Dorpsraad Lieshout werkt gewoon door  

Dankzij de lockdown en de daarbij gekomen avondklok is het voor Dorpsraad Lieshout niet meer te doen om bij elkaar te komen. Dat houdt niet in dat ze stilzitten: integendeel. Dorpsraad Lieshout is volop actief en overlegd inmiddels volledig digitaal. Initiatieven kunnen gewoon door gaan, werkgroepen kunnen gewoon doorwerken en actieplannen kunnen gewoon ingevuld worden. Dorpsraad Lieshout stoomt volop door !

 Behelpen

Uiteraard is het wel even behelpen geweest voor de leden van de Dorpsraad. Ze konden elkaar niet of nauwelijks meer treffen en door de sluiting van allerlei voorzieningen kwamen initiatieven stil te liggen. Inmiddels heeft de dorpsraad dat omgedraaid in hun voordeel: overleggen doen ze voortaan digitaal en de afzonderlijke leden kunnen met hun werkgroepen en hun actieplannen volop aan de slag. Onderzoek doen, meningen ophalen, verdieping zoeken en verbinding leggen zijn immers niet gebonden aan fysieke (on)mogelijkheden maar kunnen in de digitale wereld prima vorm gegeven worden.

Veel onder handen

De werkgroep “Leefbaarheidsinitiatieven” gaat gewoon door met het ophalen, toestsen en bespreken van voorstellen. De werkgroep “Verkeer en Verkeersveiligheid” verdiept zich in situaties, beoordeeld verzoeken van verontruste burgers en zet ze door naar het juiste loket. De commissie “Wonen” is, conform het actieplan, volop bezig met de opzet van een visie voor dit onderwerp in het dorp Lieshout en op sociaal vlak is het project Gemeenschapskracht volop in ontwikkeling. Ten aanzien van “(winkel)Voorzieningen” bespreekt Dorpsraad Lieshout de voors en tegens met betrokkenen bewaakt ze de juiste gang van zaken bij het plan Heuvel. Voor speelpark Nieuwenhof worden de financiën steeds bijgewerkt en op communicatief gebied verschijnt de Nieusbrief inmiddels wekelijks én is de Dorpsraad Lieshout bezig met de oprichting van een opiniepanel in de vorm van een klankbordgroep.

Deugd

Dorpsraad Lieshout heeft van de nood een deugd gemaakt en werkt digitaal volop door. Uiteraard zijn ook enkele initiatieven, als Repair café, even uit de lucht, maar dat houdt niet in dat hier niets gedaan wordt. Achter de schermen wordt er volop gewerkt: bij deze beperkingen gaat het er immers niet om wat niet kan, maar het gaat er om wat wél kan: en dat is heel wat !