Dorpsraad Lieshout ondersteunt gemeenschapskracht

Dorpsraad Lieshout is blij dat de “initiatiefgroep Gemeenschapskracht” steeds meer vorm begint te krijgen. Ook Savant en de Zorgboog sluiten inmiddels aan bij de bijeenkomsten waardoor “formele” zorg en “informele zorg” beter op elkaar gaan aansluiten. De -pas opgerichte- werkgroep Zorg en Welzijn van de Dorpsraad Lieshout is dan ook een vaste deelnemer van de initiatiefgroep.

 Zorg voor elkaar

De “initiatiefgroep Gemeenschapskracht” wil door het versterken van de gemeenschapskracht het aantal zorgvragen verminderen, zodat de professionele zorgverleners behoed kunnen worden voor overbelasting. Uit cijfers is immers af te leiden dat -als er niets gebeurd- in 2040 één op de vier mensen in de zorg móet werken: nu is dat één op de zeven. De Initiatiefgroep heeft ontdekt dat veel zorg “gewoon” in de directe omgeving van een “zorg-vragende” op te lossen is. Burenhulp, familiehulp of hulp van bekenden is een heel eenvoudige vorm van ondersteuning naar elkaar, waardoor minder snel en frequent zorginstanties ingeschakeld hoeven te worden. Het stimuleren van deze “zorg voor elkaar” is dan ook de kern waar de initiatiefgroep zich op richt.

Toenemende vraag

Het initiatief voor deze groep komt overigens voort uit een analyse van de zorgcoöperatie dat de professionele huishoudelijke en persoonlijke zorg volstrekt onvoldoende is om alle zorgvragen te kunnen beantwoorden. Het opvangen van benodigde zorg, vóór dat deze bij de professionele instanties komt, is dus een méér dan noodzakelijke actie. Hiermee kan voorkomen worden dat die professionele instanties overbelast raken. Het probleem wordt in de toekomst overigens alleen maar groter door toenemende vergrijzing, onvoldoende budgetten en toenemende behoefte aan (mantel)zorg. Er zal dus een steeds groter beroep worden gedaan op de “gemeenschapskracht”.

Bewust maken

Om meer “gemeenschapskracht” te krijgen gaat de initiatiefgroep nu ook in gesprek met professionele organisaties als Savant en de Zorgboog. Dorpsraad Lieshout ondersteunt hier in omdat dit initiatief goed past in haar doelstelling. Het versterken van de “zorg voor elkaar in de gemeenschap” verbetert immers het leefklimaat in Lieshout en sluit dus naadloos aan bij het doel van Dorpsraad Lieshout die graag alles wil doen om de leefbaarheid van het dorp Lieshout (in de gemeente Laarbeek) te optimaliseren.