Dorpsraad Lieshout attendeert op “4-mei” herdenking

“4 mei” is een datum die bij menigeen in het geheugen gegrift staat. Op die datum vindt in heel Nederland al jaren de dodenherdenking plaats. Óók in Lieshout wordt stilgestaan bij deze belangrijke datum: al meer dan 30 jaar organiseert het herdenkingscomité hiervoor een respectvolle bijeenkomst. Dorpsraad Lieshout wil deze bijeenkomst graag promoten om zo alle Lieshoutenaren te bereiken. Het is immers van groot belang om bij dit soort belangrijke gebeurtenissen uit het verleden, weloverwogen stil te staan.

 Oorlog
Oorlog zou iets uit het verleden moeten zijn; iets uit het “onderontwikkelde verleden”. Helaas is het echter uiterst actueel en vallen er nog steeds volop doden bij oorlogshandelingen. Sommige zeer nabij -als in Oekraïne-, sommige wat verder weg -als in Soedan- waar twee strijdheren het (weer) tegen elkaar hebben opgenomen en er volop burgerslachtoffers vallen. Op 4 mei herdenken we in Nederland onze doden die bij oorlogshandelingen omgekomen zijn. We willen ze graag in ere houden en hen -minimaal- eens per jaar met een respectvol eerbetoon herdenken.

St. Servatiuskerk
Op 4 mei a.s. organiseert het herdenkingscomité ook in Lieshout deze herdenking. Plaats van handeling is de St. Servatiuskerk. Vanaf 19:15 uur is iedereen daar welkom om aan te sluiten. Tijdens de herdenking zullen kinderen gedichten voorlezen en zal er een passende tekst worden voorgedragen. Om het geheel wat meer gewicht te geven zal het gilde aanwezig zijn en zal er muzikale ondersteuning zijn. Kortom, een ingetogen, maar zeer respectvolle bijeenkomst waarin stilgestaan zal worden bij allen die het leven lieten tijdens oorlogshandelingen.

Jaarlijkse herdenking
De herdenking wordt al meer dan 30 jaar in het Lieshoutse georganiseerd. Graag wil het organisatiecomité dat iedereen -ook in de toekomst- bij dit soort belangrijke momenten stil staat. Er is immers geen toekomst zonder geschiedenis. En, door stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen uit het verleden wordt nóg meer duidelijk dat deze grote invloed hebben op de toekomst. Even hier respectvol bij stil staan zorgt voor de benodigde bezinning en brengt de mensen weer bij elkaar. Een initiatief dat prima past in het versterken van de sociale banden in het dorp Lieshout en dus alle ondersteuning verdient; óók van de Dorpsraad Lieshout.