Dorpsraad Lieshout ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven

Wilt u een leefbaarheidsinitiatief organiseren ? Wil u ook iets ondernemen om de inwoners van Lieshout “dichter bij elkaar” te brengen ? Zeker na de intelligente lockdown-periode is er, óók in Lieshout, veel behoefte aan meer en nieuwe sociale activiteiten. Om die reden ondersteunt de Dorpsraad Lieshout met raad én daad dit soort initiatieven. Oók willen zij hier ook graag een financiële ondersteuning voor vrij maken.

Financiële ondersteuning
Dorpsraad Lieshout krijgt, net als alle Dorpsraden in Laarbeek een mooi, jaarlijks bedrag dat zij mogen inzetten ter ondersteuning van leefbaarheids-initiatieven in het dorp. Vanwege de corona-crisis is er in het eerste halfjaar helaas heel weinig terecht gekomen van dit soort initiatieven. Vanwege de lockdown zijn immers veel evenementen afgelast of zelfs helemaal niet opgestart. Omdat Nederland, en dus ook Lieshout, langzaam weer open gaat wil de Dorpsraad Lieshout iedereen er op attenderen dat zij kunnen ondersteunen. Niet alleen fysiek, niet alleen met mooie woorden, maar ook met financiële ondersteuning.

Voorwaarden
Uiteraard stelt de raad wel wat voorwaarden aan deze ondersteuning. Zo moeten het bijvoorbeeld nieuwe initiatieven zijn en geen terugkerend initiatief. Ook moet het initiatief de sociale samenhang in het dorp ondersteunen en gericht zijn op een groep inwoners of bepaalde doelgroep. En, uiteraard mag het initiatief geen bezwaren veroorzaken voor de omgeving en, bij voorkeur, breed gedragen worden. Ook mag het geen commerciële activiteit zijn en moet het vrijwillig opgezet zijn.

Veel mogelijkheden
In het verleden heeft de Dorpsraad Lieshout al evenementen als de zeepkistenrace in de Dorpsstraat en de “Sounds of Christmas” van harmonie St. Caecilia financieel ondersteund. Ook een initiatief van activiteitengroep NITO, een leefbaarheidsinitiatief van het Prinsenhof en een “korendag” in Lieshout, georganiseerd vanuit de KBO, zijn al eens financieel ondersteund. Kortom, veel initiatieven komen in aanmerking voor ondersteuning. Heeft u of uw vereniging ook een mooi initiatief ? Neem dan contact op met Dorpsraad Lieshout: zij ondersteunen u graag.

Kijk maar eens op www.dorpsraad-lieshout.nl/leefbaarheidsinitiatieven