Dorpsraad Lieshout blij met burgerinitiatief “Plan Lieshout”

Dorpsraad Lieshout is blij dat een groep burgers het initiatief heeft genomen om alternatieven te bekijken voor het centrumplan voor Lieshout. Burgerinitiatieven wil zij graag ondersteunen: dat doet de Dorpsraad Lieshout steeds waar het mogelijk een verbetering voor Lieshout kan opleveren. Echter, de keuze welk plan nu het beste is voor de revitalisatie van de Heuvel is uiteindelijk volledig aan de politiek.

Revitalisatie hard nodig
Al jaren is iedereen het er over eens dat er iets moet gebeuren op “de Heuvel”, het centrale driehoekige plein in het hart van Lieshout. Helaas wordt het plein al vele jaren geteisterd door leegstand en biedt het vaak een troosteloze aanblik. Om die reden heeft de politiek lang gewacht op zakelijke en burgerinitiatieven om “iets van het plein” te maken. Toen die er niet kwamen heeft de gemeente uiteindelijk zelf het heft in handen genomen en ontwikkelaar Rialto in de hand genomen. Deze ontwikkelaar heeft nu een eerste plan ontwikkeld en gepresenteerd.

Plan Lieshout
“Plan Lieshout” heeft daarop het initiatief genomen om namens een groep bewoners een alternatief plan te ontwikkelen, met een duidelijk achterliggende visie. Een mooi initiatief, waardoor de revitalisatie van het plein ook van andere kanten bekeken gaat worden. Ook de gemeente is blij met het initiatief en heeft Plan Lieshout de kans gegeven om de alternatieven op een rij te zetten. Zij hebben “Plan Lieshout” daarvoor o.a. met de projectontwikkelaar in contact gebracht.  En, zoals te lezen is op de site van “Plan Lieshout” zijn ze samen met Rialto aan het kijken om de ideeën te bundelen en met een breder gedragen plan te komen. Overigens willen ze, naast dit breder gedragen plan, nóg een alternatief plan ontwikkelen.

Politiek beslist
Dorpsraad Lieshout wil in deze graag de procedure volgen en “Plan Lieshout” ondersteunen zodat hun plan(nen) bij het juiste loket terecht kan komen. Belangrijk is dat “Plan Lieshout” voor het maken van de plannen de mening van de inwoners bundelt en verwerkt in de plannen: dat doen ze volop met een transparante wijze van werken. De laatste stem is echter aan de (politieke) gemeenteraad. Maar, een goed geïnformeerde gemeenteraad kan de beste besluiten nemen als ze van alle kanten geïnformeerd zijn en kennis hebben kunnen nemen van alle visies. Dorpsraad Lieshout gaat er van uit dat de mening van Lieshout, samengevat in de verschillende plannen van “Plan Lieshout”, bij die beslissing voldoende mee zal worden genomen.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.