Dorpsraad Lieshout bezorgd over impact komend weg- en brugonderhoud

De diverse onderhoudswerken die gepland zijn om in de tweede helft van 2021 uit te voeren lijken een behoorlijke impact te hebben op het verkeer in het dorp Lieshout. De commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout is dan ook behoorlijk bezorgd over de gevolgen: graag willen zij de kern verkeersluw maken én houden en door de onderhoudswerken lijken er veel verkeersluwe wegen voor sluipverkeer open gezet te worden. De commissie adviseert dan ook actief hoe de omleidingsroutes het beste kunnen lopen en hoe ze aangekondigd moeten worden.

Groot onderhoud
Binnen de gemeente Laarbeek zijn er diverse onderhoudswerken aan wegen en bruggen gepland. De gevolgen hiervan worden steeds besproken met de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout. Daar is o.a. de vernieuwing van het wegdek bij Deense Hoek aan de orde geweest en het groot onderhoud aan de Beekse brug in Beek en Donk. Deze werken staan in kwartaal drie van 2021 gepland.

Invloed
Beide werken lijken veel invloed te gaan hebben op de verkeersdoorstroming in de (verkeersluwe) kern van Lieshout. Bij werkzaamheden aan Deense Hoek lijkt de route via de Molenstraat-Heuvel-Ribbiusstraat een sluip-alternatief te zijn welke vele weggebruikers zullen gaan volgen. Dat is nu exact de route die de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid autoluw wil hebben en daarom is deze route vol gezet met diverse verkeers-remmende maatregelen. Om die reden heeft de commissie diverse plannings-aanpassingen geadviseerd die door de gemeente ook zijn overgenomen.

Beekse brug
Ook de tijdelijke afsluiting van de Beekse brug in Beek en Donk, voor uitgebreid onderhoud, lijkt veel impact te hebben op het verkeer in de Lieshoutse kern. De route via de Herendijk en vervolgens door de kern van het dorp lijkt een te-verwachten-sluiproute die, vooral in de kern van het dorp tot een ongewenste toename van het doorgaand verkeer zal leiden.  Ook hier is door de commissie actief op geparticipeerd door te adviseren over de mogelijke omleidingsroutes.

Zorgen
Vanwege de impact maakt de commissie zich dus behoorlijke zorgen over deze komende projecten. Als gemeld is er echter wél goed overleg met de uitvoerende instanties en de gemeente Laarbeek, zodat samen met die partijen oplossingen gezocht kunnen worden. De zorg blijft echter bestaan dat de impact van het geplande weg- en brugonderhoud groot zal zijn: iets dat de commissie heel graag wil minimaliseren.