Dorpsraad Lieshout structureert leefbaarheidsinitiatieven

Kees Heldens is door de Dorpsraad Lieshout naar voren geschoven om de “linkin’ pin” te zijn vanuit de dorpsraad naar de werkgroep Leefbaarheidsinitiatieven. Die taak was vacant gekomen na het terugtreden van Henny Bevers. In zijn wittebroodsweken heeft Kees al diverse initiatieven genomen om structuren verder te optimaliseren voor het aanvragen, beoordelen, besluiten en terugkoppelen van initiatieven op dit vlak.

Leefbaarheidsinitiatieven
Samen met Hans Vereijken en Henny bevers vormt Kees Heldens de werkgroep die namens Dde Dorpsraad leefbaarheidsinitiatieven oppakt en ondersteunt. Dorpsraad Lieshout heeft immers, via een subsidie van de gemeente, jaarlijks een behoorlijk bedrag beschikbaar voor dit soort initiatieven. En, de werkgroep vindt, terecht, dat deze gelden goed moeten worden ingezet. Daarbij hoort ook een goede monitoring van wat er met de ondersteuning gebeurd, een goede verslaglegging en natuurlijk een goede nalevering van de randvoorwaarden.

Randvoorwaarden
Dorpsraad Lieshout wil graag leefbaarheidsinitiatieven ondersteunen, maar vindt wel dat deze aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen. Zo willen ze graag dat het een nieuw initiatief is en geen bijv. jaarlijks terugkerend initiatief, omdat zo’n initiatief op eigen benen zou moeten staan. Opstart kan prima ondersteund worden, maar daarna moet het zelfstandig door. Ook moet het geen bezwaren oproepen uit de omgeving en, liefst zo breed mogelijk, gedragen worden. Uiteindelijk moet het ook vrijwillig gebeuren en moet het bestemd zijn voor een doelgroep of groep inwoners.

Aanvragen
Het aanvragen van ondersteuning voor zo’n initiatief kan eenvoudig door op de site van Dorpsraad Lieshout (www.dorpsraad-lieshout.nl) een aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daar zijn ook de randvoorwaarden te vinden. Kees Heldens en de werkgroep zullen daarna het initiatief beoordelen en op basis daarvan een ondersteuningsvoorstel aan de hele Dorpsraad voorleggen. De voorzieningen zijn er dus en door de structuur te optimaliseren kunnen ze uiteindelijk geod ingezet én verantwoord worden.

Voor meer informatie kijk ook eens op www.dorpsraad-lieshout.nl