Dorpsraad Lieshout onderschrijft “gemeenschapskracht”

Met de deelname van Dorpsraad-lid Robert Van Aspert aan de “initiatiefgroep gemeenschapskracht” onderschrijft de Dorpsraad Lieshout het belang van dit initiatief. Het versterken van de “zorg voor elkaar in de gemeenschap” verbetert immers het leefklimaat in Lieshout en sluit dus naadloos aan bij het doel van Dorpsraad Lieshout die graag alles wil doen om de leefbaarheid van het dorp Lieshout (in de gemeente Laarbeek) te optimaliseren.

Brede initiatiefgroep

Samen met Ger Aarts (uit Mariahout), Wim van Hest (uit Beek en Donk), Theo van Hoek (uit Lieshout), Leo Lucassen (uit Aarle-Rixtel), Veronic van Rooij (ook uit Aarle-Rixtel), Jan de Wit (uit Beek en Donk) en Roos Sohier (uit Rosmalen) is Robert van Aspert aan de slag gegaan om gezamenlijk initiatief te nemen om tot méér gemeenschapskracht te komen. De initiatiefgroep wil door het versterken van de gemeenschapskracht het aantal zorgvragen verminderen, zodat de zorgverleners behoed kunnen worden voor overbelasting. Uit de cijfers is immers af te leiden dat -als er niets gebeurd- in 2040 één op de vier mensen in de zorg móet werken: nu is dat één op de zeven.

Zorg voor elkaar

Veel zorg is immers “gewoon” in de directe omgeving van een zorg-vragende op te lossen. Burenhulp, familiehulp of hulp van bekenden is een heel eenvoudige vorm van ondersteuning naar elkaar, waardoor minder zorginstanties ingeschakeld hoeven te worden. Het stimuleren van de “zorg voor elkaar” is dan ook de kern waar de initiatiefgroep zich op richt. Het initiatief voor deze groep komt overigens voort uit een analyse van de zorgcoöperatie dat de professionele huishoudelijke en persoonlijke zorg volstrekt onvoldoende is om alle zorgvragen te kunnen beantwoorden. Het opvangen van benodigde zorg, vóór dat deze bij de professionele instanties komt is dus een meer dan noodzakelijke actie, om te voorkomen dat die professionele instanties overbelast raken. Het probleem wordt in de toekomst alleen maar groter door toenemende vergrijzing, onvoldoende budgetten en toenemende behoefte aan mantelzorg. Er zal dus een steeds groter beroep worden gedaan op de “gemeenschapskracht”.

Bewust maken

Om meer gemeenschapszorg te krijgen gaat de initiatiefgroep in gesprek met verenigingen en organisaties die hierbij een rol kunnen spelen. Denk hierbij aan buurtverenigingen, vrouwenverenigingen, ouderenverenigingen en dergelijke. Op die manier wil de initiatiefgroep de organisaties bewust maken van de noodzaak van “zorg voor elkaar”, zodat zij, voor hun doelgroep de zorg voor elkaar verder kunnen stimuleren. Dorpsraad Lieshout vindt dit initiatief goed passen in haar doelstelling om de leefbaarheid van het dorp Lieshout te verbeteren en onderschrijft het initiatief dan ook van harte.