Dorpsraad verontrust om Lieshouts “middelen-gebruik”

Piet Snijders en David Koppe -beide van de LEV groep- hebben de Dorpsraad Lieshout bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van (hard)druggebruik in Laarbeek en Lieshout in het algemeen, en specifiek over het gebruik bij de jeugd. Met klem verwezen de hulpverleners dat niet alleen drugs een issue zijn maar alcohol in een adem genoemd mag worden: zij spreken dan ook liever over “het middelen-gebruik”.

Bijpraten

Aanleiding voor het “bijpraten” is een incident in de gemeente Laarbeek waarbij op zéér jonge leeftijd al harddrugs gebruikt werden. Ook had dorpsondersteuner Miranda Goedemans in een eerdere vergadering met de Dorpsraad al eens duidelijk gemaakt dat er op dit gebied veel aan de hand is. Drugs zijn immers “gewoon” geworden, horen er voortaan bij en gaan dus niet meer weg. Moderne drugs zijn inmiddels veel sterker dan de “vroegere drugs”, zijn makkelijker verkrijgbaar soms zelf helemaal legaal. Zo zijn er “designerdrugs” die zodanig zijn samengesteld dat ze (nog) niet door wetgeving verboden zijn en is er van plantenvoeding eenvoudig een harddrug te maken. Instructies hiervoor zijn terug te vinden op de social media (met name TikTok). Ook lachgas en slagroompatronen behoren tot die drugs die eenvoudig en legaal verkrijgbaar zijn. Piet Snijders wil nadrukkelijk ook alcohol in deze categorie scharen, omdat ook deze legaal verkrijgbaar is en de verslavende werking en gevolgen gelijk zijn aan deze drugs.

Normaliseren

Inmiddels lijkt de instapleeftijd steeds jonger te worden. Lag deze vroeger (voor alcoholgebruik) meer richting de 16 jaar: op dit moment is 14 jaar al geen uitzondering meer. (Hard)drugs lijken dan ook steeds meer genormaliseerd te zijn; met name bij festivals. De laagdrempeligheid lijkt daar debet aan: een “pilletje” kan tegenwoordig al voor € 1,50 worden aangeschaft. Niet alleen de bekende (hard)drugs zijn genormaliseerd: ook het alcoholgebruik lijkt steeds verder genormaliseerd te zijn. Piet en David reageren dan ook duidelijk geprikkeld op het ontstaan van zgn “zuipketen”, waar de jeugd zich gaat indrinken voordat ze op stap gaan of gewoon gebruikt als alternatief voor een horecagelegenheid, omdat ze de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. Het faciliteren van dit indrinken zien zij dan ook als ongewenste bijdrage aan deze problematiek.

Aandacht voor problematiek

Zuidoost Brabant – en met name Laarbeek en Gemert/Bakel- blijkt (samen met de Achterhoek) in de cijfers een enorme alcoholgebruiker te zijn: duidelijk meer dan andere Nederlandse regio’s. Bij het druggebruik blijkt daar minder van: in zuidoost Brabant zouden niet meer drugs gebruikt worden dan in andere regio’s. Toch is aandacht voor deze problematiek in de gemeente Laarbeek zeer gewenst. Dorpsraad Lieshout wil daar graag in ondersteunen: minder “middelen-gebruik” verbetert immers de leefbaarheid van het dorp. Om die reden hebben de jongerenwerkers van de LEV groep en de Dorpsraad afgesproken om hier samen aandacht aan te geven. In dat kader zijn ze dan ook voornemens om begin 2024 hier middels een informatieavond nadere aandacht aan te geven.