Dorpsraad Lieshout maakt ANWB prijs te gelde

Na de winst heeft Dorpsraad Lieshout nu ook de gewonnen ANWB-prijs te gelde gemaakt. Begin deze week gaat de gemeente de o-zo-gewenste rode coating aanbrengen op de fietsstroken bij de Deense hoek. Met deze uiteindelijke uitvoering komt de wens de werkgroep Verkeersveiligheid helemaal uit en kunnen ze alle fietsers van en naar de Bosrand, het bosgebied en Deense hoek een beduidend veiligere route aanbieden.

 Onveilige situatie
Al langere tijd is de verkeersonveiligheid voor fietsers “via de Deense hoek” een doorn in het oog van de werkgroep Verkeersveiligheid. Ook de gemeente Laarbeek was niet écht tevreden over de situatie. Zeker nadat ze samen met de lokale jeugd (vooral schoolgaande kinderen die de route dagelijks fietsen) de route nog eens goed vanaf de fiets bekeken en bereden hadden waren ze ook overtuigd van de onveilige situatie.

ANWB fonds
Maar, geld om de situatie te verbeteren was er niet. Ondanks de aansporingen kon de gemeente geen middelen vrijmaken om de situatie te verbeteren. Om die reden heeft de werkgroep Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout de situatie aangemeld bij een ANWB fonds. De ANWB heeft immers een fonds dat financiële ondersteuning wil geven aan projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving op het gebied van de verkeersveiligheid. En, omdat dit project naadloos bij dit doel aansloot, mede vanwege de verbetering voor de schoolgaande jeugd, werd het project genomineerd. Dankzij een intensieve campagne konden heel veel Lieshouternaren bewogen worden om vóór dit project te stemmen, waardoor er in de provincie Noord-Brabant werd gewonnen. Tijdens een mooie -digitale- prijsuitreiking mocht Huub de Wit, als voorzitter van de werkgroep, de winst in ontvangst nemen. Het geld was hiermee binnen.

Veiliger
Na overleg met de gemeente wordt het nu te gelde gemaakt. De gemeente heeft de aanpassing inmiddels aanbesteed en samen met de wegwerkers de data in eind mei gepland.  Later wordt het werk nog aangevuld met extra verlenging van de rode coating op de fietsstrook (dan tot aan de provinciale weg) en komt de juiste bebording er bij. Op die wijze wordt uiteindelijk het hele gedeelte tussen de brug en de kruising met de provinciale weg een heel stuk veiliger voor de fietsers. Met dank aan het ANWB fonds en een creatieve werkgroep Verkeersveiligheid !