Dorpsraad Lieshout ondersteunt bewateringsinitiatief

De droogte in het voorjaar en het begin van deze zomer heeft geen vat kunnen krijgen op het wandelpark dat bij het Fransiscushof is aangelegd. Ter plekke is een put met pompinstallatie aangelegd om zo het park steeds voldoende vochtig te houden. Op deze wijze kunnen de bewoners ook in drogere perioden van het wandelparkje genieten.

Probleem
Niet alleen de Dorpsraad, maar ook de gemeente hebben gehoor gegeven aan een roep uit het Fransiscushof. Enige tijd geleden is daar met heel veel vrijwilligerswerk, ook toen met ondersteuning van de Gemeente Laarbeek en de Dorpsraad Lieshout, een mooi wandelpark aangelegd, dat érg gewaardeerd én benut wordt door de bewoners. Maar, vanwege de veranderende klimaatomstandigheden bleek het lastig deze parkje te onderhouden: met name indroging bleek een behoorlijk probleem.

Initiatief
De bewoners van het Fransiscushof hebben dat niet laten gebeuren en hebben een initiatief opgezet om een put te slaan en een pompinstallatie te plaatsen om het park voortaan te kunnen bewateren. Zij hebben daarvoor aangeklopt bij de gemeente Laarbeek en ook bij de Dorpsraad Lieshout. Beide partijen stonden positief tegenover het initiatief en bleken het ook nog eens financieel te willen ondersteunen: het geld hebben ze hiervoor overgemaakt naar de initiatiefnemers. Inmiddels is dit ingezet en is er een put geslagen en staat er een spiksplinternieuwe installatie die het wandelparkje in prima conditie houdt.

Leefbaarheid verbeteren ?
Heeft u ook een initiatief om de leefbaarheid in (een deel van) het dorp Lieshout te verbeteren ? Klop dan aan bij de Dorpsraad Lieshout; zij kunnen u met raad en daad verder op weg helpen om zo uw initiatief te ondersteunen en er samen voor te zorgen dat de leefbaarheid in Lieshout verbeterd.

Kijk gerust op: www.dorpsraad-lieshout.nl