Dorpsraad Lieshout adviseert over laadpalen

Zowel provincies als gemeenten zijn op dit moment volop bezig om een plaatsingsplan op te stellen voor laadpalen. Omdat deze laadpalen in de openbare ruimte komen te staan is een zorgvuldige keuze van groot belang; om die reden is er goed overleg geweest met de Dorpsraden en heeft de dorpsraad vragen kunnen stellen, correcties kunnen doen en enkele aanvullingen aangeleverd. Hiermee heeft de commissie Verkeer van de Dorpsraad Lieshout weer een steentje bijgedragen aan het ultieme doel: “het optimaliseren van de leefbaarheid in Lieshout, als onderdeel van de gemeente Laarbeek”.

Conceptplan beoordeeld
Alle dorpsraden in de gemeente Laarbeek zijn door de gemeente benaderd om mee te denken over het plaatsen van laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s. Op dit moment staan er enkele van deze oplaadpunten, maar samen met energieleverancier Vattenfall wil de overheid meer van deze voorzieningen op een gestructureerde wijze gaan plaatsen. Voor dat doel heeft de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout een conceptplan voor Lieshout aangereikt gekregen. De werkgroep heeft daarop nadere informatie verzameld (bijv. over oplaadpunten voor fietsen) en zich verdiept in het onderwerp.

Meer laadpalen nodig
Uiteindelijk hebben ze de locaties voor de laadpalen ook fysiek beoordeeld om er een goed beeld van te krijgen. Hier zijn enkele correcties uit voortgekomen op het conceptplan. Ook heeft de commissie geadviseerd het aantal laadpalen uit te breiden van de nu geplande 7 naar 9 stuks, zodat strategische plaatsen bijv. als bij de Sprankel en het Dorpshuis goed voorzien zijn. Ook het (in aanbouw zijnde) nieuwbouwplan Nieuwenhof-Noord is meegewogen. Op deze wijze heeft de Dorpsraad haar zegje kunnen doen.

Vooraf beoordeeld
Uiteindelijk beslist de gemeente samen met Vattenfall over de uiteindelijk uitvoering middels enkele verkeersbesluiten, waarin dit plaatsingsplan is opgenomen. Door deze wijze van werken heeft de Lieshoutse vertegenwoordiging echter vóóraf haar zegje kunnen zodat de lokale wensen nú al meegenomen kunnen worden. Uiteindelijk vergemakkelijkt dat de uiteindelijke realisatie; vooraf is immers alles netjes afgestemd.