Dorpsraad volgt het Heuvelplan op de voet

Net als vele inwoners van Lieshout hebben we met veel interesse gekeken naar de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Complimenten voor de plannen die er liggen en wat er inde relatief korte tijd voor elkaar is gekomen. Zoals aangegeven volgt de Dorpsraad Lieshout het proces en zal zij een standpunt innemen als duidelijk is wat de inwoners van Lieshout van de plannen vinden. Daarom zijn we ook blij dat er inloopmomenten komen voor de inwoners van Lieshout.

Inloop momenten
Op maandag 14 en woensdag 16 juni zijn er inloopmomenten voor de inwoners van Lieshout bij het Brouwerij Café. Helaas is het gezien de Corona maatregelen niet mogelijk om grote bijeenkomsten te houden. In een gesprek met de gemeente hebben we vastgesteld dat het doel van deze bijeenkomsten voor de gemeente is om te achterhalen wat de inwoners wel en niet weten van de plannen maar ook de op- en aanmerkingen op de plannen inzichtelijk te krijgen. Deze opmerkingen worden dan afgewogen en bekeken of ze verwerkt kunnen worden in de zogenaamde kader stellingen die aan de commissie Ruimtelijk Ordening en later aan de raad worden voorgelegd. Overigens zijn de plannen ook in te zien op de site van de gemeente en is het goed om jezelf vooraf in te lezen.

Beschikbare ruimte
Op dit moment zijn de plaatsen voor de inloopmomenten beperkt. In het gesprek met de gemeente is de toezegging gedaan dat als er behoefte is dat er meer ruimte (ook in de avonden voor de mensen die overdag niet kunnen) gaat komen. Dus mocht je interesse hebben geef dan aan dat je wilt aanmelden.

Vervolg
De opmerkingen die gemaakt worden in de inloopmomenten zullen worden verzameld en besproken met zowel Stichting Plan Lieshout als Rialto. De Dorpsraad Lieshout heeft aangegeven ook bij deze gesprekken te willen aansluiten om zo te borgen dat de input van de gemeenschap goed wordt meegenomen. De gemeente heeft hierin een toezegging gedaan. Zoals aangegeven worden er dan een aantal kaderstellingen gemaakt die aan de commissie en de raad worden voorgelegd. Het zullen vier kaderstellingen zijn namelijk:

  1. Kaderstelling invulling noordflank Heuvel (betreft oude Rabobank met de gronden daarom heen)
  2. Kaderstelling invulling Heuvel (betreft het plein zelf)
  3. Kaderstelling parkeren
  4. Kaderstelling invulling Dorpsstraat 54 (huidige locatie supermarkt)

Er wordt dus nog geen plan voorgelegd aan de politiek maar de kaderstellingen zijn wel richting gevend voor de uitkomsten en geven input voor de verdere uitwerking.

Link naar de plannen:
https://www.laarbeek.nl/nieuws/de-heuvel-lieshout-in-gemeenteraadsvergadering

Link naar maken van een afspraak:
https://www.laarbeek.nl/nieuws/inloopdagen-op-afspraak-over-plannen-de-heuvel