Dorpsraad Lieshout poetst eigen logo op

Met frisse nieuwe kleuren en “een strakker ontwerp” heeft Dorpsraad Lieshout haar logo opgefrist. De vorm van het logo is wel intact gelaten, maar veel details zijn veranderd en “bij de tijd gebracht”. Het vernieuwde logo is onderdeel van de strategie van Dorpsraad Lieshout om meer aanwezig te zijn, zichtbaarder te zijn, meer te communiceren en zo bekender te worden in Lieshout én in Laarbeek.

Intrinsieke waarde
Dat een goed logo vaak diepere lagen heeft is algemeen bekend en van groot belang omdat het logo “hetgeen het vertegenwoordigt” intrinsiek in zich moet hebben. Om die reden is Dorpsraad Lieshout niet over een nacht ijs gegaan bij de door-ontwikkeling van haar eigen logo, waarbij het bestaande logo als uitgangspunt heeft gefunctioneerd. De vorm van het logo was immers prima en sloot aan bij waar de Dorpsraad voor staat: Lieshout.

Vorm
De vorm van de achtergrond in het logo is de vorm van het grondgebied van de oude gemeente Lieshout; hiermee wordt onderstreept dat de Dorpsraad er specifiek is voor Lieshout. En, dat ze er zijn voor álle Lieshoutenaren blijkt uit de gelaagdheid waarmee de achtergrondvorm drie keer is weergegeven. Dorpsraad Lieshout is er zichtbaar voor alle lagen van de Lieshoutse bevolking. Hiermee is de vorm en gelaagdheid van het logo verklaard.

Kleuren
De kleuren die in het logo gebruikt worden zijn vernieuwd, maar wel oud. Zij verwijzen terug naar het verleden én naar Lieshout. Kobaltblauw was immers de basiskleur waarop de vlag van de oude gemeente Lieshout was gebouwd. Die kobaltblauwe kleur is nu weer teruggekomen in het logo, samen met twee afgeleide, verzwakte kobaltblauw-kleuren. Ook het rood van de letters heeft zo’n oorsprong. Dat rood (“vermiljoenrood”) is de kleur die gebruikt is om de tong en de tanden te kleuren van de draak die op de vlag van de gemeente Lieshout stond afgebeeld. Die draak was daar weer opgekomen omdat de Hoge Raad van Adel adviseerde attributen van St. Servaas op te nemen: dat werden een drakenkop en een sleutel.

Verbindend
De tekst “Dorpsraad Lieshout” staat in het logo vóór de vormen van het dorp Lieshout: de Dorpsraad wil er ook voor alle inwoners van Lieshout zijn, vandaar er “voor”. Ook verbind de tekst het geheel met elkaar: dat staat weer voor het verbindende karakter dat Dorpsraad Lieshout wil hebben. Zij willen nadrukkelijk verbindend bezig zijn om zo de leefbaarheid van de kern Lieshout (in de gemeente Laarbeek) optimaliseren. Dorpsraad Lieshout heeft volop verklaringen voor de opfrisbeurt van het eigen logo en het geheel zit nu vol met verwijzingen: kortom een duidelijk en goed passend logo. Zie ook www.dorpsraad-lieshout.nl