Dorpsraad Lieshout springt bij voor nieuwe AED

Dorpsraad Lieshout springt bij voor nieuwe AED

Dorpsraad Lieshout heeft de portemonnee getrokken en de vervanging van de defibrillator in het Dorpshuis “uit eigen zak” betaald. Omdat deze nog niet ondergebracht was bij de beherende stichting was er geen geld voor vervanging. Door deze actie is de keten weer gesloten en kan iedere Lieshoutenaar weer veilig terugvallen op een AED apparaat in zijn omgeving.

Vervangende AED
Vanwege zijn leeftijd was de defibrillator in het Dorpshuis hard aan vervanging toe. Deze AED was ooit aangeschaft, maar niet ingebracht in de beherende stichting. Om die reden heeft de stichting ook geen reserves opgebouwd om deze AED te vervangen. Dorpsraad Lieshout is daarom ingesprongen en heeft de kosten voor haar rekening genomen. Gelijktijdig heeft de Dorpsraad het beheer van dit nieuwe apparaat nu wél ondergebracht in de beherende stichting zodat toekomstige vervanging en jaarlijkse controle gewaarborgd zijn.

Beheer door stichting
Om inwoners zo snel mogelijk te kunnen helpen is in heel Lieshout, maar ook in heel Laarbeek, een keten van AED apparaten geplaatst. Deze defibrillators staan op strategische plaatsen om zo snel mogelijk bij een bewoner te kunnen zijn. De apparaten worden beheerd en onderhouden door een speciaal daarvoor opgerichte stichting: “Stichting AED-Alert Laarbeek”. Het vervangende apparaat in het Dorpshuis wordt nu ook ondergebracht bij deze stichting

Dorpsraad neemt verantwoordelijkheid
De Dorpsraad Lieshout vindt het belangrijk dat er een veilige woonomgeving is. Die veilige woonomgeving draagt immers bij aan een verbetering van de leefbaarheid en aangezien de Dorpsraad het optimaliseren van die leefbaarheid hoog in het vaandel heeft staan heeft zij gemeend zelf de kosten te moeten dragen voor deze AED. Alleen dan kon immers de keten weer hersteld worden en een defibrillator klaargezet worden voor alle Lieshoutenaren die het wellicht ooit nodig zouden kunnen hebben.