Dorpsraad Lieshout ondersteunt “collectieve collecte”

De “collectieve collecte” zal dit jaar in de Paasweek van 5 tot 10 april plaats gaan vinden. Na een jaar te hebben overgeslagen, vanwege de start van de corona-pandemie, is besloten dat de collectieve collecte dit jaar wél door gaat: goede doelen hebben uw ondersteuning immers hard nodig; vooral in dit soort tijden !

Bundeling
Eerder is er al ooit besloten om de collectes die door allerhande goede doelen gedaan werden te bundelen in één “collectieve collecte”. Hierdoor werden de huisdeuren minder plat gelopen en kon er gezamenlijk extra aandacht gegeven worden aan de collecte. Afgelopen jaar (2020) kon de collectieve collecte helaas niet door gaan: vanwege de net gestarte corona-pandemie bleek het onmogelijk om de huisdeuren af te gaan en waren er ook geen mogelijkheden om het digitaal te doen of anders te organiseren.

Oplossing1
Dit jaar zijn die mogelijkheden er gelukkig wel. De organiserende stichting heeft hier een oplossing voor gevonden. Alle adressen zullen een envelop ontvangen met daarin een lijst van goede doelen die meedoen met deze collectieve collecte. Die goede doelen zijn overigens allemaal vooraf gekeurd door het CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving, zodat gewaarborgd is dat de giften op de juiste plaatsen terecht komen. Zo kunnen donateurs op de lijst zelf aangeven welk goed doel ze willen ondersteunen.

 Inleveren
Anders dan andere jaren zullen de enveloppen dit jaar niet opgehaald worden. Vanwege de contact-maatregelen en veiligheid kunnen de vrijwilligers dit jaar niet van deur-tot-deur gaan en wordt gevraagd om de donaties in te leveren op enkele centrale punten; in Lieshout is dat o.a. de DA Drogist van Mark Lommen. Dit jaar is er ook een mogelijkheid toegevoegd waarmee inwoners een donatie kunnen doen door middel van het scannen van een QR-code, zodat de gift meteen overgemaakt kan worden. Een handige toevoeging in deze lastige periode.

Dorpsraad ondersteunt
In het hele proces ondersteunt de Dorpsraad Lieshout bij de verwerking van de giften: de incasso’s die hieruit voorvloeien moeten immers geint en verwerkt worden. In die klus kan Dorpsraad Lieshout de collectieve collecte goed ondersteunen en een bijdrage geven waardoor de donaties bij de juiste goede doelen terecht komen.