Dorpsraad Lieshout ondersteunt “LK Randjebutsen 2023”

Op 7 mei 2023 zal rondom de Heuvel in Lieshout een wel héél speciaal evenement gehouden worden. Alles rondom die Heuvel zal dan in het teken staan van het spelletje “randje butsen”. Meer dan 40 (!) teams zullen daar gaan strijden in om de eer én de titel “Laarbeeks Kampioen 2023”.  De initiatiefnemers hebben met deze organisatie wéér iets toegevoegd aan de -toch al drukbezette- evenementenkalender van Lieshout. “Een nieuw initiatief dat volop ondersteuning mag krijgen” vindt de Dorpsraad “komt allen kijken !”.

Nieuw initiatief
Dorpsraad Lieshout staat voor het versterken van de leefbaarheid in en rond het dorp Lieshout. Evenementen zijn daarvoor uitstekende instrumenten. Een evenement brengt immers (veel) mensen op de been en zorgt voor gezellig samenzijn en meer sociale contacten. Dorpsraad Lieshout helpt dan ook graag evenementen op gang door ze een eerste steuntje in de rug te geven, zodat ze daarna zelfstandig door kunnen. Om die reden ondersteunt de Dorpsraad -met raad en daad- het nieuwe initiatief om een Laarbeeks Kampioenschap te gaan organiseren in het straatspelletje “randje butsen”.

Randje butsen
“Randje butsen” (ook bekend als “kantje butsen”) heeft iedereen die wel eens buiten gespeeld heeft wel gedaan. Het kan ook haast overal, zolang de straat maar een stoeprand heeft. Buiten een bal is er verder weinig extra’s nodig om samen dit eenvoudige, maar welke leuke, spelletje te doen. De organisatie (“Bier en Broers”) heeft het spelletje een serieus tintje gegeven door er een échte wedstrijd van te maken en zelfs een 5-pagina’s tellende uitleg voor te schrijven, compleet met instructies en spelregels. Ook hebben de organisatoren oplossingen gevonden voor als er geen stoepranden zijn: dan plaatsen ze “gewoon” een verplaatsbare stoeprand.

Laarbeeks Kampioenschap
De organisatoren hebben het “Laarbeeks Kampioenschap” dan ook groots en serieus opgepakt en vooral via de sociale media gepromoot. En, … dat is niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels hebben zich immers al ruim 40 (!) teams ingeschreven die op 7 mei voor de prijzen zullen gaan strijden. Plaats van handeling zijn de straatkanten rondom de Lieshoutse Heuvel waar rond 13:00 uur de eerste bal geworpen zal worden. Rond 18:00 uur verwachten de organisatoren de prijzen uit te kunnen reiken aan de winnaars. Voor de “kleintjes” wordt ook gezorgd: er staat een springkussen en er ligt een voetbalveldje. Dorpsraad Lieshout is blij met dit nieuwe initiatief en helpt het graag op gang en roept iedereen op om te komen kijken: het belooft immers (alweer) een gezellig evenement te worden in de kern van Lieshout.