Dorpsraad Lieshout: geef óók uw mening voor beter wonen in Lieshout

 Een brede werkgroep onder leiding van WoCom is inmiddels volop aan de slag met de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Lieshout m.b.t. “wonen”. Voor het samenstellen van deze visie is de werkgroep op zoek naar úw mening. U kunt uw mening op verschillende manieren delen: neem deel aan de enquête en laat zo weten wat u vindt. Wilt u meer en ook meepraten ? Meld u dan aan bij de werkgroep en praat mee bij de samenstelling van de gebiedsvisie

Enquête
WoCom is inmiddels met een goed bezette werkgroep concreet aan de slag met de gebiedsvisie voor Lieshout. Wat gaat er goed in Lieshout ? Wat gaat er niet goed ? en, wat is er nodig ? Om een antwoord te vinden op deze vragen nodigt woCom alle inwoners van Lieshout uit om mee te denken. Om e.e.a. te structureren hebben ze daarvoor een enquête samengesteld. Deze enquête is dus opgezet om inzicht te krijgen in de toekomst van Lieshout op het gebied van wonen. Dorpsraad Lieshout heeft zich eerder aangesloten bij de werkgroep die deze gebiedsvisie samen zal gaan stellen. Graag verzoek wij u daarom aan deze enquête mee te werken: hoe meer meningen immers gegeven worden, des te beter het de visie van de inwoners weergeeft. De link naar de enquête is:

https://www.survio.com/survey/d/gebiedsvisielieshout

De link is geldig vanaf heden tot en met zondag 9 mei en het invullen van deze enquête kost ongeveer 10 tot 15 minuten tijd.

Meepraten ?
Naast het geven van uw mening door het invullen van de enquête kunt u ook meepraten.  Bent u een enthousiaste inwoner van Lieshout ? En denkt u graag mee over wat er beter kan ? Meld u zich dan voor 9 mei a.s. aan bij Ankie Verspeek van woCom, via a.verspeek@wocom.nl  of via (0493) 497605. Bij aanmelding graag naam, adres telefoonnummer en e-mailadres vermelden. Let op: Het gaat hierbij niet alleen om mensen die huren: ook eigenaren van koopwoningen worden van harte uitgenodigd om mee te praten.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.