Tastbaar jaarplan werkgroep verkeer

De werkgroep Verkeer en Verkeerveiligheid van de Dorpsraad Lieshout heeft haar jaarplan wel héél duidelijk gemaakt. Middels één duidelijk beeld zijn alle prioriteiten voor 2021 aangemerkt. Die variëren van snelheid-remmende maatregelen tot het herzien van het gebruik van fietspaden en van het ontmoedigen van doorgaand verkeer door de dorpskern tot het verbeteren van oversteekplaatsen. Voor alle verkeersdeelnemers zijn focuspunten opgenomen.

Landkaart
Met een heel duidelijke landkaart heeft de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid de wensen voor 2021 wel héél tastbaar gemaakt. Op de kaart zijn alle prioriteiten voor het komend jaar aangegeven. De werkgroep heeft deze verzameld vanuit hun achterban en gecheckt op haalbaarheid. Daarna hebben ze de verschillende punten gewogen en gekozen welke komend jaar aangeslingerd zouden moeten worden.

Verschillende verkeersdeelnemers
De punten variëren nogal. Ten aanzien van auto’s vallen vooral de gewenste ontmoediging van doorgaand verkeer door de dorpskern op. Naast ontmoedigen vinden de leden ook dat er snelheid-remmende maatregelen nodig zijn op de belangrijkste wegen. Voor fietsers hebben ze gekozen om de indeling van de fietspaden rondom de “Bavaria-rotonde” te herzien zodat minder overgestoken hoeft te worden en, uiteraard, is er aandacht voor de fietsers-oversteekplaats bij de Bosrand. Ook voetgangers komen aan bod is de plannen. Zo is het ontbrekende voetpad van het dorp naar de bushalte bij Deense hoek een doorn in het oog.

Focus
Door de prioriteiten te benoemen en op deze wijze tastbaar te maken hoopt de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid de juiste focus te kunnen houden en zo de belangrijkste knelpunten aan de orde te kunnen brengen: één beeld zegt immers meer dan 1.000 woorden.