Dorpsraad Lieshout wil beter zichtbare historie

Dorpsraad Lieshout weet inmiddels dat Lieshout héél veel historie herbergt. Een geanimeerde rondleiding heeft hen doordrongen van de vele interessante (historische) plekken die het dorp en de omgeving biedt. Graag ziet de Dorpsraad dat deze plekken -en ook de verhalen achter deze plaatsen- breder bekend worden, zodat meer inzicht ontstaat voor de historie: zonder historie is er immers ook geen toekomst !

 Veel historie

Lieshout heeft veel historie. Niet alleen bezit het dorp twee opvallend mooie molens die symbool staan voor vroegere tijden. Naast de molens zijn er nog tal van gebouwen, straatjes, gebieden en ornamenten die óók veel historie met zich mee dragen. Die historie is niet altijd zichtbaar, maar is wel haarfijn in kaart gebracht en dus bekend bij o.a. de heemkundekring. Deze heeft de verhalen achter deze historische plaatsen zorgvuldig uitgezocht en vastgelegd.

Breder bekendmaken

Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat deze historie- en vooral de verhalen achter deze historie- breder bekend raken. De heemkundekring “’t hof van Liessent” werkt op dit moment een plan uit om dit voor elkaar te krijgen. De dorpsraad ondersteunt dit initiatief van harte en biedt alle hulp aan. Dorpsraad Lieshout zou immers blij zijn als deze verhalen bredere bekendheid kunnen krijgen.

Communicatie

Lieshout ontvangt -vooral ’s zomers- veel passanten die al fietsend het dorp aan doen. Belangrijke stop voor deze fietstoeristen is de Heuvel met haar terrassen. Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat meer interessante gebouwen, straatjes, paadjes en ornamenten bekendheid krijgen en bijdragen aan het interessanter maken van een bezoek aan Lieshout. Het markeren van deze plaatsen is een optie. Aangevuld met bijvoorbeeld scanbare QR-codes om verhalen te weten te komen achter deze plaatsen of communicatie-borden zouden zeker een bijdrage kunnen leveren.

Veel te bieden

Overigens is het niet alleen voor het (fiets)toerisme van belang om meer te weten over de historische locaties en gebeurtenissen in het dorp. Ook voor de dorpsbewoners zelf is het uiterst interessant om bijvoorbeeld eens te ontdekken waarom bepaalde straten nu deze namen hebben, waarom bepaalde gebouwen zo gekoesterd worden en waarom paadjes er zijn. Sommige van die paadjes gaan immers terug naar de Napoleontische tijd en zijn dus niet “zomaar paadjes”. Lieshout heeft dan ook veel te bieden: ook op heemkundig gebied en Dorpsraad Lieshout zou dat graag bredere bekendheid willen geven.