Henny Bevers stopt met Dorpsraad Lieshout

Henny Bevers stopt met Dorpsraad Lieshout

Na ruim 10 jaar stapt Henny Bevers-van den Baar uit de Dorpsraad Lieshout. “De Dorpsraad staat er nu prima voor. Is goed bezet en volop actief” zegt ze “ik ben er niet meer nodig”.  Om die reden heeft Henny besloten een punt te zetten achter haar indrukwekkende carrière in de Dorpsraad. Zij was immers bij de oprichting van de Dorpsraad in 2010 en wilde er zeker nu van zijn dat de Dorpsraad een goed vervolg krijgt. Dat lijkt nu goed geregeld: om die reden vindt ze het wel welletjes.

 Veel bereikt
Hoe anders was de situatie nog geen twee jaar geleden. De Dorpsraad Lieshout was op sterven na dood. Een kleine negen jaar na oprichting stopte het ene na de andere raadslid en leek er geen toekomst voor dit, toch wel belangrijke, orgaan te zijn. Henny Bevers bleef in die crisisperiode aan, om samen met Roland Maas zitting te nemen in de “nieuwe Dorpsraad” en er zo zorg voor te dragen dat alles wat er inmiddels geregeld was mooi en netjes werd overgedragen. Want bereikt was er heel wat door de “oude Dorpsraad”. De Buurtbus was leven in geblazen en stond inmiddels op eigen benen. Ook het Repaircafé hoorde bij die categorie en draaide naar behoren. Ook waren er behoorlijke resultaten geboekt op het gebied van leefbaarheid, verkeer, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Die mooie erfen17is moest alleen nog even overgezet worden naar de “nieuwe Dorpsraad”.

Vasthoudend
Henny Bevers heeft zich daar flink voor ingezet. Ze is immers een vasthoudend type die zich graag voor de gemeenschap inzet. Dat doet ze niet alleen via de Dorpsraad, maar ook bijvoorbeeld via de Heemkundekring. Ook daar is ze al vanaf de oprichting, in 1982, een drijvende kracht die zich inzet om de geschiedenis van Lieshout in kaart te brengen. Hier heeft ze ook, via een jarenlang onderzoek, haar hele familie én die van haar man Arnold, in kaart gebracht. En jawel hoor: ook hier kan een familieband aangetoond worden die teruggaat tot het jaar 800 !

Lieshout
Henny kan er uren over verhalen. Lieshout en de Lieshoutenaren liggen immers aan haar hart. Het schilderij (geschilderd door oom Morris van den Baar) in haar woonkamer vertelt daar alles over: ieder gebouw, iedere persoon en ieder element op het schilderij representeren “iets” uit het Lieshoutse. Van de vlag van de lokale “schut”, tot Hotel Brox en van de Binderse poort tot de kenmerkende kiosk. Alles is op het schilderij en representeert Henny Bevers: Lieshout is alles haar leven. Vreemd genoeg ontbreekt het bekende café De Koekoek op het schilderij. Dat heeft Henny, natuurlijk met haar Arnold, inmiddels al meer dan goed gemaakt door onlangs nog uitgebreid haar 60 jarig jubileumbezoek aan dit café, uieraard ter plekke, te vieren.

Klein beetje afscheid
Dorpsraad Lieshout verliest door het stoppen van Henny Bevers een zéér markante Lieshoutse. Weg is ze echter allerminst. Ze staat nog steeds klaar om leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen, te helpen waar het nodig is en ondersteunend bezig te zijn voor het Lieshoutse. Om die reden in de Dorpsraad blij dat ze maar “een klein beetje” afscheid hoeven te nemen van Henny.

Dorpsraad Lieshout blij met nieuwe dorpsondersteuner

Bart Heldens is sinds 1 september de nieuwe dorpsondersteuner voor Lieshout. In zijn wittebroodsweken is hij meteen aangeschoven bij de Dorpsraad Lieshout om zo de samenwerking meteen op te starten. Dorpsraad Lieshout is op haar beurt blij met de invulling van deze vacante functie. Vanuit sociaal oogpunt is het immers een érg belangrijke functie, die bijdraagt aan het leefbaar houden van het dorp.

 Jongerenwerk
Bart is geen onbekende in het Lieshoutse. Sinds 1 mei was hij immers al jongerenwerker binnen de gemeente Laarbeek. En, omdat er wat meer middelen beschikbaar zijn voor het jongerenwerk is het team verruimd naar vier personen: Jaccy van den Enden, Bram Hartogs, Maartje Keizers en dus Bart Heldens. Vanwege deze verruiming is er nu ook ruimte vrijgekomen in het contract van Bart om als dorpsondersteuner in Lieshout aan de slag te gaan. Een functie die sinds enige tijd vacant was.

Sociaal werk
Als dorpsondersteuner is Bart dé sociaal werker voor Lieshout. “Heb je een vraag of kun je zelf geen oplossing vinden ?” meldt Bart “neem dan contact met me op en samen met jou ga ik op zoek naar hulp”. “Bij voorkeur overigens in de kring van mensen die dicht bij je staan” vult hij aan om duidelijk te maken hoe zijn aanpak is. Bart heeft voor deze functie de goede kennis van alle mogelijke hulptrajecten die er bestaan en beschikt daarnaast over veel mensenkennis: iets dat hij bij deze ondersteuning prima in kan zetten.

Leefbaarheid verbeteren
Dorpsraad Lieshout heeft de nieuwe dorpsondersteuner meteen in haar armen gesloten en hem direct laten aansluiten bij de lopende overleggen en activiteiten. “Zorg en welzijn” zijn immers belangrijke, permanente aandachtgebieden van de Dorpsraad. Om die reden is een nauwe aansluiting heel belangrijk en kan de Dorpsraad haar rol spelen in het verbinden van de burgers en de dorpsondersteuner. Allemaal met het uiteindelijke doel voor ogen om de leefbaarheid van het dorp Lieshout (in de gemeente Laarbeek) verder te optimaliseren.

Contact
Mocht je behoefte hebben aan contact met Bart Heldens neem dan contact met hem op via (tel.) 06-40763470 of (e-mail) bart.heldens@levgroep.nl. Houdt er wel rekening mee dat Bart werkdagen heeft van maandag t/m donderdag. Mocht je fysiek met hem af willen spreken dan is hij (nu) op afspraak beschikbaar in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 27 in Beek en Donk en na corona is hij daar iedere dinsdagochtend beschikbaar.

Voor meer informatie kijk ook eens op  www.dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad Lieshout poetst eigen logo op

Met frisse nieuwe kleuren en “een strakker ontwerp” heeft Dorpsraad Lieshout haar logo opgefrist. De vorm van het logo is wel intact gelaten, maar veel details zijn veranderd en “bij de tijd gebracht”. Het vernieuwde logo is onderdeel van de strategie van Dorpsraad Lieshout om meer aanwezig te zijn, zichtbaarder te zijn, meer te communiceren en zo bekender te worden in Lieshout én in Laarbeek.

Intrinsieke waarde
Dat een goed logo vaak diepere lagen heeft is algemeen bekend en van groot belang omdat het logo “hetgeen het vertegenwoordigt” intrinsiek in zich moet hebben. Om die reden is Dorpsraad Lieshout niet over een nacht ijs gegaan bij de door-ontwikkeling van haar eigen logo, waarbij het bestaande logo als uitgangspunt heeft gefunctioneerd. De vorm van het logo was immers prima en sloot aan bij waar de Dorpsraad voor staat: Lieshout.

Vorm
De vorm van de achtergrond in het logo is de vorm van het grondgebied van de oude gemeente Lieshout; hiermee wordt onderstreept dat de Dorpsraad er specifiek is voor Lieshout. En, dat ze er zijn voor álle Lieshoutenaren blijkt uit de gelaagdheid waarmee de achtergrondvorm drie keer is weergegeven. Dorpsraad Lieshout is er zichtbaar voor alle lagen van de Lieshoutse bevolking. Hiermee is de vorm en gelaagdheid van het logo verklaard.

Kleuren
De kleuren die in het logo gebruikt worden zijn vernieuwd, maar wel oud. Zij verwijzen terug naar het verleden én naar Lieshout. Kobaltblauw was immers de basiskleur waarop de vlag van de oude gemeente Lieshout was gebouwd. Die kobaltblauwe kleur is nu weer teruggekomen in het logo, samen met twee afgeleide, verzwakte kobaltblauw-kleuren. Ook het rood van de letters heeft zo’n oorsprong. Dat rood (“vermiljoenrood”) is de kleur die gebruikt is om de tong en de tanden te kleuren van de draak die op de vlag van de gemeente Lieshout stond afgebeeld. Die draak was daar weer opgekomen omdat de Hoge Raad van Adel adviseerde attributen van St. Servaas op te nemen: dat werden een drakenkop en een sleutel.

Verbindend
De tekst “Dorpsraad Lieshout” staat in het logo vóór de vormen van het dorp Lieshout: de Dorpsraad wil er ook voor alle inwoners van Lieshout zijn, vandaar er “voor”. Ook verbind de tekst het geheel met elkaar: dat staat weer voor het verbindende karakter dat Dorpsraad Lieshout wil hebben. Zij willen nadrukkelijk verbindend bezig zijn om zo de leefbaarheid van de kern Lieshout (in de gemeente Laarbeek) optimaliseren. Dorpsraad Lieshout heeft volop verklaringen voor de opfrisbeurt van het eigen logo en het geheel zit nu vol met verwijzingen: kortom een duidelijk en goed passend logo. Zie ook www.dorpsraad-lieshout.nl

Jaarplan Dorpsraad Lieshout: óók voor verkeersveiligheid

In de jaarplannen heeft de Dorpsraad Lieshout ook flink ruimte gemaakt voor “Verkeer en Verkeersveiligheid”. Nadrukkelijk wil zij dat breder trekken dan auto’s, vrachtauto’s en fietsers. Vanwege het brede karakter en grote belang is de Lieshoutse Dorpsraad met (officieel) twee leden vertegenwoordigd in de werkgroep die zich met dit onderwerp bezig houdt. Huub de Wit is hierin de kartrekker en hij wordt bijgestaan door Kees Heldens. Samen met Dorus de Groot, Bas van Sinten en vaak ook Henny Bevers gaan zij voor “een (verkeers)veilig Lieshout”.

 Breed
Verkeer en verkeersveiligheid gaat veel verder dan sluipverkeer en te hard rijdende auto’s. Denk aan fietspaden die ontoegankelijk (dreigen te) worden door wortelgroei of losliggende tegels die gevaarlijke situaties veroorzaken. Overal is de (verkeers)veiligheid in het geding. Omdat dit zo breed is heeft de werkgroep in haar jaarplan besloten nadrukkelijke prioriteiten te stellen en deze te koppelen aan tijdsplanningen. Op die wijze kunnen ze gericht de belangrijkste zaken “helemaal” aanpakken, zonder zich te laten verleiden om alles wat er maar voor valt “half” aan te pakken.

Complex
“Verkeer en Verkeersveiligheid” is erg tastbaar. Het is een makkelijk onderwerp waar iedereen een mening over heeft en iedereen een oplossing voor weet. De praktijk is echter weerbarstiger. Het is lastig zaken duidelijk en concreet te krijgen. Daarnaast zijn er vaak diverse overheden bij betrokken (denk aan de Kruising bij Deense hoek, waar zowel de provincie Noord-Brabant als de gemeente Laarbeek bij betrokken is) en de aanpak van probleemsituaties is vaak kostbaar. Tenslotte staat Lieshout niet op zich en is het onderdeel van de verkeersstructuur van de gemeente Laarbeek en de provincie Noord-Brabant. Kortom; er zijn veel krachten die een rol spelen bij oplossen van verkeersproblematieken.

Keuzes maken
De werkgroep wil zich ook niet te veel laten leiden door alleen de belangrijkste knelpunten. Zij wil ook de kleinere issues aan de orde laten komen. Het stellen van concrete prioriteiten is derhalve noodzakelijk, want alleen dan kan de werkgroep van de Dorpsraad Lieshout de juiste issues naar de verantwoordelijke overheden begeleiden en neerleggen bij het juiste loket. Want uitgangspunt is en blijft dat de Dorpsraad er niet is om meldingen te noteren; daar is het loket van de gemeente Laarbeek voor. Maar, indien er begeleiding nodig is of de juiste route onduidelijk is wil de Dorpsraad natuurlijk graag in ondersteunen. De gemeente is immers degene die de aanpak verzint, maakt en inplant, dus daar moet de melding terecht komen.

Stem voor de laatste kans om fiets-initiatief Dorpsraad Lieshout te helpen

Laatste kans ! Tot uiterlijk 23 november kan er nog gestemd worden op het plan om de fiets-situatie bij de Deense Hoek enigszins te verbeteren. Dorpsraad Lieshout wil hiervoor een bijdrage uit een ANWB fonds verwerven, om zo de situatie te verbeteren. Maar, die bijdrage moet gewonnen worden en dat kan alleen als er voldoende stemmen worden uitgebracht op dit initiatief. Help daarom ook mee aan een veiliger Lieshout en stem op het initiatief via www.anwb.nl/stem !

 Laatste kans
Dorpsraad Lieshout heeft een creatieve manier omarmd om budget te verkrijgen voor een kleine , maar o-zo belangrijke, verbetering van de verkeersveiligheid. Omdat dit budget gebonden is aan een prijsvraag heeft de Dorpsraad een goed doordacht plan ingediend bij de ANWB. Dat plan is beoordeeld en na die beoordeling officieel genomineerd. Als laatste stap moet het plan nu nog een van de winnaars van de provincie worden. Hoe ? Daar heeft de ANWB een stemperiode voor aangelegd: van 26 oktober tot 23 november kan iedereen met een email-adres stemmen op een van de genomineerde projecten. Gezien de aankomende sluiting van de stemtermijn is het dus de laatste kans om dit project met uw stem te ondersteunen. Help ook mee en op dit project. Stemmen kan heel eenvoudig via www.anwb.nl/stem

Verwarring wegnemen
Om welke verkeersverbetering gaat het ook al weer ? Het betreft de onduidelijke en daardoor onveilige fietsroute over de Deense hoek. Hier is volop fiets-verwarring doordat hier enkele fietsroutes door elkaar lopen. Het doorgaande fietsverkeer langs het Wilhelminakanaal kruist hier met het lokale fietsverkeer vanuit de Bosrand van en naar het dorp. Fietsers moeten nu soms wel drie keer de weg over steken om via de zichtbare fietspaden de route af te leggen. De werkgroep Verkeersveiligheid pleit daarom voor een opvallende rode fiets-accentstrook op de rijbaan, zodat duidelijk wordt dat fietsen op de rijbaan toegestaan is en er niet, tot twee keer toe, gevaarlijk overgestoken hoeft te worden.

Rode fietsstroken
Op de brug over het Wilhelminakanaal zijn eerder al dit rode fiets-accentstroken aangebracht. Op de aansluitende rijweg zijn deze vanwege ontoereikend budget (nog) niet aangebracht. Dorpsraad Lieshout wil daar nu graag, via deze creatieve route, een oplossing voor vinden. Met het budget dat gewonnen kan worden, kunnen deze rode fiets-accentstroken immers alsnog aangebracht worden.

Help ook mee en stem op dit initiatief via www.anwb.nl/stem

Dorpsraad Lieshout gaat visie op “wonen” ontwikkelen

 

Uit de jaarplannen van Dorpsraad Lieshout blijkt dat de Dorpsraad een verbindende rol wil gaan spelen op het gebied van wonen. Conform de plannen willen ze de situatie goed in beeld gaan brengen en relaties opbouwen met de diverse betrokken partijen. Ook wil ze de behoeftes in kaart gaan brengen, zodat vraag en aanbod optimaal bij elkaar gebracht kunnen worden en de woonprojecten goed aansluiten bij de woonbehoefte.

Aandachtsveld
Dorpsraad Lieshout wil komend jaar meer aandacht gaan geven aan het aandachtveld “wonen”. Om dat te kunnen doen heeft ze een jaarplan gemaakt voor dat aandachtsgebied, zodat ze gericht te werk kan gaan. Omdat het domein “wonen” voor de Dorpsraad Lieshout nog onontgonnen terrein is staat het komend jaar vooral in het teken van oriënteren, contacten leggen en informatie verzamelen.

Werkgroep “wonen”
Oriënteren zal vooral plaatsvinden door het in kaart brengen van betrokkenen. Naast aanbieders (o.a. woningbouwvereniging woCom) en overheden (o.a. Gemeente Laarbeek) zijn er ook doelgroepen (jongeren, alleenstaanden, ouderen, gezinnen) en andere betrokkenen. Dorpsraad Lieshout gaat in het komende jaar contacten leggen met al deze betrokkenen met als doel een werkgroep te vormen, die geleid wordt door een lid van de Dorpsraad, die zich bezig gaat houden met het verbinden van al deze betrokkenen.

Oriënteren
Uiteraard zal in het komende oriënterende jaar ook gekeken worden naar de aanpak van andere (Laarbeekse) kernen op het gebied van “wonen”. Collega-dorpsraden zijn soms al (veel) verder met het maken van een visie op wonen en het verbinden van de betrokkenen. Zo heeft Aarle-Rixtel onlangs nog haar visie uitgebreid in de publiciteit gebracht en heeft Beek en Donk een visie ontwikkeld. Verder kan via de Vereniging Kleine Kernen ook informatie opgehaald worden.

Contacten leggen
Contacten zullen vooral gelegd worden met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn als woCom en de gemeente Laarbeek maar ook met indirect betrokkenen als KBO en Heemkundekring. In de doelstellingen voor het komend jaar is, naast oriëntatie, de vorming van de werkgroep “wonen” het meest tastbare doel. En, omdat het plan “Baverdestraat” actueel gaat worden (in de periode april tot oktober zijn hiervoor aanvullende flora en fauna onderzoeken gedaan) wil de Dorpsraad Lieshout dit voor het dorp belangrijke plan gebruiken om haar verbindende rol te gaan spelen.

Ook benieuwd naar waar de Dorpsraad Lieshout mee bezig is ?

Kijk gerust op www.dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad Lieshout maakt jaarplannen

Ondanks de érg onduidelijke nabije toekomst, vanwege de nog steeds heersende corona-pandemie, heeft de Dorpsraad Lieshout tóch haar cyclus met jaarplannen opgepakt. In het beleidsplan van de Dorpsraad staat immers dat jaarlijks doelstellingen moeten worden benoemd en plannen moeten worden gemaakt om die doelstellingen te bereiken. Alleen dan, vindt de Dorpsraad, kan de aandacht aan de juiste zaken gegeven worden en dus focus worden gehouden.

 Beleidsplan
Afgelopen jaar heeft de Dorpsraad Lieshout een beleidsplan ontwikkeld waarin ze zaken hebben vastgesteld als: Wat is en doet de Dorpsraad Lieshout ? Wat is hun doel ? En wat is hun missie ? Wie zijn zij en met welke aandachtsvelden willen zij zich bezig houden ? en, Hoe doen ze dit ? In de jaarplannen willen de leden van de Dorpsraad vooral antwoord geven op de laatste twee vragen: met welke aandachtsvelden willen zij zich bezig houden ? en hoe willen ze dat doen ? Immers plannen kunnen prima gemaakt worden voor aandachtvelden die permanent in de focus zijn.

Actuele zaken
Voor actuele zaken of voorvallen kunnen geen plannen gemaakt worden, zo lijkt het. Die zouden  kunnen worden opgepakt zodra ze zich voor doen, maar zouden ook al enigszins voorzien kunnen worden. Dat kan door alvast, in het beleid, vast te leggen hoe met actuele zaken omgegaan moet worden. Hoe antwoorden we op een initiatief ? Hoe ondersteunen we een leefbaarheidsvoorstel naar het juiste loket ? Hoe kunnen we initiatieven begeleiden ? Dat zijn vragen die in het beleid kunnen worden vastgelegd en als draaiboek kunnen dienen voor momenten dat er zich onverwachte en actuele zaken voor doen.

Jaarplansessie
Vanwege de focus hebben de leden van de Dorpsraad Lieshout zich nu op de aandachtvelden gericht die expliciet benoemd zijn in het beleidsplan: Wonen, Verkeer en verkeersveiligheid, Zorg en welzijn en (Winkel)voorzieningen. Alle leden hebben nu hun plannen voor hun aandachtgebied ingediend. In een speciale Jaarplansessie zal de Dorpsraad de jaarplannen definitief maken, waarna de leden met hun plannen aan de slag kunnen. Uiteraard zal de Dorpsraad, nadat ze er voor gekozen hebben, de plannen openbaar maken, zodat de inwoners van Lieshout in kunnen zien waar de Dorpsraad zoal mee bezig is.

Ook benieuwd naar waar de Dorpsraad Lieshout mee bezig is ?

Kijk gerust op www.dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad Lieshout spreekt ANWB fonds aan voor veiligere fietsroute

Dorpsraad Lieshout spreekt ANWB fonds aan voor veiligere fietsroute

“Veiligere fietsroutes” is een nadrukkelijke wens van de werkgroep Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout. Toen zij op het spoor kwamen van een ANWB fonds waarmee gelden gewonnen kunnen worden om hier in te investeren hebben zij meteen actie genomen. En, met succes. Het ingediende plan is inmiddels door de ANWB officieel genomineerd. Het is nu zaak dat zoveel mogelijk mensen hun stem op dit plan uitbrengen zodat het plan als provincie-winnaar uit de bus kan komen. En … uw hulp is daarbij zéér gewenst.

 Onveilig
Al langere tijd is de onveilige fietsroute over de Deense hoek een doorn in het oog van de gebruikers. De verwarring aldaar ontstaat doordat hier enkele fietsroutes door elkaar lopen. Het doorgaande fietsverkeer langs het Wilhelminakanaal kruist hier met het lokale fietsverkeer vanuit de Bosrand (van en naar het dorp). Fietsers moeten nu soms wel drie keer de weg over steken om via de zichtbare fietspaden van “A naar B” te komen. De werkgroep Verkeersveiligheid pleit daarom voor een opvallende rode fiets-accentstrook op de rijbaan, zodat duidelijk wordt dat fietsen op de rijbaan toegestaan is en er niet, tot twee keer toe, gevaarlijk overgestoken hoeft te worden.

Ontoereikend budget
Op de brug over het Wilhelminakanaal zijn dit soort rode accentstroken al wél aangebracht. Op de aansluitende rijweg zijn deze vanwege ontoereikend budget niet aangebracht. Dorpsraad Lieshout wil daar nu graag, via deze creatieve route, een oplossing voor vinden. Met het budget dat gewonnen kan worden, kunnen deze stroken immers alsnog aangebracht worden, wat weer fors bijdraagt aan de fietsveiligheid.

Actie
Onlangs nog is er nog een opvallende actie gevoerd door kinderen vanuit het bosgebied om de gemeente te wijzen op deze gevaarlijke fietssituatie. De gemeente heeft die actie zeer sportief opgenomen door zelf, met de kinderen, de route een keer op de fiets af te leggen. Op die wijze is de gemeente ook doordrongen geraakt van de situatie.

Stemmen nodig
Dorpsraad Lieshout heeft nu een creatieve route gevonden om alsnog budget te verkrijgen voor wat verbetering. Omdat dit budget gebonden is aan een prijsvraag heeft de Dorpsraad een lijvig en doordacht plan ingediend bij de ANWB. Dat plan is beoordeeld en na beoordeling genomineerd. Als laatste stap moet het plan nu nog een van de winnaars van de provincie worden. Hoe ? Daar heeft de ANWB een stemperiode voor aangelegd: van 26 oktober tot 23 november kunnen stemmen op de genomineerde projecten worden uitgebracht. Graag vragen we u dan ook om uw stem uit te brengen op dit project. Stemmen kan heel eenvoudig via www.anwb.nl/stem

Help ons om de fietsveiligheid te verbeteren en stem op onze nominatie. Zie ook:  www.dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad Lieshout: welkomstpakket vindt gretig aftrek

Het vernieuwde “welkomstpakket” wordt volop afgenomen. De afgelopen tijd heeft Theo Pardoel van de KBO diverse pakketten mogen wegbrengen en de nieuwe bewoners welkom mogen heten.

Ook LIMO heeft onlangs in dit pakket geïnvesteerd door de toevoeging van een tegoedbon voor lokale aankopen. Dorpsraad Lieshout ziet deze ontwikkeling met veel genoegen aan: het initiatief is inmiddels prima ingepast en kan rekenen op steeds meer bijval én steeds meer blije ontvangers.

 KBO
Nadat de gemeente en de Dorpsraden het nieuwe welkomstpakket hebben geïntroduceerd voor iedere nieuwe inwoner van Laarbeek is het project voor de kern Lieshout door de Dorpsraad Lieshout verder uitgewerkt. Dorpsraad Lieshout heeft bijv. in de lokale KBO een prima partner gevonden om de overhandiging te verzorgen. Theo Pardoel van de KBO is daarover enthousiast. “afgelopen drie maanden zijn er veel nieuwe inwoners in Lieshout komen wonen” geeft hij aan “en die hebben we allemaal bezocht met zo’n welkomstpakket”. Ook geeft hij aan dat de ontvangers, zonder uitzondering, allemaal enthousiast zijn over de tas én de inhoud. “En daarnaast kunnen we ons als KBO ook meteen aan de nieuwe inwoners voorstellen” vult hij aan. “Dat doen we graag. Ook de KBO zich immers laten zien”.

Inhoud
Ook aan die inhoud wordt natuurlijk steeds gesleuteld. Onlangs heeft de lokale ondernemersorganisatie LIMO weer “een duit in het zakje” gedaan door een tegoedbon voor lokale aankopen toe te voegen. De inhoud van het pakket blijft zo up-to-date, vernieuwend en dus steeds aantrekkelijk voor de ontvangers. Wilt u ook dat nieuwe inwoners met u kennis kunnen maken door iets in het welkomstpakket te voegen ? Neem dan contact op via info@dorpsraad-lieshout.nl zodat wij u hiermee op weg kunnen helpen.

Verbindende rol
Dorpsraad Lieshout ziet dit alles met veel genoegen aan. Het initiatief is door de Dorpsraad begeleid en inmiddels ingepast in de lokale, sociale structuur. Hiermee heeft de Dorpsraad haar verbindende functie weer laten zien om initiatieven te ondersteunen én na realisatie in te bedden in het dorp. Door het niet allemaal zelf te doen en bij zich te houden heeft de Dorpsraad steeds de handen vrij om nieuwe initiatieven te ondersteunen en vooruit te helpen: er kan dus steeds aandacht zijn voor vooruitgang en er kan focus gelegd worden op actuele zaken die nodig zijn om de sociale samenhang in het dorp Lieshout te versterken.

Komt u ook in aanmerking voor zo’n welkomstpakket ? Geef dat dan aan bij uw gemeentelijke inschrijving en de KBO heet u dan graag, namens heel Lieshout, van harte welkom, met een persoonlijke bezorging van het pakket !