Dorpsraad Lieshout wil vaart achter renovatie gevaarlijke kruising

Ondanks dat het stokje overgenomen zou zijn door een realisatieteam lijkt er weinig schot te zitten in de herinrichting van de gevaarlijke kruising tussen de (provinciale) N615 en de (gemeentelijke) Deense hoek. Dorpsraad wil graag dat er meer actie komt om deze kruising te renoveren en heeft daarom diverse vragen gesteld bij de realiserende partijen.

 Gevaarlijke kruising
In de enquête die in 2021 al gedaan is om te komen tot de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Lieshout kwam naar voren dat de “verkeerssituatie van de hoofdwegen rondom het dorp” als zwak punt ervaren wordt. Specifiek kwam daar ook de kruising tussen de N615 en de Deense Hoek in naar voren. Ook de commissie Verkeer- en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad ijvert al veel langer voor een verbetering van het dat kruispunt. Dit kruispunt alleen is immers verantwoordelijk voor het overgrote deel van de (forse) verkeersongelukken die op de hoofdwegen rondom het dorp plaats vinden. In 2022 was er daarom een voornemen om hier écht iets aan te doen: helaas is dat tot op heden niet echt concreet geworden.

Geen voortgang
Een van de weinige berichten die hierover gekomen is was In september waarin gemeld werd dat de verdere ontwikkeling overgezet was naar een realisatieteam. Toen is ook gemeld dat er een nieuw verkeersmodel zou komen, waardoor betere metingen gedaan zouden kunnen worden, zodat de oplossing meer toekomstbestendig zou zijn. Diverse navragen door de Dorpsraad leveren echter geen feedback op waardoor het onduidelijk blijft hoe en wanneer deze gevaarlijke kruising nu écht aangepakt gaat worden.

Omgevingsdialoog
Dorpsraad Lieshout heeft eerder ook -bij de gemeente Laarbeek- aangedrongen op het opzetten van een omgevingsdialoog zodat alle betrokkenen hun zegje kunnen doen. Deze communicatie-opzet is bedoeld om de “inspraak” en “het meedenken” de juiste vorm te geven. De provincie zegde toe om deze omgevingsdialoog te verzorgen: zij zijn immers de projectleiding van deze ontwikkeling. Dorpsraad Lieshout vindt dan ook dat deze omgevingsdialoog opgestart moet worden, zodat tijdig input gegeven kan worden.  Er zijn immers vele betrokken partijen die graag hieraan deel zouden willen nemen. Het burgerinitiatief “N615 Lieshout veilig” is zo’n partij die graag aan wil schuiven.

Al-met-al is er erg weinig concrete actie zichtbaar -en levert navraag “geen gehoor” op-  waardoor de gevaarlijke situatie nog steeds bestaat. Dorpsraad Lieshout wil dan ook graag snel wél concrete actie zodat de situatie snel en fundamenteel opgelost kan worden en meer ongelukken voorkomen kunnen worden.