Dorpsraad Lieshout óók aan de slag in huiskamerwerkgroep

Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL), LEV Laarbeek en bibliotheek De Lage Beemden zijn de kartrekkers van een project waarmee in de Dorpshuizen huiskamers zullen worden ingericht. Zij hebben hiervoor de samenwerking met andere partijen als KBO en Franciscushof opgezocht en werkgroepen samengesteld die de invulling van deze huiskamers verder gaan samenstellen: uiteraard participeert de Dorpsraad Lieshout in de Lieshoutse werkgroep om zo de verbinding te leggen tussen de Lieshoutenaren aan de ene zijde en de invulling van de huiskamer aan de andere zijde.

Eigen huiskamer
Ieder dorp heeft zijn eigen gemeenschapshuis in de gemeente Laarbeek. Ieder dorp krijgt dan ook zijn eigen huiskamer in dat gemeenschapshuis; dat hebben de kartrekkers van het project besloten. Om die reden hebben ze lokaal betrokkenen bij elkaar getrommeld om lokaal de invulling van de huiskamers te bepalen. De Lieshoutse werkgroep die daaruit ontstaan is heeft zichzelf weer gesplitst in drie delen. Omdat de huiskamer voor alle leeftijdsgroepen bestemd moet zijn hebben zij er voor gekozen om een deel zich te laten focussen op de jeugd, een deel op de ouderen en een deel op de middenleeftijden. Deze leeftijdsgroepen hebben immers allemaal andere behoeften en willen graag hun éigen dingen terug zien in de huiskamer.

Dorpsraad Lieshout op jongerendeel
Samen met Dorpsondersteuner en jongerenwerker Bart Heldens en de &RG Teens-voorzitter richt Frank van Elderen, die namens de Dorpsraad Lieshout in de werkgroep, zit op het jongerendeel. Franciscus-hof en KBO richten zich weer op de ouderen en de stichting Dorpshuizen en de Bibliotheek richten zicht op de middengroep. Zo ontstaan werkgroepen die de juiste achterban vertegenwoordigen en hierdoor de juiste keuzes gaan maken voor de leeftijdscategorie waar zij voor staan. Omdat stichting Doen een bedrag van € 20.000,= beschikbaar heeft gesteld voor het inrichten van de verschillende huiskamers lijkt er zo voldoende basis te zijn voor de passende realisatie.

Voortgang
Inmiddels hebben de werkgroepen al enkele bijeenkomsten gehad en beginnen de plannen vaste vorm te krijgen. “Het wordt een informatiepunt en een gezellige ruimte in één” zegt initiatiefnemer Joost van Wijk van SDL “met een huiselijke sfeer”. Dat de plannen al vaste vorm beginnen te krijgen moet ook wel, omdat het streven is de huiskamers ingericht op te leveren vóór het eind van dit jaar.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.