Stem voor de laatste kans om fiets-initiatief Dorpsraad Lieshout te helpen

Laatste kans ! Tot uiterlijk 23 november kan er nog gestemd worden op het plan om de fiets-situatie bij de Deense Hoek enigszins te verbeteren. Dorpsraad Lieshout wil hiervoor een bijdrage uit een ANWB fonds verwerven, om zo de situatie te verbeteren. Maar, die bijdrage moet gewonnen worden en dat kan alleen als er voldoende stemmen worden uitgebracht op dit initiatief. Help daarom ook mee aan een veiliger Lieshout en stem op het initiatief via www.anwb.nl/stem !

 Laatste kans
Dorpsraad Lieshout heeft een creatieve manier omarmd om budget te verkrijgen voor een kleine , maar o-zo belangrijke, verbetering van de verkeersveiligheid. Omdat dit budget gebonden is aan een prijsvraag heeft de Dorpsraad een goed doordacht plan ingediend bij de ANWB. Dat plan is beoordeeld en na die beoordeling officieel genomineerd. Als laatste stap moet het plan nu nog een van de winnaars van de provincie worden. Hoe ? Daar heeft de ANWB een stemperiode voor aangelegd: van 26 oktober tot 23 november kan iedereen met een email-adres stemmen op een van de genomineerde projecten. Gezien de aankomende sluiting van de stemtermijn is het dus de laatste kans om dit project met uw stem te ondersteunen. Help ook mee en op dit project. Stemmen kan heel eenvoudig via www.anwb.nl/stem

Verwarring wegnemen
Om welke verkeersverbetering gaat het ook al weer ? Het betreft de onduidelijke en daardoor onveilige fietsroute over de Deense hoek. Hier is volop fiets-verwarring doordat hier enkele fietsroutes door elkaar lopen. Het doorgaande fietsverkeer langs het Wilhelminakanaal kruist hier met het lokale fietsverkeer vanuit de Bosrand van en naar het dorp. Fietsers moeten nu soms wel drie keer de weg over steken om via de zichtbare fietspaden de route af te leggen. De werkgroep Verkeersveiligheid pleit daarom voor een opvallende rode fiets-accentstrook op de rijbaan, zodat duidelijk wordt dat fietsen op de rijbaan toegestaan is en er niet, tot twee keer toe, gevaarlijk overgestoken hoeft te worden.

Rode fietsstroken
Op de brug over het Wilhelminakanaal zijn eerder al dit rode fiets-accentstroken aangebracht. Op de aansluitende rijweg zijn deze vanwege ontoereikend budget (nog) niet aangebracht. Dorpsraad Lieshout wil daar nu graag, via deze creatieve route, een oplossing voor vinden. Met het budget dat gewonnen kan worden, kunnen deze rode fiets-accentstroken immers alsnog aangebracht worden.

Help ook mee en stem op dit initiatief via www.anwb.nl/stem