad een compromis gekozen tussen de verschillende plannen, onder andere mét een verplaatste supermarkt, maar weer níet naar de Heuvel.

Maak gebruik !
Omdat de plannen steeds concreter worden wil de gemeente de huidige status graag delen. Dat doen ze in het Dorpshuis in Lieshout op de volgende dagen:

Vrijdag 12 mei 2023 tussen 10:00 uur en 14:00 uur.
Maandag 15 mei 2023 tussen 17:00 en 20:30 uur.

Dorpsraad Lieshout wil graag aandacht voor deze plannen: nu is immers het moment om nog invloed uit te oefenen én zijn er mogelijkheden om de mening te laten horen. Om die reden roept ze dan ook iedereen op daarvan gebruik te maken.

Dorpsraad Lieshout feliciteert jubilerend Repair Café

Op 17 mei 2023 is het exact 10 jaar geleden dat er voor de allereerste keer een “Repair Café” in Lieshout gehouden werd. Onder de naam “Repair Café Laarbeek” gingen de Lieshoutse vrijwilligers -op initiatief van Kees Dekker en Annemarie de Groot-  van start. Als werkgroep van de Dorpsraad is het Repair Café inmiddels uitgegroeid tot een waar instituut waar de inwoners al 10 jaar terecht kunnen met hun defecte apparaten. Dorpsraad Lieshout feliciteert de vrijwilligers dan ook van harte !

 Repair Café
“Het Repair Café redt al tien jaar apparaten van de afvalberg. Is je laptop, fiets, broek of lamp kapot ? Dan kun je meteen een nieuwe kopen maar je kunt ook naar het Repair Café gaan. Daar zitten vrijwilligers die weten hoe je een apparaat of kledingstuk dat kapot is, kunt repareren. Zo hoef het  minder snel weg te gooien en dat is weer goed voor het milieu”. Met dit duidelijke statement is de stichting Repair Café jaren geleden begonnen met het inspireren van lokale vrijwilligers om in hun dorp of stad óók een Repair Café te beginnen. “Veel kapotte voorwerpen blijken overigens relatief eenvoudig te repareren” stelt de stichting “mensen hebben helaas maar weinig reparatiekennis waardoor repareren hen niet lukt. Mensen weten niet eens dat simpele handelingen zoals schoonmaken, ontkalken of smeren problemen voorkomt én oplost”.

10 jaar in Lieshout
In Lieshout proberen de vrijwilligers al 10 jaar invulling te geven aan deze uitgangspunten. Onder coördinatie van Giel Reijnders werken de vrijwilligers iedere derde woensdag van de maand in het Dorpshuis in Lieshout. De negen vrijwilligers zitten dan klaar om de kapotte spullen te beoordelen en in veel gevallen ook meteen te repareren. Met uitzondering van de corona-periode is de afgelopen 10 jaar dan ook heel wat gerepareerd. Overigens komen de vrijwilligers en hun klanten niet alleen bij elkaar om te repareren. Een praatje hoort er ook bij en samen repareren schept een band.

Naaister gezocht
Dorpsraad Lieshout ondersteunt het Repair Café ook al 10 jaar omdat het nadrukkelijk bijdraagt aan het samenbrengen van inwoners en daarmee vergroten van de sociale cohesie. Overigens kan het Repair Café nog steeds een extra vrijwilliger gebruiken: een naaister. Wil jij ook gezellig anderen helpen met de reparatie van kapotte kleding of textiel ? Neem dan contact op met Giel Reijnders via 06-58842046 of giel.r@live.nl of leg contact met de Dorpsraad via info@dorpsraad-lieshout.nl: zij helpen u graag verder.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt “LK Randjebutsen 2023”

Op 7 mei 2023 zal rondom de Heuvel in Lieshout een wel héél speciaal evenement gehouden worden. Alles rondom die Heuvel zal dan in het teken staan van het spelletje “randje butsen”. Meer dan 40 (!) teams zullen daar gaan strijden in om de eer én de titel “Laarbeeks Kampioen 2023”.  De initiatiefnemers hebben met deze organisatie wéér iets toegevoegd aan de -toch al drukbezette- evenementenkalender van Lieshout. “Een nieuw initiatief dat volop ondersteuning mag krijgen” vindt de Dorpsraad “komt allen kijken !”.

Nieuw initiatief
Dorpsraad Lieshout staat voor het versterken van de leefbaarheid in en rond het dorp Lieshout. Evenementen zijn daarvoor uitstekende instrumenten. Een evenement brengt immers (veel) mensen op de been en zorgt voor gezellig samenzijn en meer sociale contacten. Dorpsraad Lieshout helpt dan ook graag evenementen op gang door ze een eerste steuntje in de rug te geven, zodat ze daarna zelfstandig door kunnen. Om die reden ondersteunt de Dorpsraad -met raad en daad- het nieuwe initiatief om een Laarbeeks Kampioenschap te gaan organiseren in het straatspelletje “randje butsen”.

Randje butsen
“Randje butsen” (ook bekend als “kantje butsen”) heeft iedereen die wel eens buiten gespeeld heeft wel gedaan. Het kan ook haast overal, zolang de straat maar een stoeprand heeft. Buiten een bal is er verder weinig extra’s nodig om samen dit eenvoudige, maar welke leuke, spelletje te doen. De organisatie (“Bier en Broers”) heeft het spelletje een serieus tintje gegeven door er een échte wedstrijd van te maken en zelfs een 5-pagina’s tellende uitleg voor te schrijven, compleet met instructies en spelregels. Ook hebben de organisatoren oplossingen gevonden voor als er geen stoepranden zijn: dan plaatsen ze “gewoon” een verplaatsbare stoeprand.

Laarbeeks Kampioenschap
De organisatoren hebben het “Laarbeeks Kampioenschap” dan ook groots en serieus opgepakt en vooral via de sociale media gepromoot. En, … dat is niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels hebben zich immers al ruim 40 (!) teams ingeschreven die op 7 mei voor de prijzen zullen gaan strijden. Plaats van handeling zijn de straatkanten rondom de Lieshoutse Heuvel waar rond 13:00 uur de eerste bal geworpen zal worden. Rond 18:00 uur verwachten de organisatoren de prijzen uit te kunnen reiken aan de winnaars. Voor de “kleintjes” wordt ook gezorgd: er staat een springkussen en er ligt een voetbalveldje. Dorpsraad Lieshout is blij met dit nieuwe initiatief en helpt het graag op gang en roept iedereen op om te komen kijken: het belooft immers (alweer) een gezellig evenement te worden in de kern van Lieshout.

Dorpsraad Lieshout attendeert op “4-mei” herdenking

“4 mei” is een datum die bij menigeen in het geheugen gegrift staat. Op die datum vindt in heel Nederland al jaren de dodenherdenking plaats. Óók in Lieshout wordt stilgestaan bij deze belangrijke datum: al meer dan 30 jaar organiseert het herdenkingscomité hiervoor een respectvolle bijeenkomst. Dorpsraad Lieshout wil deze bijeenkomst graag promoten om zo alle Lieshoutenaren te bereiken. Het is immers van groot belang om bij dit soort belangrijke gebeurtenissen uit het verleden, weloverwogen stil te staan.

 Oorlog
Oorlog zou iets uit het verleden moeten zijn; iets uit het “onderontwikkelde verleden”. Helaas is het echter uiterst actueel en vallen er nog steeds volop doden bij oorlogshandelingen. Sommige zeer nabij -als in Oekraïne-, sommige wat verder weg -als in Soedan- waar twee strijdheren het (weer) tegen elkaar hebben opgenomen en er volop burgerslachtoffers vallen. Op 4 mei herdenken we in Nederland onze doden die bij oorlogshandelingen omgekomen zijn. We willen ze graag in ere houden en hen -minimaal- eens per jaar met een respectvol eerbetoon herdenken.

St. Servatiuskerk
Op 4 mei a.s. organiseert het herdenkingscomité ook in Lieshout deze herdenking. Plaats van handeling is de St. Servatiuskerk. Vanaf 19:15 uur is iedereen daar welkom om aan te sluiten. Tijdens de herdenking zullen kinderen gedichten voorlezen en zal er een passende tekst worden voorgedragen. Om het geheel wat meer gewicht te geven zal het gilde aanwezig zijn en zal er muzikale ondersteuning zijn. Kortom, een ingetogen, maar zeer respectvolle bijeenkomst waarin stilgestaan zal worden bij allen die het leven lieten tijdens oorlogshandelingen.

Jaarlijkse herdenking
De herdenking wordt al meer dan 30 jaar in het Lieshoutse georganiseerd. Graag wil het organisatiecomité dat iedereen -ook in de toekomst- bij dit soort belangrijke momenten stil staat. Er is immers geen toekomst zonder geschiedenis. En, door stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen uit het verleden wordt nóg meer duidelijk dat deze grote invloed hebben op de toekomst. Even hier respectvol bij stil staan zorgt voor de benodigde bezinning en brengt de mensen weer bij elkaar. Een initiatief dat prima past in het versterken van de sociale banden in het dorp Lieshout en dus alle ondersteuning verdient; óók van de Dorpsraad Lieshout.

Dorpsraad Lieshout tevreden met verlenging voetpad

Wat later dan beloofd en wat later dan gepland, maar nu is toch eindelijk het voetpad langs de Vogelenzang verlengd tot aan het beukenbos. Dorpsraad Lieshout is blij dat deze verlenging er na duidelijke signalen van omwonenden inclusief een heuse enquête alsnog is gekomen waardoor de nieuwe wijk Nieuwenhof-Noord nu écht beter aansluit bij het dorp.

 Nieuwe wijk

Met de uitbreiding in noordelijke richting heeft west-Lieshout er een mooie nieuwe wijk bij gekregen. De wijk Nieuwenhof-Noord is daar gerealiseerd, nét buiten de oorspronkelijke dorpsgrenzen. Om die reden is een nieuwe aansluiting gemaakt aan de (bestaande) Vogelenzang om zo verbinding met de oorspronkelijke bebouwde kom te maken. Het verbindingsstuk van die Vogelenzang was niet echt meegenomen bij de herinrichting van die toegangsweg. Hierdoor is er een versmalling ontstaan en stopte het voetpad bij het einde van de nieuwbouwwijk.

Gezamenlijke oplossing

Uit de nieuwe wijk én uit de omgeving kwamen daarop signalen bij de Dorpsraad dat de bewoners de situatie als “gevaarlijk” ervaren. Dorpsraad Lieshout heeft hierop een enquête uitgezet bij direct omwonenden en andere betrokkenen. De uitslag van deze enquête onderstreepte het gevoel van “gevaarlijk”: met name voor voetgangers, die over een afstand van zo’n 50 meter over de rijweg moeten lopen. De uitkomsten zijn -door de Dorpsraad- gedeeld met de gemeente en na goed overleg is ingestemd met de verlenging van het voetpad, tot in het beukenbos.

Ook kleine verbeteringen zijn belangrijk

Inmiddels is dit voetpad gerealiseerd. Na eerdere toezeggingen dat dit voor Kerstmis plaats zou vinden is het begin april alsnog gerealiseerd. Het oponthoud blijkt oorzaak te vinden in een volle werkkalender én slecht weer om dit soort buitenwerken te doen. Belangrijker echter is dat het voetpad er nu ligt, Aanvullend heet de gemeente ook nog -inmiddels- drie lantaarnpalen aan de noordzijde van de Vogelenzang bijgeplaatst: ook dit draagt bij aan meer veiligheid. Dorpsraad Lieshout is tevreden dat zij een verbindende rol heeft kunnen spelen bij deze herziening van de plannen en dus heeft kunnen bijdragen aan een verdere optimalisering van de leefbaarheid in het dorp. Óók dit soort “kleine” verbeteringen in de omgeving dragen immers bij aan een verbetering van het woongenot.

Dorpsraad Lieshout verwelkomt nieuwe dorpsondersteuner

Miranda Goedemans is de nieuwe dorpsondersteuner voor Lieshout. Miranda volgt Bart Heldens op die een “stapje hogerop” is gegaan en inmiddels een managementfunctie bekleed binnen de LEV-groep. Tijdens de meest recente vergadering van de Dorpsraad is Miranda voor het eerst aangeschoven: door haar direct aan te sluiten wil de Dorpsraad een brug slaan tussen de inwoners en de dorpsondersteuner.

Vertrek Bart heldens
Voorganger Bart Heldens sloot tijdens zijn “vorige leven” als dorpsondersteuner steeds aan bij de vergaderingen van Dorpsraad Lieshout. Op die wijze was hij steeds direct aangesloten bij de bezigheden van de Dorpsraad en kon de Dorpsraad hem meteen aansluiten bij (sociale) zaken die er in het dorp spelen. Van beide zijden uit werd deze aansluiting zeer gewaardeerd. Bart was naast dorpsondersteuner ook nog eens jeugdwerker voor heel Laarbeek. Hierdoor was er ook meteen aandacht voor het gebied “jeugd” en kon Bart de Dorpsraad aansluiten bij de ontwikkelingen op dit terrein. Eind 2022 heeft Bart echter een stapje hogerop gezet en was er even geen dorpsondersteuner.

Miranda Goedemans
Inmiddels is Miranda Goedemans aangetreden als nieuwe dorpsondersteuner en is zij ook meteen aangesloten bij de zeswekelijkse vergaderingen. De Dorpsraad is blij dat de vacature voor dorpsondersteuner op deze korte termijn alweer vervuld is en kijkt uit naar een prettige samenwerking met Miranda. Miranda is overigens, naast dorpsondersteuner van Lieshout, ook de coördinator voor het ouderenwerk in Laarbeek en bezet het steunpunt voor Mantelzorg. Anders dan haar voorganger zit Miranda dus meer in de “ouderenzorg” dan in de “jongerenzorg”.

 Samenwerken
Tijdens de eerste vergadering, die toevallig samenviel met het gemeentelijke bezoek van wethouder Monica Slaets en beleidsmedewerkster Merel van Veen hebben Miranda en de Dorpsraad Lieshout nader kennis met elkaar gemaakt. Samen hebben zij ook meteen de intentie uitgesproken om gestructureerd en opbouwend samen te gaan werken om samen de leefbaarheid van het dorp Lieshout (als onderdeel de gemeente Laarbeek) te verbeteren.

Dorpsraad Lieshout blij met gemeentelijke aandacht

Door middel van het bijwonen van een vergadering van de Dorpsraad Lieshout heeft de gemeente Laarbeek haar interesse getoond in het werk van deze Dorpsraad. Naast beleidsadviseur Merel van Veen schoof ook wethouder Monika Slaets persoonlijk aan om te zien hoe de Dorpsraad functioneert. Door dit directe contact konden ook meteen wat concrete afspraken worden gemaakt over actuele zaken.

Samen aan tafel

Tijdens de reguliere zes-wekelijkse vergadering van de Dorpsraad Lieshout schoof naast wethouder Slaets en beleidsadviseur Merel van Veen ook de nieuwe dorpsondersteuner Miranda Goedemans voor het eerst aan. Hierdoor was er ook op sociaal vlak een direct aanspreekpunt aanwezig. Dorpsraad Lieshout was blij met al deze extra aandacht. Voor het werk wat de Dorpsraad doet is het immers makkelijk als er een goede relatie met de beleidsmakers is en er directe ingangen zijn. Dit verkleind nadrukkelijk de afstand van de politiek ten opzichte van de burgers en draagt dus bij aan een beter functioneren.

Afstemmen actualiteiten

Vanwege de mogelijkheden werd in de vergadering dan ook volop gebruik gemaakt van deze “directe ingang”. Door alle actuele aandachtsgebieden en de lopende actualiteiten te delen kon de status (en dus ook de problematiek) rechtstreeks worden gedeeld. Wethouder Slaets zegde ook al direct toe enkele zaken (snel) binnen de gemeente af te stemmen. Zo kwam het achterblijven van de verlenging van het voetpad aan de Vogelenzang aan de orde, inclusief het niet branden van de maanden geleden geplaatste twee extra lantaarnpalen. Ook werden op verkeersgebied enkele actualiteiten besproken, waardoor aan de wethouder een duidelijke mondelinge toelichting gegeven kon worden.

Wederzijds delen

Van de andere kant kon de wethouder de gemeentelijke inzichten ook delen, bijvoorbeeld m.b.t. het aandachtgebied “wonen”. Hier spelen immers dorps-overschrijdende aspecten als “het behouden van de eigen identiteit van de 4 Laarbeekse kernen” een rol, waardoor deze niet aan elkaar gebouwd kunnen worden. En, omdat “inbreiding” steeds maar weinig plaats biedt, moet nogal eens méér woningaanbod op minder ruimte geplaatst worden. Ook de stikstof-problematiek is een issue wat voor gemeente remmend werkt. Deze problematiek komt ook naar voren bij het uitblijven van een oplossing voor de verkeerssituatie op de kruising tussen Deense hoek en Hoofakker/N615.

Constructief

Het wederzijds uitwisselen van kennis en visie over lopende zaken was dan ook een mooi tastbaar resultaat van de bijenkomst. Zowel Dorpsraad Lieshout als de gemeentelijke vertegenwoordiging sloten de bijeenkomst dan ook af met een dankwoord naar elkaar voor de constructieve houding en getoonde wil om op een goede manier met elkaar samen te werken.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt gezamenlijke collecte: geef ook !

De “gezamenlijke collecte” zal dit jaar van 20 maart tot 1 april plaats vinden. Afgelopen week zijn hiervoor de collecte-enveloppen verspreid, die tussen 27 maart en 1 april weer opgehaald worden. Ieder adres ontvangt dus één envelop in de brievenbus, die de week er na opgehaald wordt. Overigens kan ook digitaal of bij volmacht gedoneerd worden en kan de envelop ook op vier adressen in het dorp ingeleverd worden.

Bundeling van goede doelen

Enkele jaren geleden hebben de collectanten voor goede doelen hun krachten gebundeld door in één keer gezamenlijk voor alle ingeschreven fondsen te gaan collecteren. Hierdoor worden de huisdeuren minder plat gelopen en kan er gezamenlijk extra aandacht gegeven worden aan de collecte. Dit jaar heeft deze gezamenlijke collecte vier mogelijkheden geopend om te doneren: digitaal, bij volmacht, via een bankoverschrijving of contant.

Traditionele collecte

In de afgelopen week is in elke brievenbus in Laarbeek de lege envelop verdeeld. In die envelop zit uitleg over de manieren waarop gedoneerd kan worden en zit een donatieformulier. In de week van 27 maart komen de collectanten weer langs om de envelop op te halen. Mocht u, om een-of-andere-reden, de collectant gemist hebben dan kan de envelop ook ingeleverd worden. Op de info in de envelop staan de vier mogelijke inleveradressen (o.a. bij de DA drogist en bij de Jumbo). De organisatie heeft geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te maken, zodat maximaal gedoneerd kan worden. Alle voorwaarden zijn er dus om deze keer de goede doelen eens extra te helpen met uw ondersteuning.

Dorpsraad ondersteunt

Dorpsraad Lieshout ondersteunt deze gezamenlijke collecte door hulp te bieden bij de financiële verwerking. In het proces is immers een administratieve verwerking van de giften nodig: de  machtigingen die hieruit voortvloeien moeten geint en verwerkt worden. Gelukkig kan Dorpsraad Lieshout de gezamenlijke collecte op deze wijze met raad én daad ondersteunen en zo óók een bijdrage leveren. En, doordat de Dorpsraad ook nog eens de kosten voor de incasso’s draagt, is verzekerd dat alle giften 100% bij de goede doelen komen. 

Dorpsraad Lieshout wil beter zichtbare historie

Dorpsraad Lieshout weet inmiddels dat Lieshout héél veel historie herbergt. Een geanimeerde rondleiding heeft hen doordrongen van de vele interessante (historische) plekken die het dorp en de omgeving biedt. Graag ziet de Dorpsraad dat deze plekken -en ook de verhalen achter deze plaatsen- breder bekend worden, zodat meer inzicht ontstaat voor de historie: zonder historie is er immers ook geen toekomst !

 Veel historie

Lieshout heeft veel historie. Niet alleen bezit het dorp twee opvallend mooie molens die symbool staan voor vroegere tijden. Naast de molens zijn er nog tal van gebouwen, straatjes, gebieden en ornamenten die óók veel historie met zich mee dragen. Die historie is niet altijd zichtbaar, maar is wel haarfijn in kaart gebracht en dus bekend bij o.a. de heemkundekring. Deze heeft de verhalen achter deze historische plaatsen zorgvuldig uitgezocht en vastgelegd.

Breder bekendmaken

Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat deze historie- en vooral de verhalen achter deze historie- breder bekend raken. De heemkundekring “’t hof van Liessent” werkt op dit moment een plan uit om dit voor elkaar te krijgen. De dorpsraad ondersteunt dit initiatief van harte en biedt alle hulp aan. Dorpsraad Lieshout zou immers blij zijn als deze verhalen bredere bekendheid kunnen krijgen.

Communicatie

Lieshout ontvangt -vooral ’s zomers- veel passanten die al fietsend het dorp aan doen. Belangrijke stop voor deze fietstoeristen is de Heuvel met haar terrassen. Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat meer interessante gebouwen, straatjes, paadjes en ornamenten bekendheid krijgen en bijdragen aan het interessanter maken van een bezoek aan Lieshout. Het markeren van deze plaatsen is een optie. Aangevuld met bijvoorbeeld scanbare QR-codes om verhalen te weten te komen achter deze plaatsen of communicatie-borden zouden zeker een bijdrage kunnen leveren.

Veel te bieden

Overigens is het niet alleen voor het (fiets)toerisme van belang om meer te weten over de historische locaties en gebeurtenissen in het dorp. Ook voor de dorpsbewoners zelf is het uiterst interessant om bijvoorbeeld eens te ontdekken waarom bepaalde straten nu deze namen hebben, waarom bepaalde gebouwen zo gekoesterd worden en waarom paadjes er zijn. Sommige van die paadjes gaan immers terug naar de Napoleontische tijd en zijn dus niet “zomaar paadjes”. Lieshout heeft dan ook veel te bieden: ook op heemkundig gebied en Dorpsraad Lieshout zou dat graag bredere bekendheid willen geven.