Dorpsraad Lieshout ondersteunt gezamenlijke collecte: geef ook !

De “gezamenlijke collecte” zal dit jaar van 20 maart tot 1 april plaats vinden. Afgelopen week zijn hiervoor de collecte-enveloppen verspreid, die tussen 27 maart en 1 april weer opgehaald worden. Ieder adres ontvangt dus één envelop in de brievenbus, die de week er na opgehaald wordt. Overigens kan ook digitaal of bij volmacht gedoneerd worden en kan de envelop ook op vier adressen in het dorp ingeleverd worden.

Bundeling van goede doelen

Enkele jaren geleden hebben de collectanten voor goede doelen hun krachten gebundeld door in één keer gezamenlijk voor alle ingeschreven fondsen te gaan collecteren. Hierdoor worden de huisdeuren minder plat gelopen en kan er gezamenlijk extra aandacht gegeven worden aan de collecte. Dit jaar heeft deze gezamenlijke collecte vier mogelijkheden geopend om te doneren: digitaal, bij volmacht, via een bankoverschrijving of contant.

Traditionele collecte

In de afgelopen week is in elke brievenbus in Laarbeek de lege envelop verdeeld. In die envelop zit uitleg over de manieren waarop gedoneerd kan worden en zit een donatieformulier. In de week van 27 maart komen de collectanten weer langs om de envelop op te halen. Mocht u, om een-of-andere-reden, de collectant gemist hebben dan kan de envelop ook ingeleverd worden. Op de info in de envelop staan de vier mogelijke inleveradressen (o.a. bij de DA drogist en bij de Jumbo). De organisatie heeft geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te maken, zodat maximaal gedoneerd kan worden. Alle voorwaarden zijn er dus om deze keer de goede doelen eens extra te helpen met uw ondersteuning.

Dorpsraad ondersteunt

Dorpsraad Lieshout ondersteunt deze gezamenlijke collecte door hulp te bieden bij de financiële verwerking. In het proces is immers een administratieve verwerking van de giften nodig: de  machtigingen die hieruit voortvloeien moeten geint en verwerkt worden. Gelukkig kan Dorpsraad Lieshout de gezamenlijke collecte op deze wijze met raad én daad ondersteunen en zo óók een bijdrage leveren. En, doordat de Dorpsraad ook nog eens de kosten voor de incasso’s draagt, is verzekerd dat alle giften 100% bij de goede doelen komen.