Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht voor “vulling buurtkastje”

 Het initiatief voor een “buurtkastje” is behoorlijk succesvol. Uit het kastje, dat in de Dorpsstraat bij huisnummer 50 staat, worden volop levensmiddelen meegenomen. Zo veel zelfs, dat de initiatiefnemers behoefte hebben aan “meer vulling”.  Heeft u levensmiddelen (of andere levensbehoeften) over ? Zet ze dan in het kastje zodat anderen ermee geholpen kunnen worden.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt dit kleinschalige initiatief graag en wil dan ook een oproep plaatsen voor méér “vulling voor het buurtkastje”.

 Buurtkastje

“Neem wat u nodig hebt en geef wat je kunt missen” staat er op het briefje dat op het deurtje van het kastje is geplakt. “Zonder verplichtingen, zomaar, voor elkaar” geeft ook meteen het doel aan van het buurtkastje dat inmiddels alweer ruim een jaar in gebruik is. Het neerzetten van zo’n buurtkastje heeft een tweeledig doel. Eerste doel is om mensen die in armoede leven een klein steuntje in de rug te geven en een klein beetje bij te dragen aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. Ook Lieshout kent immers nog behoorlijk wat (verborgen) armoede.  Aan de andere kant -het tweede doel- draagt het op deze wijze delen van wat je kunt missen bij aan het voorkomen van voedselverspilling. Veel voedsel wordt immers weggegooid omdat iemand het “over” heeft, terwijl het best een nieuw leven zou kunnen krijgen.

Samen leven

Initiatiefnemers Nathalie en Rob hebben vorig jaar de daad bij het woord gevoegd en zo’n buurtkastje in hun voortuin geplaatst. Graag willen zij zo een bijdrage leveren aan het letterlijk samen-leven. “Als iedereen op hun eigen manier dit doet hebben we een échte samenleving” weten te melden. “Samen leven is voor ons dan ook delen en geven en niet alleen binnen één huis of gezin” vervolgen ze. “De wereld wordt een stuk mooier als we de scheidingslijn van onze muren af en toe even vergeten”. Dorpsraad Lieshout vond dit zo’n mooi initiatief dat zij (een deel) van de kosten voor het kastje op zich hebben genomen.

Vulling nodig !

Het buurtkastje is helemaal anoniem. Er worden geen vragen gesteld als iemand iets uit het kastje haalt, je hoeft niks te laten zien of uit te leggen. Dat geldt óók voor degene die iets kunnen missen: donaties zijn ook anoniem en uiteraard zéér welkom. Inmiddels blijkt immers dat het “buurtkastje” zeker in een behoefte voorziet. Dus is er óók behoefte aan vulling van het kastje. Wie -niet bederfelijke- boodschappen kan missen kan ze zelf in het kastje zetten of afgeven bij de organisatie, op Dorpsstraat 50. Alle voedselproducten, niet bederfelijk en met uitzondering van alcohol, zijn welkom. Daarnaast zijn ook zaken als verzorgingsproducten, shampoo en zeep welkom