Dorpsraad Lieshout verbindt bij herplaatsing carillon

Het carillon uit het oude raadhuis van de gemeente Lieshout heeft een nieuwe plaats gekregen. Recht voor het Dorpshuis op een mooie, centrale plaats in het dorp staat het sinds deze week te pronken. Door een goede afstemming én samenwerking met omwonenden, de gemeente Laarbeek en vooral de Heemkundekring is het instrument op deze plaats terecht gekomen. Dorpsraad Lieshout is blij dat het een verbindende rol heeft kunnen spelen waardoor alle partijen uiteindelijk blij zijn met deze herplaatsing.

 Sentimentele waarde
Al jaren staat het carillon, dat ooit door Koninklijke Eijsbouts is geproduceerd, op het oude gemeentehuis van Lieshout. Vanwege de herontwikkeling van dat gebouw -er worden appartementen gerealiseerd- moest dit instrument wijken. Oorspronkelijk is het carillon een cadeau geweest van het bedrijfsleven, de inwoners van Lieshout en het Anjerfonds aan de gemeente Lieshout: dankzij initiatiefnemer Thieu van Luyt is het toen zo ver gekomen en dus wordt er behoorlijk wat sentimentele waarde aan gehecht. Er is dus veel aan gelegen om een goede, nieuwe plek te vinden.

Opknapbeurt
Overigens was er niet alleen een nieuwe plek nodig. Het carillon was in “een slecht onderhouden staat”: sinds 1997 is er nauwelijks onderhoud op gepleegd. De gemeente Laarbeek heeft uiteindelijk ingestemd én budget vrijgemaakt voor grondig onderhoud en de ontwikkeling van een nieuwe klokkenstoel. Als element is daarbij gekozen voor drie krom gesmede palen van verschillende lengte waaraan het instrument is bevestigd. Ook de computeraansturing is volledig in orde gemaakt, waardoor het instrument weer in volle glorie kan pronken.

Goede afspraken
Het vinden van een nieuwe plaats is niet over één nacht ijs gegaan. Allereerst zijn de mogelijke locaties in kaart gebracht en zijn op basis van een reeks voorwaarden vijf locaties geselecteerd. Deze zijn door de verschillende partijen gewogen en bekeken. Op basis daarvan zijn er informatieavonden geweest waarop afspraken zijn gemaakt over “hoe vaak” en “hoe hard” het carillon haar melodieën ten gehore brengt. Ook is er een team samengesteld waarin omwonenden zitten en de beheerder van het Dorpshuis die zich bezig houden met het programmeren van het instrument. Het carillon kent immers vele mogelijkheden, inclusief zelf ontworpen melodieën, en kan op deze plaats prima bijdragen aan de gewenste dorpssfeer.

Verbindende rol voor Dorpsraad
Dorpsraad Lieshout is uiteindelijk bij alle stadia van “plaats zoeken” tot “afstemmen met de omwonenden” betrokken geweest. Zij hebben hun verbindende rol kunnen spelen tussen kartrekker Heemkundekring, die zich tot het uiterste heeft ingespannen om dit element herplaatst te krijgen, de gemeente en andere betrokkenen (bijv. omwonenden en het Dorpshuis). Door die verbinding is het apparaat uiteindelijk op een plaats terecht gekomen waar iedereen zich in kan vinden en is hij geprogrammeerd conform de wensen van de omwonenden. Een prima samenwerking met een prachtig resultaat, waarbij alle eer toe komt aan de Heemkundekring, die dit erfgoed hoog op haar lijstje had staan. Op een later moment in het voorjaar zal het carillon nog met een feestelijk tintje officieel in gebruik worden genomen.