Dorpsraad Lieshout bij aftrap van het lokale preventieakkoord

Het lokale preventieakkoord voor Laarbeek heeft de interesse getrokken van de Dorpsraad Lieshout. “Gezond zijn en gezond blijven” zijn immers belangrijke zaken die nadrukkelijk bijdragen aan een leefbaar Lieshout. Tijdens een eerste bijeenkomst heeft de lokale organisatie veel ideeën opgehaald van de aanwezigen, waarmee de gezondheid in Laarbeek, en dus ook in Lieshout, een boost gegeven kan worden.

 Nationaal en lokaal
Namens de Dorpsraad Lieshout is Robert van Aspert aangeschoven bij de kick-off van het lokale preventieakkoord. Op veel plekken worden nu in het hele land sessies gehouden om het “Nationale preventieakkoord” lokaal in te vullen. Nationaal is immers voor heel Nederland besloten om iets te gaan doen om “gezond te zijn” en “gezond te blijven”. Nationaal is bijvoorbeeld, in dit kader, de verkoop van rookwaren verder aan banden gelegd en zijn er strengere regels voor alcoholverkoop in de maak. Het preventieakkoord is gebouwd op drie pijlers met bijbehorende doelstellingen:

  • Een rookvrije generatie
  • Minder obesitas en overgewicht
  • Minder overmatig en zwaar alcoholgebruik

Leefbaarheid verbeteren
Samen met vele, zowel private als publieke, organisaties is er dus een brainstorm gehouden om uit te vinden hoe Laarbeek de doelen het beste kan gaan invullen.  En, omdat een gezonde leefomgeving en een mentale gezondheid ook in dit preventieakkoord zitten, past de deelname van Dorpsraad Lieshout prima: Dorpsraad Lieshout wil immers initiatieven ondersteunen die de leefbaarheid van Lieshout verbeteren: daar hoort deze aanpak zeker bij !

Eerst concept maken
Na een algemene presentatie over de het alcoholgebruik, het rookgedrag en het overgewicht in Laarbeek konden alle betrokkenen aan de slag met een “goede ideeën generator”.  In kleine groepjes werd, per onderwerp, besproken wat er al nu gebeurd en waar nog kansen liggen.  Na de sessies was duidelijk dat er heel wat kansen liggen. De organisatie gaat de Laarbeekse input nu verwerken en een concept voor het lokale preventieakkoord opstellen. Conform planning zal dat concept op 30 april gereed zijn, waarna het begin juni definitief gemaakt kan worden.  Zodra dat gebeurd is zijn ook de kosten voor uitvoering inzichtelijk, die daarna aangevraagd gaan worden als subsidie. En, omdat er vanuit het ministerie van VWS een uitvoeringsbudget is verleend aan alle gemeenten kan op deze wijze het beschikbare geld zonder problemen afgeroepen worden en ingezet worden voor de juiste doelen.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.