Dorpsraad Lieshout zoekt secretaris

Dorpsraad Lieshout is op zoek naar een secretaris. Vanwege de vele plannen die de raad wil oppakken wil ze de bezetting van het eigen team verder uitbreiden. Om die reden is de Dorpsraad Lieshout op zoek naar een vrijwilliger die de functie van secretaris op zich wil nemen. Heb jij interesse om op deze wijze een bijdrage te gaan leveren aan de optimalisering van de leefbaarheid van Lieshout ? Meld je dan aan via info@dorpsraad-lieshout.nl

Bezetting

Dorpsraad Lieshout bestaat uit een groep fanatieke vrijwilligers die graag bij willen dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in en rond Lieshout. Voor dat doel hebben de leden diverse aandachtsgebieden benoemd en per aandachtsgebied een “jaarplan” gemaakt. Met dat jaarplan onder de arm gaan de leden aan de slag. Omdat de Dorpsraad zoveel plannen en doelstellingen heeft uitgezet is de huidige secretaris óók belast met de realisatie van de plannen op het gebied van “wonen”. En, vooral op dát domein heeft de Dorpsraad veel ambities. Om die waar te kunnen maken wil Dorpsraad Lieshout de secretariële taken graag elders onder brengen. Hierdoor kan de huidige secretaris alle aandacht richten op de realisatie van haar jaarplannen op het gebied van “wonen”.

Juiste kwaliteiten

De nieuwe secretaris is dus een uitbreiding van de Dorpsraad, zodat de taken over meer schouders gespreid kunnen worden. Het spreekt voor zich dat de nieuwe secretaris ook de kwaliteiten moet hebben die bij deze functie horen: nauwgezet, goed in schriftelijke en mondelinge communicatie en goed organiserend. Aangezien Dorpsraad Lieshout werkt voor Lieshout zou het prettig zijn als de nieuwe secretaris ook woonachtig is in Lieshout.

Interesse ?

Heb je interesse om je als secretaris aan te sluiten bij Dorpsraad Lieshout en zo een maatschappelijke bijdrage te leveren in deze kern ? Neem dan contact op met de Dorpsraad via  een mail naar info@dorpsraad-lieshout.nl.