Jaarplan Dorpsraad Lieshout: óók voor verkeersveiligheid

In de jaarplannen heeft de Dorpsraad Lieshout ook flink ruimte gemaakt voor “Verkeer en Verkeersveiligheid”. Nadrukkelijk wil zij dat breder trekken dan auto’s, vrachtauto’s en fietsers. Vanwege het brede karakter en grote belang is de Lieshoutse Dorpsraad met (officieel) twee leden vertegenwoordigd in de werkgroep die zich met dit onderwerp bezig houdt. Huub de Wit is hierin de kartrekker en hij wordt bijgestaan door Kees Heldens. Samen met Dorus de Groot, Bas van Sinten en vaak ook Henny Bevers gaan zij voor “een (verkeers)veilig Lieshout”.

 Breed
Verkeer en verkeersveiligheid gaat veel verder dan sluipverkeer en te hard rijdende auto’s. Denk aan fietspaden die ontoegankelijk (dreigen te) worden door wortelgroei of losliggende tegels die gevaarlijke situaties veroorzaken. Overal is de (verkeers)veiligheid in het geding. Omdat dit zo breed is heeft de werkgroep in haar jaarplan besloten nadrukkelijke prioriteiten te stellen en deze te koppelen aan tijdsplanningen. Op die wijze kunnen ze gericht de belangrijkste zaken “helemaal” aanpakken, zonder zich te laten verleiden om alles wat er maar voor valt “half” aan te pakken.

Complex
“Verkeer en Verkeersveiligheid” is erg tastbaar. Het is een makkelijk onderwerp waar iedereen een mening over heeft en iedereen een oplossing voor weet. De praktijk is echter weerbarstiger. Het is lastig zaken duidelijk en concreet te krijgen. Daarnaast zijn er vaak diverse overheden bij betrokken (denk aan de Kruising bij Deense hoek, waar zowel de provincie Noord-Brabant als de gemeente Laarbeek bij betrokken is) en de aanpak van probleemsituaties is vaak kostbaar. Tenslotte staat Lieshout niet op zich en is het onderdeel van de verkeersstructuur van de gemeente Laarbeek en de provincie Noord-Brabant. Kortom; er zijn veel krachten die een rol spelen bij oplossen van verkeersproblematieken.

Keuzes maken
De werkgroep wil zich ook niet te veel laten leiden door alleen de belangrijkste knelpunten. Zij wil ook de kleinere issues aan de orde laten komen. Het stellen van concrete prioriteiten is derhalve noodzakelijk, want alleen dan kan de werkgroep van de Dorpsraad Lieshout de juiste issues naar de verantwoordelijke overheden begeleiden en neerleggen bij het juiste loket. Want uitgangspunt is en blijft dat de Dorpsraad er niet is om meldingen te noteren; daar is het loket van de gemeente Laarbeek voor. Maar, indien er begeleiding nodig is of de juiste route onduidelijk is wil de Dorpsraad natuurlijk graag in ondersteunen. De gemeente is immers degene die de aanpak verzint, maakt en inplant, dus daar moet de melding terecht komen.