Dorpsraad Lieshout ijvert voor optimaal tracé én goede aansluitingen snelfietspad

Op diverse plaatsen wordt in Brabant gewerkt aan de tot stand koming van een netwerk van snelfietspaden. De routes hiervoor zijn deels gereed en deels in ontwikkeling. Omdat er ook zo’n snelfietsroute langs Lieshout komt heeft de Dorpsraad de Lieshoutse wensen al vroeg kenbaar gemaakt. Graag wil ze deze nu combineren met de andere Laarbeekse kernen zodat heel Laarbeek goed aan gaat sluiten bij dit web van snelle fietsverbindingen.

Wensen

De werkgroep “verkeer en verkeersveiligheid” van de Dorpsraad Lieshout heeft de Lieshoutse wensen inmiddels aangereikt bij het bureau dat -op verzoek van de Provincie- vooronderzoek doet naar mogelijke routes. De gemeente Laarbeek heeft hiervoor een verbindende rol gespeeld. De Dorpsraad wil het snelfietspad graag zo dicht mogelijk bij het dorp hebben. Ook willen ze graag aansluiten bij de andere kernen en er voor zorgen dat ook vanuit Mariahout -waar het snelfietspad niet langs komt- de aansluiting(en) goed bereikbaar zijn.

Variant 3a

Inmiddels zijn er diverse mogelijke varianten uitgewerkt en heeft de commissie de voorkeur uitgesproken én vastgelegd voor “alternatief 3a”. Dat alternatief lijkt het beste aan de wensen te voldoen en qua tracé een goede verbinding te zijn aan al bestaande snelfietspaden. Hierbij gaat de commissie er van uit dat het fietspad aan de noordzijde van het kanaal komt en dat er dan aansluitingen komen ter hoogte van de Deense hoek, aan de Havenweg en bij de Bavaria-brug.

Gezamenlijk advies

Omdat de Lieshoutse wensen niet alleen staan wil de Dorpsraad graag toewerken naar een totaaladvies namens alle kernen. Een gezamenlijk advies waarborgt immers veel beter dat alle dorpen goed aangesloten zullen zijn en met ieders wensen rekening is gehouden. Om die reden zal de commissie contact met de commissies van de andere dorpen en de leggen én de gemeente om zo tot een totaaladvies te komen. Voorlopig heeft Lieshout wel alvast haar wensen kenbaar gemaakt, zodat deze zeker in het totaalplan meegenomen kunnen worden.