Dorpsraad Lieshout wil van start gaan met huiskamerproject

Dorpsraad Lieshout is óók vertegenwoordigd in de werkgroep die “de huiskamer van Lieshout” wil gaan vormen. Binnen heel Laarbeek worden in de kernen deze huiskamers ontwikkeld, om zo een sociaal ontmoetingspunt in het dorp, voor jong én oud te creëren. Eerder ging de huiskamer in Mariahout al open: de werkgroep die Lieshout op aan het zetten is hoopt snel te volgen.

 Werkgroep per kern
In heel Laarbeek wordt volop gewerkt aan het creëren van een sociale ontmoetingsplek, midden in het dorp. Voor iedere kern binnen Laarbeek kan dat ingevuld worden “zoals het dorp dat wil”.  Om die reden is in iedere kern een lokale werkgroep gevormd die de huiskamer van de grond moet trekken. Uiteraard is de Dorpsraad Lieshout in deze werkgroep vertegenwoordigd. Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een sociale ontmoetingsplek past immers prima in de doelstelling van de Dorpsraad.

Voor alle leeftijdsgroepen
Naast Frank van Helden, die namens de Dorpsraad zitting heeft in de werkgroep zit ook dorpsondersteuner Bart Heldens (namens de LEV groep) in de werkgroep die verder gevormd wordt door diverse betrokken partijen als het Dorpshuis en de Bibliotheek. Samen hebben de werkgroepleden zich opgedeeld in kleinere groepen die zich richten op de verschillende leeftijdscategorieën: jongeren, ouderen en de leeftijdsgroep “er tussen in”. De gerichte groepen kunnen zo plannen en ideeën aandragen die passen bij de interesses van die leeftijdsgroep.

Opstarten
Ook de Bibliotheek is in Lieshout een direct betrokkene.  De “bieb” huist immers in het Dorpshuis en kan dus prima geïntegreerd worden in de nieuw te vormen huiskamer. Samen hebben de betrokkenen zich inmiddels op het standpunt gesteld om de huiskamer op zo kort mogelijke termijn te starten. Het ombouwen van het Dorpshuis in een huiskamer zal later volgen, net als een officiële opening. Het dagelijks gebruik laat immers het beste zien waar behoefte aan is en welke initiatieven dus genomen moeten worden. Ook kan dan beter ingeschat worden voor welke leeftijdcategorie extra inspanningen gedaan moeten worden om deze binnen te krijgen: “de huiskamer “wil immers een huiskamer zijn voor alle leeftijden.