Dorpsraad Lieshout helpt bij veiliger fietsen

Dorpsraad Lieshout heeft samen met de Lieshoutse jeugd-gemeenteraadsleden de actie “zet je licht aan” in Lieshout opgepakt. Huub de Wit heeft de “tags”(spuitmallen) opgehaald en overhandigd waarna de jeugd de uitingen op strategische plaatsen op de grond heeft gespoten. Hiermee willen ze de mede-jeugd wijzen op het belang van goede en werkende verlichting. Die verkeersveiligheid kan immers het verschil zijn tussen “veilig aankomen” of “een ongeluk”.

Veilig verkeer
Verkeer en verkeersveiligheid is een vast aandachtsgebied van Dorpsraad Lieshout. Veilig verkeer draagt immers in hoge mate bij aan de een veilig woonklimaat en daar wil de Dorpsraad graag haar steentje aan bij dragen. Huub de Wit heeft dan ook, namens de commissie, bij de ANWB dozen met tags opgehaald en persoonlijk overhandigd aan Lieshoutse jeugd-gemeenteraadsleden. Via de verkeers-ouder van de Sprankel is dat contact gelegd: ook de Sprankel wil immers graag meewerken aan veiligheid in het verkeer.

Tags zetten
De ANWB-actie-dozen bestaan uit een set met uit-gestanste panelen en spuitverf. Met die hulpmiddelen kan op straten, stoepen en natuurlijk fietspaden het logo aangebracht worden van de actie “Zet je licht aan”. Met het vorderen van de herfst en het verzetten van de klok is het immers nog donker als de kinderen naar school fietsen en is het belangrijk dat de kinderen geattendeerd worden op goed werkende verlichting. Door op diverse strategische plaatsen de “tag” aan te brengen hopen de deelnemers niet alleen de jeugd, maar eigenlijk alle fietsers te kunnen triggeren om veilig verlicht aan het verkeer deel te nemen.

Landelijke actie
Deze actie is overigens een landelijke actie van de ANWB die in Lieshout opgepakt is door de Dorpsraad. Ook In de andere kernen van Laarbeek is de actie opgepakt. Dorpsraad Lieshout is blij dat dit Laarbeek-breed is opgepakt en dat alle middelen opgepakt zijn om het verkeer veiliger te maken; zij ondersteund de ANWB-actie dan ook van ganser harte.

Heb je vragen over waar de Dorpsraad Lieshout zoal mee bezig is ? Of wil je weten wat hun doelstellingen zijn ? Kijk dan eens op de site van de Dorpsraad via www.dorpsraad-lieshout.nl.