Dorpsraad Lieshout ondersteunt bevrijdingsherdenking

18 september 1944 is Lieshout officieus bevrijd van de Duitse bezetting. Een belangrijk moment in de Lieshoutse geschiedenis. Een werkgroep heeft daarom de taak op zich genomen om deze bevrijding te herdenken met een stemmige bijeenkomst. Op vrijdag 16 september (twee dagen eerder, aanvang 13:30 uur) zullen ze een bijeenkomst houden in het Prinsenhof waar gepast stilgestaan zal worden bij deze memorabele datum.

 Bevrijding
Ondanks dat het al 78 jaar geleden is, is de bevrijding van Lieshout uiterst actueel. Op dit moment zien we immers overal in de wereld brandhaarden en zelfs een oorlog, die redelijk nabij is. Om die reden is het stilstaan bij de bevrijding -en de vrijheid die wij daardoor hebben- erg belangrijk. Een initiatiefgroep bestaande uit Miryam van de Biggelaar, Louis Doomernik, Ton van den Baar en Cees Dingemans heeft dan ook een passende herdenking in elkaar gezet. Vrijheid is immers minder vanzelfsprekend dan het lijkt.

Prinsenhof
De initiatiefgroep heeft als locatie het Prinsenhof in Lieshout gekozen. Daar zullen om 13:30 uur, na een welkomstwoord, gedichten worden voorgedragen door de leerlingen van basisschool de Sprankel. Ook zullen er bloemen gelegd worden en wordt de Taptoe geblazen. Uiteraard zijn alle Lieshoutenaren van harte welkom en zullen belangrijke groeperingen als de Laarbeekse Bond van Veteranen, het St. Servatiusgilde en de Heemkundekring acte-de-présence geven.

Banden versterken
De herdenking is op een schooldag gepland vlakbij de oorspronkelijke datum: zo kan de jeugd ook aansluiten en betrokken worden, zodat dit evenement in de toekomst geborgd blijft . De initiatiefgroep wil immers graag dat er ook in de toekomst bij dit soort belangrijke momenten stil gestaan wordt. Er is immers geen toekomst zonder geschiedenis. En, door stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen uit het verleden wordt nóg meer duidelijk dat deze grote invloed hebben op de toekomst. Even hier gepast stil bij staan zorgt voor de benodigde bezinning en brengt de mensen weer bij elkaar. Een initiatief dat prima past in het versterken van de sociale banden in het dorp Lieshout en dus alle ondersteuning verdient; óók van de Dorpsraad.