Dorpsraad wil graag meer Lieshoutse initiatieven in het kader van “25 jaar Laarbeek”

De gemeente Laarbeek bestaat dit jaar exact 25 jaar. Een jubileum dat de gemeente niet ongezien voorbij wil laten gaan. De gemeente roept burgers dan ook op om initiatieven te nemen om dit jubileum te vieren. Sterker nog: voor goede, passende initiatieven stellen zij graag subsidie beschikbaar. Dorpsraad Lieshout burgers op met ideeën en plannen te komen en die bij de gemeente in te dienen.

Gemeente initiatief

Meer activiteiten waaraan meer burgers kunnen deelnemen dragen nadrukkelijk bij aan de verbetering van de leefbaarheid. Om die reden ondersteunt de Dorpsraad Lieshout van harte het initiatief van de gemeente Laarbeek om het jubileumjaar 2022 niet zo maar voorbij te laten gaan. De Dorpsraad is ook blij dat de gemeente de daad bij het woord voegt en niet alleen burgers op roept om iets te organiseren, maar daar óók (financiële) ondersteuning aan verbindt. De gemeente heeft een behoorlijke pot geld vrijgemaakt die burgers kunnen gebruiken om hun initiatief van de grond te krijgen.

Gemeentelijke subsidie

Dorpsraad Lieshout is zelfs ingevoegd bij het beheer van deze gemeentelijke pot. Namens de Dorpsraad heeft Kees Heldens zitting genomen in de commissie die de subsidieaanvragen voor initiatieven beoordeeld. Net als de andere dorpsraden in Laarbeek heeft Dorsraad Lieshout zo ook een stem bij de gemeentelijke toewijzing van de subsidie. Op die wijze wordt de subsidie eerlijk en weloverwogen verdeeld over de initiatieven. Op www.laarbeek.nl/25jaar is allerlei informatie over de activiteiten én de beschikbare subsidie te vinden.

Lieshoutse initiatieven

Inmiddels zijn er al diverse plannen en initiatieven ingediend bij de gemeente Laarbeek en ook beoordeeld door de commissie. Hierdoor is de subsidiepot al behoorlijk geslonken. Om die reden roept Dorpsraad Lieshout burgers op om met initiateven te komen, liefst (ook) voor de kern Lieshout, zodat alsnog gebruik gemaakt kan worden van deze subsidiepot en de gelden aangewend kunnen worden voor Lieshoutse initiatieven in het kader van “Laarbeek 25 jaar”. Dorpsraad Lieshout zou graag door deze initiatieven zien dat er een evenredig deel naar de kern Lieshout gaat. Daar zijn dan echter wél initiatieven voor nodig !

Hulp nodig ?

Wilt u iets doen in dit kader ? Wilt u iets aanpakken ? Indien u iets in Lieshout wil organiseren in het kader van “25 jaar Laarbeek” kan Dorpsraad Lieshout u met raad én daad ondersteunen en op weg helpen. Schroom daarom niet en kom met uw initiatief naar Dorpsraad Lieshout toe, zodat dit mee kan draaien in het jubileumjaar “Laarbeek 25 jaar”. Neem contact op via www.dorpraad-lieshout.nl of mail ons via info@dorpsraadlieshout.nl.

 

Dorpsraad Lieshout helpt u graag, met raad én daad !