Dorpsraad Lieshout heeft óók aandacht voor het jongerenwerk

“Jongerenwerk” mag dan wel niet aangewezen zijn als “permanent aandachtsgebied” door de Dorpsraad Lieshout: toch heeft de Dorpsraad aandacht voor wat er op dat gebied gebeurt. Sterker nog: Dorpsraad-lid Bart Heldens is naast Dorpsondersteuner van Lieshout ook nog eens jongerenwerker voor heel Laarbeek. Door deze dubbelrol is de relatie tussen de Dorpsraad en het jongerenwerk snel gelegd.

 Veel aandacht
Jongerenwerk staat niet als permanent aandachtveld op de focus van de Dorpsraad Lieshout. Een bewuste keuze omdat er vanuit verschillende andere invalshoeken al veel aandacht is voor deze leeftijdsgroep. Door de dubbelrol van Bart Heldens kan de Dorpsraad Lieshout echter tóch prima, enigszins aan de zijlijn, volgen wat er op het gebied van jongerenwerk gebeurt en ondersteunen, daar waar dat nodig is.

Jongerenwerk
Het jongerenwerk is een laagdrempelige voorziening bestemd voor alle Laarbeekse jongeren in de leeftijd van 9 t/m 23 jaar.  In die voorziening staan talentontwikkeling, participatie, voorlichting én preventie centraal. Met die focus worden de jongeren begeleid om zo uiteindelijk een juiste plek in de maatschappij te vinden. Om contact te leggen met de jongeren gaan de jongerenwerkers ook écht fysiek de wijken en de straten in om in contact te komen met de jeugd. Hierdoor kunnen ze zelf ondervinden waar behoeftes liggen en hoe ze de jongeren kunnen bijstaan in hun ontwikkeling.

Eigen plek
Het jongerenwerk in Lieshout gaat de komende tijd samen met o.a. de &RG-Teens onderzoeken hoe ze de jongeren weer een eigen plek kunnen geven in het ontmoetingscentrum/Dorpshuis. Een eigen plek geeft immers een ‘extra thuis” voor de jongeren én een mogelijkheid om jongerenwerk en jongeren makkelijker met elkaar in contact te laten komen.

Ideeën ?15
Jongerenwerker Bart Heldens zou graag van de Lieshoutse jeugd ideeën willen ontvangen hoe de jeugd deze ontmoetingsplek ziet. Heb jij daar ideeën voor of heb je vragen en/of opmerkingen voor Bart ? neem dan contact met hem op via 06-40763470 of bart.heldens@levgroep.nl. Ook via het adres jongerenwerklaarbeek@levgroep.nl kun je Bart makkelijk vinden en suggesties delen.