Dorpsraad in initiatiefgroep voor ambachtelijk Lieshout

Als vrijwilliger voor het Centra Management Laarbeek heeft Karin Huijgens een aantal partijen bijeengebracht die “leefbaarheid” op hun agenda hebben staan. Dorpsraad Lieshout past daar natuurlijk naadloos in. Samen met die partijen heeft zij de werkgroep “Eén Lieshout” gevormd en waarmee ze nadrukkelijk eigenwaarde willen toevoegen aan de kern Lieshout.  Die eigenwaarde hebben ze gevonden in “het ambacht”.

 Doorpakken
Karin Huijgens weet van doorpakken. Als eerste actie heeft ze een paar belangrijke partijen samengebracht om aan Lieshout te werken. Frank van Elderen uit de Dorpsraad Lieshout is aangesloten. Ook Erik Caelen en Twan van Bommel uit Plan Lieshout zijn aangesloten en ook Peter Verstappen van LIMO is ingestapt. Samen zijn ze aan de slag gegaan om de kern Lieshout meer eigenwaarde te geven. Sinds de samenvoeging van de gemeente Lieshout (en Mariahout) met Beek en Donk en Aarle-Rixtel in de gemeente Laarbeek is de eigenwaarde van de kern Lieshout immers op de achtergrond geraakt.

Ontwikkelingen benutten
Graag wil de initiatiefgroep de impulsen die er in het dorp zijn omzetten naar “economische waarde” en “verbeterde leefbaarheid”. In het dorp is immers van alles actueel: diverse nieuwbouwlocaties zorgen voor een instroom van buiten-dorpse mensen. Daarnaast zijn er plannen voor het verplaatsen van de horeca, het mogelijk herbestemmen van de kerk, het her-ontwikkelen/revitaliseren van de Heuvel en verplaatsen van de supermarkt. Volop impulsen die de komende jaren het dorp gaan veranderen. Eén Lieshout wil dat deze veranderingen zijn gericht op en zullen leiden tot meer leefbaarheid en economische voorspoed.

Lieshout als merk
De initiatiefgroep heeft Lieshout daarom goed beschouwd en is tot de conclusie gekomen dat de huidige welvaart is ontstaan vanuit de ambachten in het dorp. Ambachten variërend van hoefsmederij tot bierbrouwerij en van molenaar tot meubelmaker. Al deze ambachten zijn nog steeds terug te vinden in het dorp en vormen de basis om Lieshout als merk neer te gaan zetten.

Met deze boodschap heeft de initiatiefgroep de lokale ondernemersvereniging LIMO gemotiveerd om mee te werken aan het wegzetten en uitdragen van deze ambachten. Vijf lokale ondernemers hebben zich al aangemeld om hun ambacht verder te ontwikkelen en neer te zetten. Samen gaan zij hun krachten bundelen en middels de werkgroep “Eén Lieshout” werken aan deze oplossing.

Eigen logo
Als eerste teken van deze gezamenlijke bundeling heeft de groep een eigen logo ontwikkeld. In dat logo komt het karakter van het dorp én de daarbij behorende ambachten duidelijk naar voren. De twee molens zitten er natuurlijk in en ook het typerende gebouw van meubelmaker Merkelbach. Dorpsraad Lieshout is blij met dit nieuwe initiatief en ondersteunt volop; ook zij hebben de optimalisatie van de leefbaarheid immers hoog in het vaandel staan.