Infoscherm Dorpsraad Lieshout nu ook zichtbaar is sporthal “de Klumper”

Dorpsraad Lieshout heeft weer een “info scherm” op een mooie locatie toegevoegd. In de kantine van sporthal “de Klumper” zal voortaan allerlei informatie van maatschappelijke organisaties te zien zijn. Samen met de locaties Dorpshuis, snackbar De Kiosk en café de Koekoek vormen deze schermen een belangrijke, gratis, publicatiebron voor het Lieshoutse maatschappelijke verenigingsleven.

Verbindende rol
Al langere tijd geleden heeft Dorpsraad Lieshout geïnvesteerd in de techniek achter aantal LED schermen. Deze LED-schermen zijn op enkele drukbezochte plekken in het dorp opgehangen om hiermee de kans te bieden aan niet-commerciële maatschappelijke organisaties: zij kunnen hier hun activiteiten delen met de bevolking. Dorpsraad Lieshout wil zo de organisaties helpen en een podium bieden voor het bereiken van de dorpsbewoners: een typisch voorbeeld van de verbindende rol die de Dorpsraad graag wil verzorgen.

Nieuwe plaats
Met de plaatsing in de kantine van Sporthal “de Klumper” is er dus weer een nieuwe, vierde plaats gevonden voor één van deze info-schermen. En, omdat de kantine van de sporthal een drukbezochte locatie is, is de Dorpraad erg blij met de medewerking van beheerster, Marian Jeurissen. Met deze nieuwe locatie kan immers wéér een bredere doelgroep bereikt worden: met name het sportende gedeelte van de Lieshoutenaren.

Maatschappelijk doel
De infoschermen zijn nadrukkelijk bedoel voor maatschappelijke organisaties. Zij kunnen hun info gratis plaatsen. Op de info schermen is ook beperkt plaats voor enkele commerciële uitingen. Het overgrote deel van de uitingen is echter gereserveerd voor het Lieshoutse maatschappelijke leven.

Wilt u of uw vereniging ook graag iets delen met de Lieshoutse bevolking ? Kijk dan op https://www.dorpsraad-lieshout.nl/?page_id=60 voor de voorwaarden. Op dezelfde site kunt u de wijze van aanlevering vinden. Op die plaats is ook te vinden wat de voorwaarden (en kosten) zijn voor een commerciële uiting. Uiteraard kunnen vragen en/of verzoeken ook altijd gedeeld worden via info@doprsraad-lieshout.nl.