Voetpad op wensenlijstje van Dorpsraad Lieshout

Dorpsraad Lieshout zou graag de aanleg van een voetpad langs de Molenstraat gerealiseerd zien. Na het verleggen van het busverkeer van binnen het dorp naar buiten het dorp vindt de Dorpsraad dat de betreffende bushaltes dan ook goed bereikbaar moeten zijn. Voor fietsers is inmiddels de route met het rood maken van het fietspad verduidelijkt: wat er nog ontbreekt is een voetpad. Met name het “ontbrekende stuk” voetpad aan de Molestraat staat daarom inmiddels hoog op het wensenlijstje.

Bavaria rotonde
Al enige tijd is er ingezet om het doorgaande verkeer uit het centrum van Lieshout te bannen. Grote bussen passen immers niet in de kleine straten en pleinen van het dorp. Met het verplaatsen van de buslijnen zijn ook de bushaltes verhuisd naar “buiten de dorpskern”. De bushalte bij de Bavaria-kruising heeft inmiddels een prima aansluiting op het dorp. Zowel voetgangers als fietsers kunnen de halte makkelijk én veilig bereiken. Bij de komende renovatie van deze bushalte zal ook de halte zelf wat meer faciliteiten gaan bieden.

Deense hoek
De bushalte aan de Deense hoek is daarentegen nog steeds lastig bereikbaar vanuit het dorp. Voor fietsers is hier inmiddels een forse verbetering doorgevoerd:  dankzij een gewonnen ANWB-prijs heeft de gemeente middelen ontvangen van de Dorpsraad om de fietspaden extra te accentueren, waardoor veel oversteken voor fietsers niet meer nodig is. Een duidelijke verbetering dus. Voor voetgangers is de bushalte aan de Deense hoek echter nog “een brug te ver”. In de Molenstraat houdt het voetpad op en moet over de rijbaan gelopen worden om de  bushalte te bereiken. Een ongewenste en onveilige situatie, vindt de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpraad Lieshout.

Beter bereikbaar
Om deze situatie op te lossen heeft de commissie onlangs samen met de gemeente de situatie geschouwd en geconstateerd dat er voldoende gemeentegrond naast de weg zit om alsnog een voetpad aan te leggen.  Dorpsraad Lieshout wil dit nieuwe voetpad graag snel op de prioriteitenagenda van de gemeente krijgen.  Zij hebben dan ook, tijdens het frequente overleg met de gemeente aangedrongen om werk te maken van dit voetpad. Met dit voetpad kan de veiligheid aanzienlijk vergroot worden en de bushalte beter bereikbaar worden voor de inwoners.