Dorpsraad Lieshout roept inwoners op mening te geven over “wonen”

De gemeente Laarbeek stelt steeds voor een periode van 5 jaar een “woonvisie” op. In die woonvisie wordt aangegeven hoe de gemeente tegemoet wil komen aan de verschillende woonwensen op korte én op langere termijn.  Om de woonvisie op te stellen voor de komende periode willen zij graag in gesprek gaan met de inwoners. Op 29 september (aanvang 19:30 uur) doen ze dat in Lieshout: Dorpsraad Lieshout vindt het héél belangrijk dat de inwoners van zich laten horen en roept iedereen op om naar deze avond te komen en hún woonwensen te delen.

Wonen
“Wonen” is één van de belangrijke, vaste aandachtgebieden van Dorpsraad Lieshout. Een passende woonsituatie voor de inwoners draagt immers bij aan een verbeterde leefbaarheid en is dus een belangrijk aandachtgebied. Nu daar ruimte voor geboden wordt wil Dorpsraad Lieshout graag dat de inwoners van Lieshout hun mening laten horen ten aanzien van dit onderwerp. Waar hebben zij behoefte aan? Wat voor woningen wensen zij?  Wat vinden zij belangrijk op het gebied van wonen? Wat vinden zij “betaalbaar”? Gemeente Laarbeek organiseert samen met woCom in alle vier de kernen van Laarbeek een avond waarop antwoorden op deze vragen gedeeld kunnen worden met de beleidsmakers. Deze avonden zijn dus érg belangrijk om de stem van de inwoners te laten horen.

Jongeren
Vooral jongeren lijken het erg moeilijk te hebben op de huidige woningmarkt. Zij komen érg moeilijk aan geschikte woonruimte en zijn vaak lange tijd zoekende. Om die reden roept Dorpsraad Lieshout speciaal ook de jongeren op om van zich te laten horen: kom naar de bijeenkomst op 29 september a.s. om 19:30 uur in het Dorpshuis in Lieshout en laat horen waar jij, als jongere, behoefte aan hebt.

Belangrijke visie
Nadat de beleidsmakers van de gemeente en woCom de behoeftes hebben opgehaald gaan ze een woonvisie voor de periode van 2022 tot en met 2026 ontwikkelen. In die visie wordt ingegaan op de wettelijke kaders: wat mag wel en wat mag niet? Ook wordt ingegaan op gewenste duurzaamheid en betaalbaarheid van woningen. Verder wordt er aandacht gegeven aan lokale ontwikkelingen op het gebied van demografie en migratie en wordt gekeken hoe bijvoorbeeld starters gesteund kunnen worden door leningen. Uiteraard komen lopende en geplande bouwprojecten aan de orde en wordt gekeken naar de mogelijke transformatie van panden tot woningen. De woonvisie is dan ook behoorlijk breed en staat centraal in het beleid van de komende jaren van de gemeente Laarbeek en woCom. Érg belangrijk dus om de stem van de inwoners te laten horen: komt allen !

Programma
Doel                      Ophalen woonwensen en behoeften in Lieshout

Datum                  29 september

Aanvang              19:30 uur

Locatie                 Dorpshuis, Lieshout