Hoofdwegen rondom het dorp óók belangrijk voor Dorpsraad Lieshout

“Verkeer en de verkeersveiligheid” is al jaren een belangrijk aandachtgebied voor Dorpsraad Lieshout. Een veilige verkeersomgeving draagt immers bij aan de optimalisering van de leefbaarheid in het dorp. De (permanente) commissie die de Dorpsraad voor dit aandachtgebied heeft gevormd heeft dan ook een paar belangrijke speerpunten opgenomen in haar jaarplan: niet alleen ín het dorp maar ook voor de hoofdwegen rondom het dorp.

Kruising Deense hoek-N615
In de enquête die gedaan is om te komen tot de ontwikkeling van een “gebiedsvisie voor Lieshout” komt (onder andere) naar voren dat de “verkeerssituatie van de hoofdwegen rondom het dorp” als zwak punt ervaren wordt. De commissie Verkeer- en verkeersveiligheid ijvert in dit kader al veel langer voor bijvoorbeeld een verbetering van het kruispunt tussen de N615 en de Deense hoek. Dit kruispunt alleen al is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de forse verkeersongelukken die op de hoofdwegen rondom het dorp plaats vinden. Een voornemen om hier iets aan te doen werd het afgelopen jaar dan ook met gejuich ontvangen: in 2022 zal hier écht concreet iets aan gedaan moeten worden.

Oversteekplaats
Ook de oversteekplaats evenwijdig aan het kanaal, vlakbij de Bavaria-rotonde, is een doorn in het oog. Om deze situatie fundamenteel op te lossen ijvert de commissie al tijden voor een onderdoorgang, zodat het (langzamere) fietsverkeer en het (snellere) autoverkeer elkaar daar ongelijkvloers kruisen. Nu is het een érg gevaarlijke oversteekplaats die het gebruik van het fietspad lans het Wilhelminakanaal niet echt bevordert. En, omdat de fietspaden langs dat deel van de provinciale weg ook nog eens éénrichting zijn, moeten veel fietsers op deze gevaarlijke plaats oversteken. Iets dat betrekkelijk eenvoudig voorkomen kan worden als de fietspaden langs dat deel van de provinciale weg geschikt gemaakt worden voor dubbel verkeer. Dan kan er veel veiliger bij de Bavaria-rotonde overgestoken worden.

Bereikbaarheid bushalte
Ook de bereikbaarheid van de provinciale weg voor voetgangers is opgenomen als belangrijk speerpunt. Het voetpad naar de provinciale weg houdt in de Molenstraat plots op waardoor voetgangers over de rijbaan moeten lopen om bij de bushalte te komen op de provinciale weg. Onderzoek in het afgelopen jaar heeft uitgewezen dat naast de Molenstraat voldoende grond beschikbaar is om het voetpad te verlengen en een veiligere loop naar de provinciale weg mogelijk te maken. Ook dit issue met betrekking tot de “hoofdwegen rondom het dorp” wil de commissie graag komend jaar aanpakken.

Kortom; niet alleen de verkeerssituatie in het dorp is voor de Dorpsraad Lieshout van belang; ook de problemen aan de hoofdwegenstructuur rondom het dorp verdienen aandacht. De enquête én de frequente ongelukken geven meer dan voldoende aan dat het belangrijk is voor de leefbaarheid ín het dorp om de wegen rondom het dorp óók goed in orde te hebben.