Dorpsraad Lieshout ondersteunt én subsidieert leefbaarheidsinitiatieven

Lieshout is een dorp waar veel ondernomen wordt. Lieshoutenaren zetten zich graag in voor een “beter Lieshout” en zijn vaak gericht bezig met het sociale leven en de leefomgeving. Dorpsraad Lieshout wil deze vrijwilligers graag ondersteunen: met raad én daad. Ook financieel kan de Dorpsraad daarbij ondersteunen: hiervoor hebben zij immers een subsidiepot ter beschikking die ze graag voor leefbaarheidsinitiatieven willen aanwenden.

Commissie leefbaarheid
Leefbaarheidsinitiatieven zijn er in alle maten en vormen. Afgelopen halfjaar heeft de commissie Leefbaarheid van de Dorpsraad Lieshout dan ook aanvragen vanuit allerlei hoeken gekregen. De commissie beoordeelt de aanvragen op basis van een aantal vooraf opgestelde criteria, die terug te vinden zijn op de site van de Dorpsraad (www.dorpsraad-lieshout.nl). Na beoordeling kennen zij al-of-niet een subsidie toe. Het afgelopen halfjaar hebben ze dat gedaan voor bijvoorbeeld de stichting Laarbeek Schoon en hen een (financieel) hart onder de riem gestoken door de toekenning van een geldbedrag. Ook het wandelpark bij het Fransiscushof heeft een toelage gekregen. Zij hadden deze nodig voor het maken van een overkapping, waardoor het wandelpark weer iets meer faciliteiten krijgt en bezoekers er droog samen kunnen komen.

Voorwaarden
Allerlei leefbaarheidsinitiatieven worden dus ondersteund. “Leefbaarheid” is immers een breed begrip. In de voorwaarden van de Dorpsraad Lieshout is te lezen dat de activiteit waar subsidie voor gevraagd wordt in het kader moet zijn van “leefbaarheid en/of sociale samenhang” en dat inwoners of organisaties er gebruik van kunnen maken. Verder is de ondersteuning altijd eenmalig en mag het geen terugkerend initiatief zijn. Het moet bedoeld zijn voor een bepaalde doelgroep en/of groep inwoners van Lieshout en moet breed gedragen worden. Uiteraard mogen er geen bezwaren uit de omgeving zijn en mag het geen commercieel oogmerk hebben.

Oproep
Dorpsraad Lieshout roept dan ook alle organisaties op om ook komend halfjaar gebruik te maken van deze subsidiemogelijkheid.  De middelen zijn er immers: de gemeente Laarbeek voorziet de Dorpsraad jaarlijks van een te-verdelen bedrag dat ze graag willen inzetten in projecten en activiteiten die het verdienen.

Heeft u twijfel of uw evenement ondersteund zou kunnen worden ? Doe dan navraag bij de Dorpsraad via info@dorpraad-lieshout.nl of vul het aanvraagformulier in. Wellicht kan uw evenement immers zomaar extra ondersteund worden !