Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht voor Laarbeekse kerkenvisie

In 2022 wordt er een visie ontwikkeld op “de kerken in Laarbeek”. In Laarbeek staan immers zes kerkgebouwen: in iedere kern minimaal één en soms wel meer. Vanwege de ontwikkelingen wordt voor deze gebouwen nu een visie ontwikkeld voor de toekomst. Om die visie te toetsen en de mening van de inwoners mee te nemen worden nu bewonersavonden georganiseerd. Dorpsraad Lieshout wil deze graag onder de aandacht brengen, zodat inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om hun visie te delen: op 21 juni a.s. zal de bewonersavond in Lieshout worden gehouden.

Kerkenvisie
Het bestuur van de Parochie Zalige pater Eustachius en de gemeente Laarbeek zijn samen aan het werk gegaan om nog dit jaar een “kerkenvisie” op te zetten. Deze visie moet dus aan het einde van het jaar klaar zijn. Om deze visie op te stellen is een extern bureau ingehuurd die een concreet plan van aanpak heeft gemaakt. Dat bureau is dus een visie aan het opstellen voor de toekomst van de kerken: zij maken daarvoor een “paspoort met toekomstvisie”. In dat “paspoort” komen niet alleen de gebruikelijke kenmerken van het gebouw te staan (maten, ouderdom, bruikbaarheid, etc.) maar óók de meningen en ideeën van betrokken inwoners

Aanleiding en aanpak
In Laarbeek staan zes kerken die (vaak) niet meer vol zitten en behoorlijk kostbaar zijn om te onderhouden. Om die reden vindt de gemeente het noodzakelijk om naar de toekomst van deze gebouwen te kijken. Inmiddels heeft één van de zes Laarbeekse kerkgebouwen al een andere bestemming gekregen: voor de andere vijf kerken zal dus nu een visie ontwikkeld worden. Om die visie te ontwikkelen worden meningen bij experts opgehaald die eerder dit soort gebouwen hebben beoordeeld en wordt er een klankbordgroep samengesteld. Daarnaast wil de werkgroep nadrukkelijk ook de meningen van gebruikers, belangengroepen en inwoners meenemen.

Bewonersavond
De meningen van gebruikers en inwoners zullen opgehaald worden tijdens bewonersavonden en op 21 juni 2022 is Lieshout aan de beurt. Om 19:30 uur zal deze bewonersavond gehouden worden in het Dorpshuis. Dorpsraad Lieshout wil dit graag onder de aandacht brengen en roept iedere geïnteresseerde op om daar te naar toe te komen en ideeën en meningen te geven over de Lieshoutse kerk. Nú kan er immers meegedacht worden en nú kan er een mening gegeven worden. Maak daar gebruik van zodat de uiteindelijke visie op de kerk en het kerkgebouw naadloos gaat aansluiten bij de mening van de inwoners van Lieshout.